The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Difference between revisions of "Návod na úpravu máp (Cartouche)"

From waze
Jump to: navigation, search
Line 250: Line 250:
 
! width="100pt" | Adresa
 
! width="100pt" | Adresa
 
| http://gisportal.msunitra.sk/WebOffice5/synserver?project=NITRAMM&language=sk
 
| http://gisportal.msunitra.sk/WebOffice5/synserver?project=NITRAMM&language=sk
 +
|}
 +
 +
===Podrobná orientačná mapa mesta Ružomberok===
 +
Podrobná mapa typu "webgis".
 +
{| class="wikitable"
 +
! width="100pt" | Dostupnosť
 +
| Ružomberok
 +
|-
 +
! width="100pt" | Adresa
 +
| http://http://mapa-ruzomberok.gisplan.sk/
 
|}
 
|}

Revision as of 21:25, 30 May 2013

Instructions for using WME


Tieto návody vám pomôžu pochopiť úpravu máp na Waze pomocou webového nástroju Cartouche. Nájdete ho na adrese http://world.waze.com/cartouche_old/

Prihlasovacie údaje použite rovnaké ako pri registrácii na Waze.

Nástroje pre úpravu

Výber viacerých ciest

Niektoré úpravy vyžadujú označenie viacerých ciest

 • Mac: Command + Click
 • Windows: Ctrl + Click

Klávesové skratky

 • g - Upraviť geometriu označenej cesty/uzlu/bodu záujmu
 • e - Upraviť detaily označenej cesty/uzlu/bodu záujmu
 • c - Prepojiť označené cesty. pozn. Prepájajú sa v poradí v akom boli označené
 • s - Označí 9 najbližších segmentov cesty s rovnakým názvom
 • d - Odstrániť označený uzol (node) z geometrie cesty (Iba pri úprave geometrie)
 • Delete - Odstrániť označenú funkciu
 • Insert - Pridať novú cestu
 • Esc - Zruší výber označených funkcií (Napr. označenú cestu, kreslenie novej cesty).
 • y / n - (áno/nie) pre potvrdzovacie okno (napr. odstránení cesty)

Trvalý odkaz (Super Permalink)

SuperPermalink vytvorí odkaz na mapu ktorú máte aktuálne otvorenú. Ten môžete skopírovať a odoslať napr. E-Mailom. Vo vytvorenom odkaze sú uchované aj informácie o zapnutých vrstvách

Úprava ciest

Prepojenia ciest (connections)

Aby Waze dokázalo správne navigovať, musí presne vedieť kam je možné odbočiť alebo pokračovať. Nesprávne prepojenie môže spôsobiť že vás Waze nebude vedieť navigovať cez túto cestu alebo v horšom prípade môžete niekoho poslať aj do protismeru. Preto je veľmi dôležité každé prepojenie po sebe skontrolovať.

Každé prepojenie cesty musí obsahovať 'intersection. Na mape je videteľný ako modrý bod kde sa cesty spájajú. Sk connections img1.png
Aby bolo možné zobraziť akým spôsobom sú cesty prepojené je potrebné mať zapnuté Highlight Connectivity ktoré sa nachádza v View Panel' Sk connections img2.png
Po kliknutí na cestu (Označí sa na fialovo) sa zobrazí prepojenie na ďalšie cesty. Na cestu ktorá je zvýraznená zelenou farbou je možné navigovať. Sk connections img3.png
Naopak oranžové zvýraznenie cesty znamená že je z nej možné navigovať na označenú cestu Sk connections img4.png
Na tomto obrázku Highlight connectivity ukazuje že je možné navigovanie v oboch smeroch z cesty A na cestu 'B. Z cesty C na A však nieje nagovanie povolené. Sk connections img5.png
Ak chcete povoliť odbočenie z jednej cesty na druhú (napr. z A na C), treba kliknúť na prvú cestu, podržať Ctrl a potom na druhú cestu. V Edit Panel sa zobrazí možnosť Connect roads by order of selection. Sk connections img6.png
Po kliknutí sa v poradí v akom boli cesty označené povolí odbočenie. Ak je možné odbočovať aj opačne, (z cesty C na cestu A) treba predchadzajúci postup opakovať ale cesty označiť v opačnom poradí. Sk connections img7.png
Na konci si vždy prepojenie dôkladne skontrolujte. V tomto prípade tak spravíte postupným kliknutím na všetky 3 cesty. Sk connections img8.png
Zákaz odbočenia dosiahnete rovnako označením oboch ciest, v Edit Panel ale treba vybrať možnosť Create turn restriction Sk connections img9.png
Vo väčšine jednoduchých križovatiek je možné odbočenie na všetky cesty. V takom prípade je najrýchlejšie označiť intersection a kliknúť na Enable all turns. Úplný zákaz odbočenia na všetky cesty dosiahnete kliknutím na 'Restrict all turns Sk connections img10.png
Pokiaľ cesty cez seba iba prechádzajú a je na mieste kde sa pretínajú potrebné vytvoriť križovatku, treba použiť nástroj Add Junction. Ten sa zobrazuje v Edit Panel pokiaľ nemáte označenú žiadnu cestu. Sk connections img11.png
Kliknite na miesto kde sa cesty pretínajú. Na tomto mieste sa vytvorí intersection a ďalej môžete s cestami pracovať postupom ktorý je uvedený vyššie. Ak chcete rovno povoliť všetky odbočenia treba označiť voľbu Allow All Turns Mode Sk connections img12.png

Riešenie komplikovaných križovatiek

Pracuje sa...

