B

From waze
Revision as of 07:06, 31 July 2012 by Petervdveen (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Instructions for using WME


Jak opravit chyby snímaní

Chyby snímaní jsou ve skutečnosti varování, které se objeví, když program rozpozná specifickou oblast, která by mohla přerušit navigaci. Skutečnost, že se objeví chyba v snímaní v určité oblasti, nutně neznamená, že konkrétní chyba musí být odstraněna. Je důležité zkontrolovat, zda indikovaná chyba zněmožňuje navigaci a je tedy nutné ji odstranit.

Chyby snímaní se zobrazi jako balonky na mapě v režimu aktualizace mapy (UPDATE MAP), výběrem vyrstvy Map Problems (Problémy na mapě). Číslo na balonku je KOD CHYBY

Kliknutím na chybu snímaní se na kartě EDIT PANEL(Panel úprav) zobrazí dodatečné informace, týkající se zvolené problematiky. V některých případech se objeví i typ na odstranění problému.

KODY CHYB