The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Difference between revisions of "Skrzyżowania"

From waze
Jump to: navigation, search
(Added lots of text to translate)
m
 
(62 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 10: Line 10:
 
# Keep it simple — '''nie komplikuj!'''
 
# Keep it simple — '''nie komplikuj!'''
 
# Każda reguła ma wyjątek.
 
# Każda reguła ma wyjątek.
# When representing junctions between roads, we sometimes have to blur the lines between the physical and logical worlds.
+
# Gdy rysujemy skrzyżowanie, musimy czasami odwzorować je w pewnym stopniu inaczej, co wyjaśniono poniżej.
 
|}
 
|}
  
Line 16: Line 16:
 
''<small>Oryginalna strona: [[Junction Style Guide]]</small>''
 
''<small>Oryginalna strona: [[Junction Style Guide]]</small>''
  
'''What is a Junction:'''
+
Skrzyżowanie jest złożone z trzech elementów:
A junction  is made up of three things:
+
# Dwóch lub więcej segmentów dróg.
# Two or more road segments
+
# Punktu gdzie drogi się spotykają (czyli skrzyżowanie).
# One point where all the segments meet (the junction itself)
+
# Dozwolonych i zabronionych skrętów na tym skrzyżowaniu.
# Turns allowed or restricted when traveling from one segment to another through that junction point
+
  
===Diverging Roads===
+
===Drogi odchodzące===
 
''<small>Oryginalna strona: [[Junction Style Guide]]</small>''
 
''<small>Oryginalna strona: [[Junction Style Guide]]</small>''
  
 
[[Image:Jct_3_45_ex1.png|200px|left|link=]]
 
[[Image:Jct_3_45_ex1.png|200px|left|link=]]
Sometimes you will find roads that meet at odd angles. The initial urge will be to represent the junction as it is in the physical world - two lines running into each other at a sharp angle.
+
Czasami możesz zobaczyć drogi, które spotykają się pod dziwnym kątem.
 
<br clear="all">
 
<br clear="all">
  
 
[[Image:Jct_3_45.png|200px|left|link=]]
 
[[Image:Jct_3_45.png|200px|left|link=]]
But there are issues with this method. Depending on the angle, the client may give a "Keep Right" or "Exit right" instruction to the driver when a "Turn Right" instruction is more appropriate.
+
W pierwszej chwili chcemy je odwzorować właśnie w ten sposób - dwie linie, które spotykają się pod ostrym kątem.
 +
 
 +
Niestety, ta metoda ma swoje minusy. W zależności od kąta, aplikacja może odczytać to jako "Trzymaj się prawej" lub "Zjedź w prawo", a znacznie bardziej odpowiednia instrukcja to "Skręć w prawo".
 
<br clear="all">
 
<br clear="all">
  
 
[[Image:Jct_3_45_curve.png|200px|left|link=]]
 
[[Image:Jct_3_45_curve.png|200px|left|link=]]
To eliminate ambiguity, we need to map the junction from a logical point of view. We add some geometry nodes to make the branch road leave the main road at close to 90 degrees, then we gradually curve the road to match the true departure angle.
+
W celu wyeliminowania niejasności, musimy odwzorować skrzyżowanie z logicznego punktu widzenia. Rysujemy drogę odchodzącą pod kątem 90&deg;, a następnie tworzymy delikatny zakręt, który dopasujemy do tej drogi.
 
<br clear="all">
 
<br clear="all">
  
===Crossing Roads===
+
===Skrzyżowania kolizyjne===
 
''<small>Oryginalna strona: [[Junction Style Guide]]</small>''
 
''<small>Oryginalna strona: [[Junction Style Guide]]</small>''
  
 
[[Image:Jct_4_45_ex1.png|200px|left|link=]]
 
[[Image:Jct_4_45_ex1.png|200px|left|link=]]
We can apply the above approaches to a four-way junction. If we have that street cutting across town at an odd angle, we want to use geometry nodes to bring the actual junction close to 90 degrees.
+
Możemy zastosować to samo podejście przy tworzeniu skrzyżowania dwóch przecinających się ulic. Jeśli nie przecinają się dokładnie pod kątem prostym, możemy spróbować nadać im taki kształt.
 
<br clear="all">
 
<br clear="all">
  
 
[[Image:Jct_4_45_ex.png|200px|left|link=]]
 
[[Image:Jct_4_45_ex.png|200px|left|link=]]
You can zoom in and add a single geometry node on each side. With that adjustment in place, the junction will produce predictable turn left/right navigation instructions while the roads still appear to meet at the real-world angle.
+
Przybliżamy widok i zakrzywiamy drogę tuż przed skrzyżowaniem. Dzieki temu małemu zabiegowi, kierowca otrzyma prawidłowe wskazówki jazdy (w lewo/w prawo), podczas gdy całe skrzyżowanie będzie sprawiać wrażenie bliskiego oryginałowi.
 
