The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Difference between revisions of "Ronda"

From waze
Jump to: navigation, search
(What is a roundabout and what is not)
(Creating a roundabout from an intersection)
Line 25: Line 25:
 
{{Clear}}
 
{{Clear}}
  
==Creating a roundabout from an intersection==
+
==Tworzenie ronda w miejscu istniejącego skrzyżowania==
Often times, when streets become more congested, planners will install a traffic circle, or roundabout, to get traffic to flow more freely. This section shows you the steps to get from an existing intersection to a new roundabout.
+
Zdarzają się sytuacje, gdzie w miejscu dotychczasowego standardowego skrzyżowania tworzone jest skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo). Ten akapit przedstawia informacje nt. sposobu modyfikacji obecnego skrzyżowania na rondo.
 
+
The situation starts out like this, where the roads are no longer aligned with the new plan, and now there is a roundabout which we need to get created in Waze:
+
  
 +
Sytuacja wyjściowa przedstawia się następująco - drogi utworzone wcześniej nie odzwierciedlają faktycznego układu skrzyżowania, które obecnie zostało przekształcone w rondo.
 
[[Image:roundabout_01.png]]
 
[[Image:roundabout_01.png]]
  
 +
Ten przypadek jest dosyć prosty z uwagi na fakt, iż wszystkie segmenty są już połączone.
  
This situation is fairly simple because all the segments are connected together already.
+
[[Image:roundabout_02.png|320px|right]] Najpierw należy przesunąć skrzyżowanie na środek ronda, klikając i przeciągając węzeł tam, gdzie powinien się znaleźć.
 
+
[[Image:roundabout_02.png|320px|right]] The first thing to do is move the junction to the center of the roundabout. This is as simple as it sounds: click and drag the junction to where it should be.
+
 
{{Clear}}
 
{{Clear}}
[[Image:roundabout_03.png|320px|right]] Which gives us this:
+
[[Image:roundabout_03.png|320px|right]] Co prowadzi nas do następującego stanu:
 
{{Clear}}
 
{{Clear}}
[[Image:roundabout_05.png|320px|right]] The two southern segments need to be disconnected from the center node and joined together below where the new road arches along the bottom of the screenshot. Once those are in place, draw the missing segment in between the roundabout location and the roads to the south of the roundabout.
+
[[Image:roundabout_05.png|320px|right]] Dwa południowe segmenty należy odłączyć od rozpatrywanego skrzyżowania i następnie połączyć razem poniżej, gdzie przebiega nowa droga. Jak już się z tym uporamy, należy jeszcze dorysować brakujący segment pomiędzy lokalizacją przyszłego ronda i utworzoną drogą na dole ekranu.
 
{{Clear}}
 
{{Clear}}
  
If you look closely, you will see this roundabout actually does have four entrance/exits, so let's also draw in the western road as just a small stub, for future use. This will also cause the roundabout to give the driver better instructions in terms of which exit to take, as a driver will see the stub exit in real life, and so will count that as an exit.
+
Jeśli przyjrzymy się bliżej, zauważymy, że rondo ma praktycznie 4 wjazdy/wyjazdy, tak więc powinniśmy od razu utworzyć również krótki odcinek, do którego podepniemy utworzoną w przyszłości drogę. To pozwoli również Waze przekazać kierowcy lepszy komunikat o tym, którym zjazdem ma zjechać z ronda.
 
+
Once those are all created, go ahead and save the work.
+
  
 +
Jeśli nanieśliśmy wszystkie powyższe zmiany - zapisujemy je.
  
[[Image:select_roundabout.png|left]] ''Hover'' the cursor over the large + icon at the right side of the [[Map_Editor_Interface_and_Controls#The_Tool_Bar|toolbar]] and ''click'' '''Roundabout'''. You can also use the [[keyboard shortcut]] which is the letter '''o''', selected because the shape of the letter is round, like a roundabout.  
+
[[Image:select_roundabout.png|left]] ''Przesuń'' kursor nad ikonę dużego znaku + po prawej stronie [[Map_Editor_Interface_and_Controls#The_Tool_Bar|paska narzędzi]] i ''kliknij'' '''Rondo'''. Możesz również użyć [[keyboard shortcut]] naciskając literę '''o''', która kształtem przypomina rondo.
 
