The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Difference between revisions of "Punkty orientacyjne"

From waze
Jump to: navigation, search
m (Stacja benzynowa)
(Stacja benzynowa)
Line 8: Line 8:
 
__TOC__
 
__TOC__
 
==Stacja benzynowa==
 
==Stacja benzynowa==
'''Punkt orientacyjny:'''
+
{| style="border-collapse: collapse; border: 1em solid #fff" cellpadding="10" width="100%"
* '''Type:''' Gas Station
+
|- style="background: #eee"
* '''Name:''' <Marka> <Nazwa ulicy lub miejscowości><br/>Na przykład: "Orlen Włóczków", "Shell Kapelanka"
+
| http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Znak_D-23.svg/64px-Znak_D-23.svg.png
* '''Address:''' <adres stacji>
+
|valign="top"|
* '''Phone number:''' +48 <kod> <numer><br/>Na przykład: +48 12 259-0650
+
Poprawne naniesienie stacji benzynowych jest niezbędne dla opcji [[Gas Stations| Ceny paliwa (angielski)]], która pomaga Wazerom znaleźć najtańszą stację benzynową w pobliżu lub na ich trasie.
* '''Brand:''' <marka> ''If the brand is not listed raise a [http://www.waze.com/support/ support request].''
+
|-
* '''Description:''' <godziny otwarcia> i t.p.<br/>Na przykład: "24H", "Pon-Pią 7-22, Sob 10-20"
+
|valign="top"| [[Image:wme31 button add.jpg|64px|link=]]
'''Droga:'''
+
|
* '''Type:''' Parking Lot Road
+
'''Stacja benzynowa'''<br/>&mdash; rysujemy czworokątem na całej powierzchni stacji.
* '''City:''' None
+
{| cellpadding="2"
* '''Street:''' > Marka lub None<br/>Na przykład: "> Orlen", "> Shell"
+
|-
 +
| '''Rodzaj:
 +
| '''Stacja benzynowa
 +
|-
 +
| '''Nazwa:
 +
| <u>Marka</u> <u>Nazwa ulicy lub miejscowości</u>
 +
|-
 +
|valign="top"| '''Adres:
 +
| <u>Ulica</u> <u>Nr domu</u>, <u>kod pocztowy</u> <u>Miejscowość</u><br/><small>Słowo "ulica" oraz skrót "ul." omijamy.</small>
 +
|-
 +
| '''Numer<br/>telefonu:
 +
|valign="bottom"| +48 <u>kod</u> <u>numer</u>
 +
|-
 +
|valign="top"| '''Marka:
 +
| <u>Marka stacji</u><br/><small>Jeśli marki nie ma na liście, trzeba wypełnić [http://world.waze.com/support/ wniosek (ang.)]</small>
 +
|-
 +
| '''Opis:
 +
| <u>Godziny otwarcia</u>
 +
|-
 +
|valign="top"| '''Przykład:
 +
| <i>Nazwa: Orlen Włóczków<br/>Adres: Włóczków 5, 30-103 Kraków<br/>Numer telefonu: +48 24 256-0581<br/>Opis: Pon-Pią 7-22, Sob 8-20</i><br/>([https://world.waze.com/editor/?zoom=7&lat=50.05513&lon=19.92534&layers=BFTFFTTTTTTTTTTTTTFTTTTFT&landmarks=879413 permalink])
 +
|}
  
'''Przykład:'''
+
|- style="background: #eee"
* [https://world.waze.com/editor/?zoom=7&lat=50.038&lon=19.9253&layers=BFTFFTTTTTTTFTTTTTFTTTFTT&landmarks=935764 Shell Kapelanka]
+
|valign="top"| [[Image:wme31 button add.jpg|64px|link=]]
* [https://world.waze.com/editor/?zoom=7&lat=50.05516&lon=19.92543&layers=BFTFFTTTTTTTFTTTTTFTTTFTT&landmarks=879413 Orlen Włóczków]
+
|
'''TODO:'''
+
'''Droga'''<br/>&mdash; rysujemy tylko wjazd i wyjazd ze stacji.
 
