The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Difference between revisions of "Označovanie ciest na Slovensku"

From waze
Jump to: navigation, search
(Zjazdy a mimoúrovňové križovatky)
(Tabuľka označenia ciest)
Line 1: Line 1:
==Tabuľka označenia ciest==
+
==Tabuľka označenia ciest vo Waze==
 
{| class="wikitable unsortable" style="background:white; font-size:80%; margin: 1em auto 1em auto" border="1"
 
{| class="wikitable unsortable" style="background:white; font-size:80%; margin: 1em auto 1em auto" border="1"
 
|-
 
|-

Revision as of 20:04, 10 November 2014

Tabuľka označenia ciest vo Waze

Typ cesty v Waze WME Typ cesty na Slovensku
Freeway Freeways small.png takéto cesty na Slovensku neexistujú
Major Highway Major small.png Diaľnice a rýchlostné cesty (mimo miest)
Minor Highway Minor small.png Cesty I. a II. triedy + diaľnice a rýchlostné cesty prechádzajúce mestami
Primary Street Primary small.png Cesty III. triedy
Streets Street small.png Ulice a ostatné cesty
4x4 Trails 4x4 small.png Lesné a poľné cesty
Ramps Ramps small.png Zjazdy a mimoúrovňové križovatky

Diaľnice

Cestná komunikácia na dopravné spojenie medzi dôležitými centrami štátneho a medzinárodného významu, smerovo rozdelená, s obmedzeným prístupom, s obmedzeným pripojením, vyhradená na premávku motorových vozidiel s určenou povolenou rýchlosťou podľa osobitného predpisu; jej križovanie a križovatky s ostatnými komunikáciami sú len mimoúrovňové.

Slovenské diaľnice: D1, D2, D3 a D4

Označenie v iných mapách Obrázok
Google Maps Freeway gmap sk.png
Seznam Mapy.Cz Freeway seznam sk.png
OpenStreetMap Freeeway osm sk.png
TomTom Route Planner Freeeway tomtom.png

Rýchlostné cesty

Rýchlostná cesta – podľa zákona o premávke na pozemných komunikáciách označená zvislou dopravnou značkou IP 22a a IP 22b Cesta s obmedzeným pripojením a prístupom vyhradená na premávku motorových vozidiel s konštrukčnou rýchlosťou určenou platnými pravidlami cestnej premávky, s mimoúrovňovými, výnimočne úrovňovými križovaniami a križovatkami.

Slovenské rýchlostné cesty: R1, R2, R3, R4, R5, R6 a R7

Označenie v iných mapách Obrázok
Google Maps Freeway r gmap sk.png
Seznam Mapy.Cz Freeway r seznam sk.png
OpenStreetMap Freeway r osm sk.png
TomTom Route Planner Freeway r tomtom routes.png

Cesty I. triedy

Cesta, ktorá má význam najmä pre medzinárodnú a celoštátnu dopravu a označuje sa dvojmiestnym číslom.

Označenie v iných mapách Obrázok
Google Maps Major hw gmap sk.png
Seznam Mapy.Cz Major hw seznam sk.png
OpenStreetMap Major hw osm sk.png
TomTom Route Planner Major hw tomtom routes.png

Cesty II. triedy

Cesta, ktorá má význam najmä pre dopravu medzi krajmi a okresmi a označuje sa trojmiestnym číslom.

Označenie v iných mapách Obrázok
Google Maps Minor hw gmap sk.png
Seznam Mapy.Cz Minor hw seznam sk.png
OpenStreetMap Minor hw osm sk.png
TomTom Route Planner Minor hw tomtom routes.png

Cesty III. triedy

Cesta, ktorá má spravidla miestny význam a označuje sa štvormiestnym alebo päťmiestnym číslom, podľa číselného označenia najbližšej cesty II. triedy, výnimočne I. triedy.

Označenie v iných mapách Obrázok
Google Maps Nieje možné rozpoznať oproti bežným cestám
Seznam Mapy.Cz Nieje možné rozpoznať oproti bežným cestám
OpenStreetMap
Primary osm sk.png
TomTom Route Planner
Primary tomtom routes.png

Zjazdy a mimoúrovňové križovatky

Zjazdy z diaľnice sú označované nasledovne:

Ak zjazd má číselné označenie: exit {číslo zjazdu} » {označenie prvých cieľov na zjazdovej smerovej tabuli} napr.: exit 66 » Hlohovec, Jaslovské Bohunice

Ak zjazd nemá číselné označenie: exit » {označenie prvých cieľov na zjazdovej smerovej tabuli} napr.: exit » Piešťany, Horná Streda

Ak zjazd je prejazdom na inú diaľnicu/rýchlostnú cestu (z D1 na D2): exit {označenie diaľnice na ktorú sa odbočuje} » {označenie prvých cieľov na smerovej tabuli} napr.: exit D2 » Brno (CZ), Malacky