To edit the Wiki, please login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Norway

From waze
Revision as of 16:40, 16 March 2013 by Pepsodent (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Komplett guide til Waze i Norge (Under utvikling)

Om Waze

Gjør Waze bedre

Kartredigering/gjøre forandringer på kartet

Veityper

Area Manager

Problemer?

Development Plans

Her er linken til det norske forumet hvor denne funksjonaliteten diskuteres. Der finnes også lister over bensinstasjoner som ennå ikke er lagt inn i kartet. Dette kan du bidra med!

Bensinstasjoner på forumet: https://world.waze.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=27217