+
{| style="background: transparent" cellpadding="2"
Correct mapping of petrol stations is vital for new '''[http://www.waze.com/wiki/index.php/Gas_Stations Gas Price]''' feature in Waze v3.2 for iOS and Android, which helps Wazers find the cheapest petrol station near them or on their route.
+
|-
 
+
| '''Typ drogi:
Petrol Stations should be mapped according to the following guidelines:
+
| '''Parking
* A Landmark of "Gas Station" type should be placed over the entire forecourt, so it's visible on the map and prevents any Wazers from creating a false traffic report.
+
|-
* Routes in and out should be mapped with roads of "Parking Lot Road" type, they should not be named (city name is optional) and they should have appropriate directions and turn restrictions.
+
| '''Miasto:
* The landmark should be named appropriately (not just Petrol Station or Shell etc).
+
| '''Żadne
* The address should be added if known.
+
|-
* The brand should be selected correctly. ''If the brand is not listed raise a [http://www.waze.com/support/ support request].''
+
|valign="top"| '''Ulica:
* The phone number should be added if known.
+
| <u>> Marka</u> lub '''Żadne'''<br/><small>Nazwa ulicy może być pominięta.</small>
 
+
|-
The example below shows a properly mapped Petrol Station and can be found
+
|valign="top"| '''Przykład:
[https://world.waze.com/editor/?zoom=7&lat=53.1925&lon=-0.52919&layers=BFTFTTTTTTTTTTTFTTTTFT&landmarks=782219 here]:
+
| <i>Miasto: Żadne<br/>Ulica: > Orlen</i><br/>([https://world.waze.com/editor/?zoom=7&lat=50.05513&lon=19.92534&layers=BFTFFTTTTTTTTTTTTTFTTTTFT&segments=195153915 permalink])
[[Image:UK_Petrol_Station_Example_1.jpg]]
+
|}
 +
|-
 +
|valign="top"| http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Znak_B-20.svg/64px-Znak_B-20.svg.png
 +
|
 +
'''Uwaga!''' Na końcu należy sprawdzić poprawny kierunek oraz skręty nowej drogi, a także skręty z innych przyległych segmentów.
 +
|}

Revision as of 22:52, 11 June 2013

Country: Poland


Uwaga! Punkty orientacyjne w budowie!


Stacja benzynowa

64px-Znak_D-23.svg.png

Poprawne naniesienie stacji benzynowych jest niezbędne dla opcji Ceny paliwa (angielski), która pomaga Wazerom znaleźć najtańszą stację benzynową w pobliżu lub na ich trasie.

Wme31 button add.jpg

Stacja benzynowa
— rysujemy czworokątem na całej powierzchni stacji.

Rodzaj: Stacja benzynowa
Nazwa: Marka Nazwa ulicy lub miejscowości
Adres: Ulica Nr domu, kod pocztowy Miejscowość
Słowo "ulica" oraz skrót "ul." omijamy.
Numer
telefonu:
+48 kod numer
Marka: Marka stacji
Jeśli marki nie ma na liście, trzeba wypełnić wniosek (ang.)
Opis: Godziny otwarcia
Przykład: Nazwa: Orlen Włóczków
Adres: Włóczków 5, 30-103 Kraków
Numer telefonu: +48 24 256-0581
Opis: Pon-Pią 7-22, Sob 8-20

(permalink)
Wme31 button add.jpg

Droga
— rysujemy tylko wjazd i wyjazd ze stacji.

Typ drogi: Parking
Miasto: Żadne
Ulica: > Marka lub Żadne
Nazwa ulicy może być pominięta.
Przykład: Miasto: Żadne
Ulica: > Orlen

(permalink)
64px-Znak_B-20.svg.png

Uwaga! Na końcu należy sprawdzić poprawny kierunek oraz skręty nowej drogi, a także skręty z innych przyległych segmentów.