Užitočné pomôcky

Zobrazenie polohy v Google Maps

Na Slovensku je veľmi malé zastúpenie satelitných/leteckých snímkov. Tie sa momentálne nachádzajú iba v Bratislave a okolí, preto je niekedy veľmi ťažké určiť, kde sa cesta nachádza (hlavne, pokiaľ nie je vaša).

Našťastie existuje vynikajúci trik ako zobraziť vašu aktuálnu polohu externe v Google Maps.

 1. Vytvorte si novú záložku vo vašom internetovom prehliadači.
 2. Ako URL (adresu stránky) vložte tento kód
 3. Najlepšie bude umiestniť si tento odkaz niekde na panel záložiek, aby bol ľahko prístupný.
 4. Po kliknutí sa vám v novej záložke zobrazí Google Maps s aktuálnou polohou.

Zákaz používania leteckých snímok od Google

Podmienky používania Google neumožňujú Waze používať ich letecké snímky (ďalej "LSG").

Tieto podmienky sa týkajú aj vás. Nemôžte použiť LSG na úpravu máp vo Waze. V niektorých súdnych právomociach je možnosť použiť ich ako referenciu (niečo ako náhľad do atlasu máp), ale nie ako prekrývajúcu vrstvu (napríklad použitím skriptu Googze pre Greasmonkey).

Ak niečo také urobíte, stane sa vaša práca neoprávnenou a Waze by musel vrátiť späť všetky vaše úpravy máp. Môže to niesť so sebou aj iné následky. Waze už raz musel odstrániť kompletné mapy Čile a iných juhoamerických krajín, pretože zdroj mapových dát nebol správne licencovaný (čo nie je chyba Waze).

Takže nepoužívajte Googze pre použitie LSG ako náhradu za waze licencované letecké podklady.

To isté sa týka aj iných vašich vlastných nástrojov (vytvorené vami, alebo niekým iným), ktoré používate na import dát z externého zdroja. Mapy Waze by mali byť vytvorené jedine na základe jázd užívateľov a ich vedomostí o ich oblasti.

Zobrazenie jednej polohy v rôznych editoroch súčasne

Niekedy je potrebné skontrolovať prácu, prípadne zobrazenie detailov v oboch editoroch naraz, alebo LiveMap. Na zjednodušenie vyhľadania identického miesta existujú podobné záložky ako pre zobrazenie polohy v Google maps.

Ako na to:

 1. V internetovom prehliadači (Chrome, FF) vytvoríte novú záložku (čistú, prázdnu) a do políčka Location/umiestnenie skopírujete celý kód podľa potreby konverzie.
 2. Podľa potreby pomenujte, uložte.
 3. Otvoríte mapu vo svojom obľúbenom editore, a ked potrebujete skontrolovať, ako to vyzerá v tom druhom, tak necháte stránku tak ako je a rovno kliknete na požadovanú "záložku".
 4. Po kliknuti na takúto záložku sa mapa otvori v novom okne/tabe s rovnakými koordinátmi.
Waze Map Editor → Cartouche
Waze Map Editor → LiveMap
LiveMap → Waze Map Editor
Cartouche → Waze Map Editor

Alternatívne zdroje mapových podkladov (referenčné použitie)

Databáza Slovenskej správy ciest

Základná cestná sieť Slovenskej správy ciest ktorá obsahuje všetky cesty I, II, III triedy, diaľnice a rýchlostné cesty na uzemí celého Slovenska. Z tejto mapy je možné získať aj čísla ciest III. triedy.

Dostupnosť Celé Slovensko
Adresa http://mapy.cdb.sk/zakladna_cestna_siet/

Ssc map sk.png

OpenStreetMap

Dostupnosť Celé Slovensko
Adresa http://www.openstreetmap.org/

Rovnako ako pre Google maps je pripraven kód, ktorý zobrazí Vašu aktuálnu polohu v openstreetmap.org

Podrobná orientačná mapa Bratislavského kraja

Jedna z najaktuálnejších máp pre Bratislavský samosprávny kraj. Jediná mapa s presným označením čísiel domov. Pomocou vyhľadávania je možné označiť ulicu aj na miestach kde pri bežnom zobrazení chýba názov.

Dostupnosť Bratislavský samosprávny kraj
Adresa http://212.5.204.197/

Bsk map sk.png

Podrobná orientačná mapa Michaloviec

Jedna z podrobných máp Michaloviec, s presným označením čísiel domov. Pomocou vyhľadávania je možné označiť ulicu aj na miestach kde pri bežnom zobrazení chýba názov.

