The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Punkty orientacyjne

From waze
Revision as of 16:35, 16 June 2013 by Psciborek (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Country: Poland

Uwaga! Punkty orientacyjne w budowie!

Stacja benzynowa

64px-Znak_D-23.svg.png

Poprawne naniesienie stacji benzynowych jest niezbędne dla opcji Ceny paliwa (angielski), która pomaga Wazerom znaleźć najtańszą stację benzynową w pobliżu lub na ich trasie.

Wme31 button add.jpg

Krok 1. Nanosimy Stację benzynową
— wielokątem na całej powierzchni stacji (a nie tylko sam budynek). Ustawiamy:

Rodzaj: Stacja benzynowa
Nazwa: <Marka> <Nazwa ulicy lub miejscowości>
Adres: <Ulica> <Nr domu>, <Kod pocztowy> <Miejscowość>
Słowo "ulica" oraz skrót "ul." omijamy.
Numer telefonu: +48 <Kod> <Numer>
Marka: <Marka stacji>
Jeśli marki nie ma na liście, trzeba wypełnić wniosek (ang.)
Opis: <Godziny otwarcia stacji> lub nic

Przykład:

permalink

Nazwa: Orlen Włóczków
Adres: Włóczków 5, 30-103 Kraków
Numer telefonu: +48 24 256-0581
Opis: Pon-Pią 7-22, Sob 8-20
Wme31 button add.jpg

Krok 2. Nanosimy Drogę
— tylko wjazd i wyjazd ze stacji. Ustawiamy:

Typ drogi: Parking
Miasto: Jeżeli stacja znajduje się w mieście to to miasto, w przeciwnym wypadku pole należy pozostawić puste
Ulica: Pole należy zostawić puste

Przykład:

permalink

Miasto: Kraków
Ulica: brak
64px-Znak_B-20.svg.png

Krok 3. Sprawdzamy
— kierunek oraz skręty nowej drogi, skręty z innych przyległych segmentów.