To see the latest content, and to edit the Wiki, please be sure to login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Difference between revisions of "Norway"

From waze
Jump to: navigation, search
(Prosjekt drivstoff)
(Drivstoffpriser i Waze?)
Line 16: Line 16:
 
==[[Development Plans]]==
 
==[[Development Plans]]==
 
==[[Drivstoffpriser i Waze?]]==
 
==[[Drivstoffpriser i Waze?]]==
 +
 +
Vi er nå ikke langt unna å få "bensinpriser" implementert i klienten. Bensinstasjonene vil vises på kartet med et ikon med hver stasjons respektive logo. Når man så kommer i nærheten av stasjonen, kan man legge inn aktuell pris på drivstoffet. Dette blir deretter synlig for andre Wazere. Pr 21. august 2012 hadde Norge 950 av ca 1750 bensinstasjoner oppdatert.
 +
 +
Her er linken til det norske forumet hvor denne funksjonaliteten diskuteres. Der finnes også lister over bensinstasjoner som ennå ikke er lagt inn i kartet. Dette kan du bidra med!
 +
 +
Bensinstasjoner på forumet: https://world.waze.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=27217

Revision as of 13:34, 7 October 2012

Komplett guide til Waze i Norge (Under utvikling)

Om Waze

Gjør Waze bedre

Kartredigering

Veityper

Area Manager

Bruk dine språkferdigheter

Problemer?

Development Plans

Drivstoffpriser i Waze?

Vi er nå ikke langt unna å få "bensinpriser" implementert i klienten. Bensinstasjonene vil vises på kartet med et ikon med hver stasjons respektive logo. Når man så kommer i nærheten av stasjonen, kan man legge inn aktuell pris på drivstoffet. Dette blir deretter synlig for andre Wazere. Pr 21. august 2012 hadde Norge 950 av ca 1750 bensinstasjoner oppdatert.

Her er linken til det norske forumet hvor denne funksjonaliteten diskuteres. Der finnes også lister over bensinstasjoner som ennå ikke er lagt inn i kartet. Dette kan du bidra med!

Bensinstasjoner på forumet: https://world.waze.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=27217