The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Plaatsen in Nederland

From waze
Revision as of 23:29, 5 December 2011 by Robin1979 (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Plaatsen en hun naamgeving binnen Nederland worden bepaald door de gemeente waarbinnen de plaats zich bevind. Deze informatie wordt door de overheid verzameld in de Staatsalmanak, het centrale register waarbinnen diverse overheidsdata wordt vastgesteld. Hierin is opgedeeld per gemeente de juiste spelling van een plaatsnaam te vinden.

Plaatsgrenzen worden binnen Nederland niet meer bijgehouden, slechts de gemeentegrenzen worden centraal bijgehouden door de provinciebesturen. Helaas zijn de gemeentegrenzen niet nuttig voor navigatiedoeleinden, en zullen we ter bepaling van de juiste plaatsnaam bij een straat een beroep moeten doen op andere bronnen. Hierbij zijn de Postcodegids, Google Maps en Bing (Microsoft) Maps de meest voor de hand liggende. Let er hier bij op dat alledrie de bronnen nogal vrijelijk omspringen met de schrijfwijze van de plaatsnaam, de officiele plaatsnaam is altijd terug te vinden in de staatsalmanak.

De blauwe (soms witte) bebording die staat bij het binnentreden van de bebouwde kom, is geen goede informatiebron. Deze wordt geplaatst door de gemeente, echter verschilt het per gemeente welke informatie als zijnde plaatsnaam hier op geplaatst wordt. Vaak geven deze borden de naam van een buurt danwel wijk aan.


Een mooi voorbeeld van dit alles is de 'plaats' (eigenlijk een buurt) Neerbeek in de provincie Limburg (Het bord bij het binnenrijden van de bebouwde kom) Een zoekopdracht naar Neerbeek op Google Maps (concurrent Bing Maps maakt helemaal een zooitje van de plaatsnamen) wekt de schijn dat Neerbeek een plaats is, echter toont ditmaal de Postcodegids dat de straten toch echt tot de plaats Beek LB behoren. Wanneer we Staatsalmanak raadplegen, zien we dan ook dat Neerbeek geen plaatsnaam is, maar dat, afgeleid uit de bovenstaande informatie de juiste naam bij die plaats Beek hoort te zijn.


Hieronder een tabel met informatie afgeleid uit de Staatsalmanak, jullie hulp met het aanvullen waar nodig is (uiteraard met de juiste gegevens uit de staatsalmanak) is gewenst. De informatie voor de gemeente Beek kan als voorbeeld dienen. Voor het bepalen van de lat/long coordinaten van het centrum van een plaats is een programma van iTouchmap gebruikt.

Voor het bepalen in hoeverre een stad of gemeente af is, is er een GoogleDocs document waarin plaatsnamen vermeld staan voor de grotere steden.

Voor discussie, danwel vragen is er een discussieonderdeel op het forum.


(Tabel verwijderd - zie forum)