To see the latest content, and to edit the Wiki, please be sure to login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Difference between revisions of "Návod na úpravu map - Cartouche"

From waze
Jump to: navigation, search
(Výběr více cest)
Line 16: Line 16:
 
*'''Mac''': Command + Click
 
*'''Mac''': Command + Click
 
*'''Windows''': Ctrl + Click
 
*'''Windows''': Ctrl + Click
 +
*'''Linux''': Window-Key + Click
  
 
===Klávesové zkratky===
 
===Klávesové zkratky===

Revision as of 21:00, 23 November 2012

Instructions for using WME


Tento návod byl vytvořen pro původní verzi Cartouche - od září 2011 je je používán nový editor označovaný jako Papyrus, který má zcela jiné ovládání

Tyto návody vám pomohou pochopit úpravu map na Waze pomocí webového nástroje Cartouche. Najdete jej na adrese http://world.waze.com/cartouche_old/ - převzato s laskavým svolením od Slováků (díky)

Zpět na úvod CZECH

[1]

Přihlašovací údaje použijte stejné jako při registraci do Waze.

Nástroje pro úpravu

Výběr více cest

Některé úpravy vyžadují označení více cest najednou

 • Mac: Command + Click
 • Windows: Ctrl + Click
 • Linux: Window-Key + Click

Klávesové zkratky

 • g - Upravit geometrii označené cesty/uzlu/bodu zájmu
 • e - Upravit detaily označené cesty/uzlu/bodu zájmu
 • c - Propojit označené cesty. pozn. Propojují se v pořadí v jakém byly označené
 • s - Označí 9 nejbližších segmentů cesty se stejným názvem
 • d - Odstranit označený uzel (node) z geometrie cesty (Jen při úpravě geometrie)
 • Delete - Odstranit označenou funkci
 • Insert - Přidat novou cestu
 • Esc - Zruší výběr označených funkcí (Např. označenou cestu, kreslení nové cesty).
 • y / n - (ano/ne) pro potvrzovací okno (např. odstranění cesty)

Trvalý odkaz (Super Permalink)

SuperPermalink vytvoří odkaz na mapu kterou máte aktuálně otevřenou. Ten můžete zkopírovat a odeslať např. E-Mailem. Ve vytvořeném odkaze jsou uchované i informace o zapnutých vrstvách

Úprava cest

Propojení cest (connections)

Aby Waze dokázalo správně navigovat, musí přesně vědět kam je možné odbočit nebo pokračovat. Nesprávně propojení může způsobit že vás Waze nedokáže navigovat přes cestu nebo v horším případě může někoho poslat i do protisměru. Proto je velmi důležité každé propojení po sebe zkontrolovat.

Každé přepojení cesty musí obsahovat 'intersection. Na mapě je viditelný jako modrý bod kde se cesty spojují. Sk connections img1.png
Aby bylo možné zobrazit jakým způsobem jsou cesty propojené je potřebné mýt zapnuté Highlight Connectivity ktéré se nachází v View Panel' Sk connections img2.png
Po kliknutí na cestu (Označí se fialově) se zobrazí přepojení na další cesty. Na cestu která je zvýrazněná zelenou barvou je možné navigovat. Sk connections img3.png
Naopak oranžové zvýraznění cesty znamená že je z ní možné navigovat na označenou cestu Sk connections img4.png
Na tomto obrázku Highlight connectivity ukazuje že je možné navigovat v obou směrech z cesty A na cestu B. Z cesty C na A však není navigovaní povoleno. Sk connections img5.png
Pokud chcete povolit odbočení z jedné cesty na druhou (např. z A na C), je třeba kliknout na první cestu, podržet Ctrl a potom na druhou cestu. V Edit Panel se zobrazí možnost Connect roads by order of selection. Sk connections img6.png
Po kliknutí se v pořadí v jakém byly cesty označené povolí odbočení. Pokud je možné odbočovat i opačně, (z cesty C na cestu A) je potřeba předchádzející postup opakovat ale cesty označit v opačném pořadí. Sk connections img7.png
Na konci si vždy přepojení důkladně zkontrolujte. V tomto případě tak učiníte postupným kliknutím na všechny 3 cesty. Sk connections img8.png
Zákaz odbočení dosáhnete stejným označením obou cest, v Edit Panel je ale třeba vybrat možnost Create turn restriction Sk connections img9.png
Ve většině jednoduchých křižovatek je možné odbočení na všechny cesty. V takovém případě je nejrychlejší označit intersection a kliknout na Enable all turns. Úplný zákaz odbočení na všechny cesty dosáhnete kliknutím na 'Restrict all turns Sk connections img10.png
Pokud cesty přez sebe jen přecházejí a je na míste kde se křižují potřeba vytvořit křižovatku, je třeba použít nástroj Add Junction. Ten se zobrazuje v Edit Panel pokud nemáte označenou žádnou cestu. Sk connections img11.png
Klikněte na místo kde se cesty přetínají. Na tomto místě se vytvoří intersection a dále můžete s cestami pracovat postupem který je uvedený vyše. Pokud chcete rovnou povolit všechny odbočení je třeba označit volbu Allow All Turns Mode Sk connections img12.png

Řešení komplikovaných křižovatek

Snad to někdo vyrobí ...

Užitečné pomůcky

Zobrazení polohy v Google Maps/Seznam.cz

V ČR je velmi malé zastoupení podrobných satelitních/leteckých snímků. Ty se momentálně nacházejí v Praze a okolí a v Brně a okolí, proto je někdy velmi těžké určit kde se cesta nachází (hlavně pokud není Vaše)

Naštěstí existuje vynikající trik jak zobrazit vaší aktuální polohu v Google Maps či na mapy.cz.

Vytvořte si novou záložku ve vašem internetovém prohlížeči Návod na vytvoření záložky se skriptem. Pro Google mapy vložte jako URL (adresu stránky) tento kód. Pro mapy.cz vložte jako URL (adresu stránky) tento kód. Nejlepší je umístit si tento odkaz někam do panel záložek aby byl lehce přístupný. Po kliknutí se vám v nové záložce zobrazí Google Maps či mapy.cz s aktuální polohou.

OpenStreetMap

Dostupnosť Celá Česká republika
Adresa http://www.openstreetmap.org/

Obdobně jako pro Google a Mapy.cz je připraven kód pro zobrazení aktuální pozice v openstreetmap.org

TomTom Route Planner

Dostupnosť Celá Česká republika
Adresa http://routes.tomtom.com/

Obdobně jako pro Google a Mapy.cz je připraven kód pro zobrazení aktuální pozice v plánovači tras TomTom

Street-view od NORC

Rumunská společnost eXtreme Soft Group S.R.L vytváří panoramatické fotografie známé např. v google maps jako Street-view. Nenahraditelná pomůcka při řešení komplikovaných křižovatek a zákazů odbočení. Protože jsou už fotografie staršího data, je třeba počítat s případnými změnami v dopravě.

Dostupnost Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň Praha
Adresa http://www.norc.cz/

Norc CZ.png

Zpět na úvod CZECH

[2]