{{Clear}}
 
{{Clear}}
[[Image:roundabout_06.png|320px|right]] Move the cursor to the center of the actual roundabout. The cursor will be a crosshair + to indicate it is in roundabout creation mode. Click once at the center and then move the mouse any direction towards the perimeter of the roundabout. An orangish circle will grow and shrink as you move the mouse, and the numbers in the center of the circle display the diameter the roundabout will be.
+
[[Image:roundabout_06.png|320px|right]] Zauważ, że kursor zmienił kształt na + co oznacza, że jesteś w trybie tworzenia ronda. Przesuń kursor w miejsce, gdzie ma znaleźć się środek ronda. Kliknij raz a następnie przesuń mysz na zewnątrz, w kierunku obwodu ronda. Pomarańczowawy okrąg będzie zmieniał wielkość zgodnie z ruchem wykonywanym myszą. Dodatkowo pojawia się długość średnicy tworzonego ronda w metrach.
  
[[Image:roundabout_07.png|320px|right]] Click once when you are satisfied with the size and shape of the roundabout. What happens now is that the map editor creates new 1-way segments in between each road segment the circumference of the roundabout comes into contact with. Each of those segments is cut off and connected to the roundabout with allowed turns already set. All of these segments are shown in orange because they are not saved yet.
+
[[Image:roundabout_07.png|320px|right]] Kliknij ponownie, jak już uda Ci się dopasować rozmiar i kształt ronda. W tym momencie edytor tworzy nowe, jednokierunkowe segmenty na obwodzie ronda, łączące istniejące segmenty skrzyżowania. Każdy z tych segmentów jest oddzielony węzłem od reszty, która została wewnątrz ronda (oznaczone na pomarańczowo) i po zapisaniu stanu zostanie skasowana. Zauważ, że automatycznie ustawiona została kierunkowość skrzyżowania - wszystkie skręty są dozwolone.
  
{{Red|WARNING: Any segments ''completely within'' the roundabout area WILL BE DELETED.}}
+
{{Red|UWAGA: Wszystkie segmenty znajdujące się ''wewnątrz'' ronda BĘDĄ USUNIĘTE.}}
 
{{Clear}}
 
{{Clear}}
[[Image:roundabout_08.png|320px|right]] Just as with drawing new roads, the segments of the roundabout which were created in the last step must be confirmed in order for them to appear on the map in the Waze app. That is, each segment needs the country, state (where applicable), and city. Please see the [[Creating_and_Editing_street_segments#Updating_details_to_confirm_the_road|Updating details to confirm the road]] section for details on this process. '''In Waze, we do NOT name roundabout segments. These segments remain unnamed using the "No Name" checkbox for street name.''' If the roundabout is a named circle, then a [[Creating_and_Editing_a_landmark|landmark]] filling the center area may be added to show the name.
+
[[Image:roundabout_08.png|320px|right]] Tak samo jak w przypadku tworzenia nowych dróg, dla każdego segmentu utworzonego przez nas ronda należy uzupełnić informacje dodatkowe, takie jak nazwa kraju oraz nazwa miasta. Dopiero wtedy utworzone rondo pokaże się w nawigacji Waze. Jeśli chcesz zapoznać się ze szczegółami tego procesu, sprawdź rozdział [[Creating_and_Editing_street_segments#Updating_details_to_confirm_the_road|Updating details to confirm the road]]. '''W Waze, NIE nadajemy nazw poszczególnym segmentom ronda (nazwa ulicy/drogi). Te segmenty pozostają nienazwane poprzez zaznaczenie pola "brak" przy nazwie ulicy/drogi.''' Jeśli rondo ma swoją nazwę i chcemy, aby była widoczna na mapie, wówczas można ją dodać jako [[Creating_and_Editing_a_landmark|landmark]] w centrum ronda.
 
