To see the latest content, and to edit the Wiki, please be sure to login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Par Waze

From waze
Revision as of 14:36, 2 February 2011 by Martinsoz (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Uzsākt lietot Waze: bezmaksas navigācijas aplikāciju savā ar GPS aprīkotajā viedtālrunī

Lasi par brīnumaino veidu, kā Waze kļūst labāks kad Tu pārvietojies ar ieslēgtu Waze