Dostupnosť Michalovce
Adresa http://michalovce.web-gis.sk/

Mich map sk.png

Street-view od NORC

NORC.SK dopĺňa do Google Maps chýbajúce panoramatické fotografie známe ako Street-view. Nenahraditeľná pomôcka pri riešení komplikovaných križovatiek a zákazov odbočení. Kedže sú už fotografie staršieho dátumu, treba počítať s prípadnými zmenami v doprave.

Dostupnosť Bratislava, Trnava, Nitra, Banská Bystrica, Košice
Adresa http://www.norc.sk/street-view/

Norc.png

Šikmé letecke snímky od mapy.cz

"Šikmé snímky oproti klasickým ortofotomapám nezobrazí pouze střechy domů, ale díky náklonu i fasády a domy tak získávají určitou plastičnost a snímky přirozenost. Šikmé snímky se zobrazí v případě leteckých snímků a při největším přiblížení. Poté si budete moci scénu prohlédnout ze všech světových stran pomocí natočení. K šikmým snímkům se ale dostanete i mnohem rychleji klepnutím na novou ikonu modrého ptáka. Šikmé snímky disponují vysokým rozlišením, letadla totiž města (obvykle) snímkovala z výšky pouhých 800 metrů."

Snímky sú pomerne aktuálne (odhad - 2010) a sú výbornou pomôckou pri riešení problémov pri úpravách ciest a ulíc. Sú k dispozícii na väčšine územia Bratislavy, hoci v niektorých (hlavne okrajových) oblastiach len z jednej strany a nie zo všetkých štyroch. Podobne ako pri mapách Google môžte pomocou tohto kódu zobraziť Vašu aktuálnu polohu v editore Papyrus na stránke mapy.cz

Ostáva dúfať, že zoznam podporovaných lokalít sa v budúcnosti bude zväčšovat aj na Slovensku.

Dostupnosť Veľká časť Bratislavy, inde ???
Adresa http://mapy.cz/; http://maps.google.com

Mapy.cz-45.jpg

Podrobná orientačná mapa mesta Skalica

Jedna z najaktuálnejších máp pre Skalicu. Jediná mapa s presným označením čísiel domov. Pomocou vyhľadávania je možné označiť ulicu aj na miestach kde pri bežnom zobrazení chýba názov.

Dostupnosť Skalica
Adresa http://skalica.web-gis.sk/

Katastrálna mapa mesta Banská Bystrica

Podrobná mapa Banskej Bystrice. Umožňuje zvoliť veľkosť frame, v ktorom je zobrazovaná mapa. V menu vľavo je potrebné zapnúť si vrstvy "Ortofotomapa" a "Ulice".

Dostupnosť Banská Bystrica
Adresa http://www.uhabb.sk/mapa/htdocs/bystrica.php

Podrobná mapa mesta Trenčín

Podobný typ mapy ako Banská Bystrica, avšak názvy ulíc sa zobrazia len s Ortofotomapou a sú ťažšie čitateľné, pretože sú v červenej farbe.

Dostupnosť Trenčín
Adresa http://gisportal.trencin.sk/gisportal/htdocs/trencin.php

Podrobná orientačná mapa mesta Martin

Jedna z najaktuálnejších máp pre Martin. Jediná mapa s presným označením čísiel domov. Pomocou vyhľadávania je možné označiť ulicu aj na miestach kde pri bežnom zobrazení chýba názov. Mapu treba najprv nejak rozumne nazoomovať, potom kliknúť vpravo dole na permalink a zmeniť na konci URL adresy v parametri "layers" tretie "F" (...layers=B0FFFFFFFFFF) na "T" (...layers=B0FFTFFFFFFF) a zobrazia sa názvy ulíc. Zobrazenie sa zachová aj pri následnom približovaní alebo oddiaľovaní mapy.

Dostupnosť Martin
Adresa http://martin.web-gis.sk/

Podrobná orientačná mapa mesta Prešov

Podrobná mapa typu "webgis".

Dostupnosť Prešov
Adresa http://mapa-presov.gisplan.sk/mapa/

Podrobná orientačná mapa mesta Košice

Podrobná mapa typu "webgis".

Dostupnosť Košice
Adresa http://mapa.kosice.sk/mapa/

Podrobná orientačná mapa mesta Nitra

Podrobná mapa typu "webgis". Aplikácia je momentálne optimalizovaná pre Microsoft Internet Explorer 6/7 a Mozilla Firefox 2/3. Výsledky v iných prehliadačoch nie sú zaručené. (beží aj na Google Chrome)

Dostupnosť Nitra
Adresa http://gisportal.msunitra.sk/WebOffice5/synserver?project=NITRAMM&language=sk

Podrobná orientačná mapa mesta Ružomberok

Podrobná mapa typu "webgis".

Dostupnosť Ružomberok
Adresa http://http://mapa-ruzomberok.gisplan.sk/