{{Clear}}
 
{{Clear}}
When the process is complete and the Save button has been clicked on one last time, this is how the new roundabout looks:
+
Jeśli zakończyliśmy już edycję i zapisaliśmy wszystkie naniesione zmiany, nasze rondo powinno wyglądać tak:
  
 
[[Image:roundabout_09.png]]
 
[[Image:roundabout_09.png]]
  
  
For further reference, please [http://www.youtube.com/watch?v=hOPjWKjGCio watch this video on roundabout creation].
+
Jeśli potrzebujesz więcej informacji, [http://www.youtube.com/watch?v=hOPjWKjGCio obejrzyj to wideo nt. tworzenia rond].
  
===Oval and very large shapes===
+
===Ronda owalne, eliptyczne i znacznych rozmiarów===
''If an oval or elliptical roundabout is required, hold down the '''Shift''' key.'' At this time only oval roundabouts along the North/South or East/West axis can be created. If an alternate shape or axis is desired, create a circular roundabout that is close to the correct shape and adjust the [[Creating_and_Editing_street_segments#Adjusting_road_geometry_.28nodes.29|geometry nodes]] manually.
+
''Jeśli musimy utworzyć rondo owalne lub eliptyczne, w trakcie tworzenia ronda przytrzymaj wciśnięty klawisz '''Shift'''.'' Wówczas możliwe będzie utworzenie ronda rozciągniętego wzdłuż osi północ-południe oraz wschód-zachód. Jeśli konieczny jest inny kształt - utwórz rondo o kształcie jak najbardziej zbliżonym do rzeczywistego i ręcznie skoryguj położenie  [[Creating_and_Editing_street_segments#Adjusting_road_geometry_.28nodes.29|geometry nodes]].
  
Note that roundabouts above about 100m diameter cannot be created because of the danger of erasing all roads in the center could accidentally wipe out an entire city of roads. If a larger diameter is required, use the same steps described above to alter the shape by adjusting the nodes as required.
+
Zwróć uwagę, że nie można utworzyć rond o średnicy przekraczającej 100m, z uwagi na ryzyko usunięcia wszystkich dróg, które mogłyby się przypadkowo znaleźć w jego centrum. Jeśli wymagana jest większa średnica, dostosuj kształt ronda tak, jak opisano powyżej.
 
{{Clear}}
 
{{Clear}}
  

Revision as of 09:10, 30 October 2013

Country: Poland

Oryginalna strona: Creating and Editing a roundabout

Ronda (skrzyżowania o ruchu okrężnym) są wyjątkowymi segmentami drogowymi w nawigacji Waze. W momencie, gdy kierowca zbliża się do takiego skrzyżowania, wyświetlana jest charakterystyczna ikona wskazująca kierunek jazdy oraz numer wskazujący, którym zjazdem od miejsca naszego wjazdu na rondo należy zjechać.
Ręcznie utworzona droga w kształcie ronda nie jest traktowana przez Waze jak rondo.

Co jest a co nie jest rondem?

Ogólnie rzecz biorąc, każde skrzyżowanie oznaczone znakiem C-12 powinno być określone jako rondo w nawigacji. Poniżej przedstawiono przykłady obiektów, które nie powinny być zmapowane jako rondo.

Poniższych nie tworzymy jako ronda
Opis Obraz
Ulice krzyżują się, ale nie występuje centralna wyspa uniemożliwiająca wykonanie zakrętu w centralnym punkcie. Dodatkowo nie występuje znak C-12 (pionowy lub poziomy) wskazujący zbliżanie się do ronda. RdAbt-Not1.png
Ślepa uliczka kończąca się pętlą, powinna być zmapowana jako dead end. Jedynie w przypadku dużych ulic można rozważyć utworzenie loop, ale na pewno nie ronda. Jct cul-de-sac island ex.png

Tworzenie ronda w miejscu istniejącego skrzyżowania

Zdarzają się sytuacje, gdzie w miejscu dotychczasowego standardowego skrzyżowania tworzone jest skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo). Ten akapit przedstawia informacje nt. sposobu modyfikacji obecnego skrzyżowania na rondo.

Sytuacja wyjściowa przedstawia się następująco - drogi utworzone wcześniej nie odzwierciedlają faktycznego układu skrzyżowania, które obecnie zostało przekształcone w rondo. Roundabout 01.png

Ten przypadek jest dosyć prosty z uwagi na fakt, iż wszystkie segmenty są już połączone.

Roundabout 02.png
Najpierw należy przesunąć skrzyżowanie na środek ronda, klikając i przeciągając węzeł tam, gdzie powinien się znaleźć.
Roundabout 03.png
Co prowadzi nas do następującego stanu:
Roundabout 05.png
Dwa południowe segmenty należy odłączyć od rozpatrywanego skrzyżowania i następnie połączyć razem poniżej, gdzie przebiega nowa droga. Jak już się z tym uporamy, należy jeszcze dorysować brakujący segment pomiędzy lokalizacją przyszłego ronda i utworzoną drogą na dole ekranu.

Jeśli przyjrzymy się bliżej, zauważymy, że rondo ma praktycznie 4 wjazdy/wyjazdy, tak więc powinniśmy od razu utworzyć również krótki odcinek, do którego podepniemy utworzoną w przyszłości drogę. To pozwoli również Waze przekazać kierowcy lepszy komunikat o tym, którym zjazdem ma zjechać z ronda.

Jeśli nanieśliśmy wszystkie powyższe zmiany - zapisujemy je.

Select roundabout.png
Przesuń kursor nad ikonę dużego znaku + po prawej stronie paska narzędzi i kliknij Rondo. Możesz również użyć keyboard shortcut naciskając literę o, która kształtem przypomina rondo.
Roundabout 06.png
Zauważ, że kursor zmienił kształt na + co oznacza, że jesteś w trybie tworzenia ronda. Przesuń kursor w miejsce, gdzie ma znaleźć się środek ronda. Kliknij raz a następnie przesuń mysz na zewnątrz, w kierunku obwodu ronda. Pomarańczowawy okrąg będzie zmieniał wielkość zgodnie z ruchem wykonywanym myszą. Dodatkowo pojawia się długość średnicy tworzonego ronda w metrach.
Roundabout 07.png
Kliknij ponownie, jak już uda Ci się dopasować rozmiar i kształt ronda. W tym momencie edytor tworzy nowe, jednokierunkowe segmenty na obwodzie ronda, łączące istniejące segmenty skrzyżowania. Każdy z tych segmentów jest oddzielony węzłem od reszty, która została wewnątrz ronda (oznaczone na pomarańczowo) i po zapisaniu stanu zostanie skasowana. Zauważ, że automatycznie ustawiona została kierunkowość skrzyżowania - wszystkie skręty są dozwolone.

UWAGA: Wszystkie segmenty znajdujące się wewnątrz ronda BĘDĄ USUNIĘTE.

Roundabout 08.png
Tak samo jak w przypadku tworzenia nowych dróg, dla każdego segmentu utworzonego przez nas ronda należy uzupełnić informacje dodatkowe, takie jak nazwa kraju oraz nazwa miasta. Dopiero wtedy utworzone rondo pokaże się w nawigacji Waze. Jeśli chcesz zapoznać się ze szczegółami tego procesu, sprawdź rozdział Updating details to confirm the road. W Waze, NIE nadajemy nazw poszczególnym segmentom ronda (nazwa ulicy/drogi). Te segmenty pozostają nienazwane poprzez zaznaczenie pola "brak" przy nazwie ulicy/drogi. Jeśli rondo ma swoją nazwę i chcemy, aby była widoczna na mapie, wówczas można ją dodać jako landmark w centrum ronda.

Jeśli zakończyliśmy już edycję i zapisaliśmy wszystkie naniesione zmiany, nasze rondo powinno wyglądać tak:

Roundabout 09.png


Jeśli potrzebujesz więcej informacji, obejrzyj to wideo nt. tworzenia rond.

Ronda owalne, eliptyczne i znacznych rozmiarów

Jeśli musimy utworzyć rondo owalne lub eliptyczne, w trakcie tworzenia ronda przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift. Wówczas możliwe będzie utworzenie ronda rozciągniętego wzdłuż osi północ-południe oraz wschód-zachód. Jeśli konieczny jest inny kształt - utwórz rondo o kształcie jak najbardziej zbliżonym do rzeczywistego i ręcznie skoryguj położenie geometry nodes.

Zwróć uwagę, że nie można utworzyć rond o średnicy przekraczającej 100m, z uwagi na ryzyko usunięcia wszystkich dróg, które mogłyby się przypadkowo znaleźć w jego centrum. Jeśli wymagana jest większa średnica, dostosuj kształt ronda tak, jak opisano powyżej.

Improving manually drawn roundabouts

FixRAB-01.png
A well-meaning editor probably just didn't know how to create a new roundabout, so it was created by hand manually setting the segments as close to rounded as possible. The real problem is that Waze will not navigate these segments like a roundabout. This section of roadway will produce "turn right and then turn right" if you went straight through. This is not what the driver will expect:

A proper roundabout will tell you to "enter the roundabout and take the first exit" when going straight through, so we need to fix this "fake" roundabout.

FixRAB-02.png
The first step is to select and delete all the segments that make up the circle connecting the roads leading into the roundabout. That can be done individually or as a group.
FixRAB-03.png
Next, extend the segments deeper into the center of the roundabout area. They need to end inside the final diameter of the roundabout, otherwise they will not be linked automatically during the final step of creating the roundabout. During this step be sure to center the roadway segments from the middle of their respective roads. Unless the actual road has a significant divider between the incoming and outgoing lanes on a road, avoid creating two separate one-way roads leading into and out of the roundabout. This creates some visual confusion and may change the instruction type given by the routing server. See Below. (It is better to use single two-way roads when connecting to the roundabout.) Press Save to ensure there are no errors before going to the next step.
FixRAB-04.png
Now select Roundabout from the + menu, or hit O on the keyboard. The cursor turns into a small cross. Click and hold the left mouse button at the center of the roundabout area and extend outward until you reach the proper diameter. When the diameter is correct, release the mouse button to create the new roundabout.

If the visual map layer does not show a new roundabout that exists today, use the GPS tracking layer to estimate where the center of the roundabout is located.

FixRAB-06.png
After saving you will notice the roundabout is red. This indicates you have not yet confirmed the roundabout road segments. To do that select the roundabout segments and ensure the country, and state are selected. Also set the city or mark it as no city. For the road name, leave that blank as no road name to allow the routing server to operate properly. If the roundabout is named it will not route as expected. Alternately you can create a landmark at the center of the roundabout and name it as desired.

After confirming the individual roundabout road segments, there is now a properly-formed roundabout which will give the correct routing instructions:

FixRAB-07.png

Note that you should not create a roundabout with only one segment. Roundabouts should be intersected by two or more road segments. Reviewing the Junction Style Guide for information on creating a loop or just dead-end.

If when creating your roundabout you do not cross any road segments, the roundabout cannot be created. There must be at least one road segment crossing the roundabout when you release the mouse button to create it.

Creating a roundabout from nothing

Draw all of the road segments that will lead to the roundabout and ensure they extend into the center of the roundabout area. Use the visual map to align the roads. From there, create the roundabout just as is described in the two sections above.

Note that there must be at least one road leading inside the area of the roundabout being created, otherwise no roundabout will be created when you use that option.

Adjusting geometry

When a segment of a roundabout is selected, the geometry nodes (black squares) will appear. Each of these squares can be moved by dragging them with the mouse to align better with the visual map or the GPS traces.

When initially creating a roundabout, it is possible to create an oval or elliptical shape by holding the Shift key when stretching the diameter before it is created. At this time only oval roundabouts along the North/South or East/West axis can be created. If an alternate shape is desired, adjust the geometry nodes as described above.

Road Type

It is possible to have multiple types of roads (Streets, Primary Streets, Minor Highway, etc.) meeting at a roundabout.

To minimize inefficient routing, we need to be careful with what type we assign to the Roundabout itself. We want to minimize any penalty going from connected roads, but we also do not want to make the Roundabout too "attractive" where we encourage routing through it when unnecessary.

Since a Roundabout is not a Limited Access Interchange, we ignore any Freeway segments in this discussion. The road types we are interested in are, in order from highest to lowest, Major Highway, Minor Highway, Primary Street, Street. We will consider Service Road, Private Road, and Parking Lot Road the same as Street for now.

To determine what road type to use for the Roundabout:

 1. Identify the two connected segments with the HIGHEST type
  1. If a road is split into two one-way road segments, count the pair of one-way roads as a single segment in this count.
  2. The two connected segments with the highest type may have the same type or different types.
  3. If a ramp connects to the Roundabout, use the road type to which that ramp connects.
 2. Pick the LOWEST type of those two segments.


Roundabout Road Type Guide
Description Top 2
(RndAbt Type)
Image
A Street and a Primary Street cross at a Roundabout so we have two Street segments connected and two Primary Street segments connected. Primary Street, Primary Street RdAbt PrPr.png
Three Street segments and one Primary Street segment meet. Primary Street, Street RdAbt PrSt.png
One Street segment and three Primary Street segments meet. Primary Street, Primary Street RdAbt PrPr3.png
A Minor Highway and a Major Highway cross so we have two segments of each type. Major Highway, Major Highway RdAbt MjMj.png
One minor Highway segment and three Major Highway segments meet. Major Highway, Major Highway RdAbt MjMj3.png
A Major Highway, two Primary Streets, and one Street segment meet. (The Major Highway can be thought to start/end at the Roundabout.) Major Highway, Primary Street RdAbt MjPr.png
A Major Highway, a Minor Highway, and two Primary Street segments meet. (If we used Primary Street, routing would be penalized going from the Minor Highway to the Major Highway.) Major Highway, Minor Highway RdAbt MjMn.png
Two Streets, a Primary Street and a Major Highway segment meet at a Roundabout. Major Highway, Primary Street RdAbt MjPr2.png

Entrance and exit road segments

RdAbt-NoDivRd.png

The road segments leading into and out of a roundabout are generally drawn as simple two-way roads connected perpendicular (90 degrees) to the roundabout circle itself. This makes it easier on the user to visualize the map into reality by not having the incoming lanes appear separately on the map and only see the exits. The client app will tell the driver to take the second exit, so this way the driver can see on the map how far away that is in the roundabout from where they are now.

In some cases the incoming and exit road segments may be so far away from each other that it would be better to have them split into two separate one-way segments.

Understanding navigation instructions

This section will answer 2 main questions:

 • What is a normal vs. a non-normal roundabout?
 • When will I get a ‘turn right’ / ‘continue straight’ instruction vs. a ‘take the X exit’ instruction?


A non-normal roundabout:

 • Will give you a ‘take the X exit’ (with arrows around it) instruction.
 • Has 5 or more nodes (Ex. Each segment of a split road connects at its own node.)
 • Has irregularly placed nodes (this will be covered in the examples.)

A normal roundabout:

 • Will give you a ‘turn right', 'turn left’ or ‘continue straight’ instruction.
 • Has up to 4 nodes, and a central node.
 • All nodes are aligned within "normal" range of the entry point.

A roundabout can be both normal and non-normal at the same time depending on your entrance node.
Some examples will help explain:

 • For the sake of simplicity, let’s look at a roundabout with three exits.
 • The angle of the segment approaching the node does not matter, it can be similar to any of the segments below, or anywhere in between.

Roundabout 2.jpgRoundabout 3.jpg

 • Each time you approach a roundabout from one of the three nodes, an imaginary X-Y axis is drawn: (1) with the origin at the central node and (2) aligned to the entrance node.
 • Coming from node #1, this is how we see the roundabout:
Roundabout 4.jpg


 • Both exits 2 and 3 are within the normal range (90°±15° & 180°±15°).


 • Both exits will get an instruction to ‘turn right’ or ‘continue straight’.


 • Coming from node #3, this is how we see the roundabout:
Roundabout 5.jpg


 • Both exits 1 and 2 are not within the ‘normal’ range – both will get a ‘take the X exit’.


 • Note: even if one of these exits was within normal range, the roundabout itself will be ‘non-normal’ and all exits will get the ‘take the X exit’ prompt. The entire roundabout must be normal.


Junctions

The information on this topic is coming soon.

Moving junctions

Allow/Disallow connections

(Re)Moving a road from a roundabout

The information on this topic is coming soon.