<br clear="all">
 
<br clear="all">
  
===Best practices for different types of crossings===
+
===Najlepsze praktyki dla różnych typów skrzyżowań===
 
''<small>Oryginalna strona: [[Classification of crossings]]</small>''
 
''<small>Oryginalna strona: [[Classification of crossings]]</small>''
  
 
{| style="background:transparent"
 
{| style="background:transparent"
 
| [[Image:Crossing_SSD.jpg|200px|link=]]
 
| [[Image:Crossing_SSD.jpg|200px|link=]]
| [[Image:Crossing_DDS.jpg|200px|link=|]]
+
| [[Image:Crossing_DDS.jpg|200px|link=]]
| [[Image:Crossing_DDD.jpg|200px|link=|]]
+
| [[Image:Crossing_DDD.jpg|200px|link=]]
 
|-
 
|-
| Single road crossing a dual road (SSD)
+
| Pojedyncza droga krzyżuje się z drogą podwójną (SSD)
| Dual road crossing a single road (DDS)
+
| Podwójna droga krzyżuje się z drogą pojedynczą (DDS)
| 3 Dual roads crossing (DDD)
+
| Skrzyżowanie 3 dróg podwójnych (DDD)
 
|-
 
|-
 
| [[Image:Crossing_DDSS.jpg|200px|link=]]
 
| [[Image:Crossing_DDSS.jpg|200px|link=]]
Line 64: Line 65:
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| 2 Dual roads crossing 2 single roads (DDSS)
+
| Skrzyżowanie 2 dróg podwójnych i 2 pojedynczych (DDSS)
| 4 Dual roads crossing (DDDD)
+
| Skrzyżowanie 4 dróg podwójnych (DDDD)
 
|
 
|
 
|}
 
|}
  
'''U-turns can be prevented by reducing the length of the segment crossing the median to less than 15m and leaving this segment unnamed.'''
+
'''Można zapobiec zawracaniu (tam, gdzie to konieczne) poprzez zmniejszenie długości segmentu przecinającego drogę do poniżej 15 metrów i pozostawienie go bez nazwy.'''
 +
 
 +
===Przykłady===
 +
{| style="background:transparent"
 +
|align="center" width="300px"| [[Image:PL Roundabouts Before 1.jpg|200px|link=]]
 +
|align="center"| <span style="font:180px georgia;vertical-align:bottom">&gt;</span>
 +
|align="center" width="300px"| [[Image:PL Roundabouts After 1.jpg|200px|link=]]
 +
|-
 +
|align="center"| Skrzyżowanie jest zbyt skomplikowane, w wyniku mamy dwie&nbsp;wskazówki
 +
|
 +
|align="center"| Skrzyżowanie zostało<br>uproszczone do DDSS
 +
|}
  
 
==Skręty==
 
==Skręty==
 
''<small>Oryginalna strona: [[Soft and hard turns]]</small>''
 
''<small>Oryginalna strona: [[Soft and hard turns]]</small>''
  
'''System kar Waze:'''
+
===System kar Waze===
When using Waze in navigation mode, it controls routing of traffic using a penalty system. What this means is less desirable roads or turns for through-traffic would have a higher penalty when calculating the route from point A to B. The higher the combined penalty, the less likely the Waze system will want to route through those segments and turns. Therefore it takes the least penalized route combined with relative traffic and distance information.
+
Podczas używania Waze w trybie nawigacji, system wyznacza drogę stosując system kar. Oznacza to, że podczas wyznaczania trasy z punktu A do B, mniej pożądane drogi, lub zakręty dla ruchu przelotowego, otrzymują wyższe kary. Im wyższa łączna kara, tym mniej prawdopodobne, że Waze będzie chciało wyznaczyć trasę przez te segmenty i zakręty. Dlatego też wyznaczana jest droga o najniższym współczynniku kary, przy uwzględnieniu informacji o natężeniu ruchu oraz odległości.  
  
'''Ograniczenia skrętów:'''
+
===Ograniczenia skrętów===
A junction is created when one segment is connected to another segment. At this junction there are controls for how Waze will navigate through this junction between the segments. These controls appear in the [[Waze Map Editor]] (WME) as red and green arrows depending upon whether a particular direction of travel is allowed through that junction. These settings are called '''turn restrictions'''.
+
Skrzyżowanie powstaje, gdy jeden segment zostaje połączony z innym segmentem. Waze wyznaczając przez nie trasę, stosuje pewne kontrole. Są one widoczne w [[Waze Map Editor]] (ang.) jako czerwone i zielone strzałki wskazujące, czy kierunek podróży jest możliwy przez dane skrzyżowanie. Ustawienia te nazywane są '''ograniczeniami skrętu'''.
  
 
{| class="wikitable unsortable" border="1"
 
{| class="wikitable unsortable" border="1"
Line 90: Line 102:
 
| Stały zakaz
 
| Stały zakaz
 
| Bardzo wysoka
 
| Bardzo wysoka
| W momencie, gdy edytor klika na strzałkę w celu wprowadzenia zmiany z zielonej na czerwoną lub z czerwonej na zieloną i znowu czerwoną
+
| Edytor klika na strzałkę w celu wprowadzenia zmiany z zielonej na czerwoną lub z czerwonej na zieloną i znowu czerwoną
 
| Waze najczęściej nie wyznaczy trasy przez taki zakręt
 
| Waze najczęściej nie wyznaczy trasy przez taki zakręt
 
|- style="background:#F5A9A9; color:black"
 
|- style="background:#F5A9A9; color:black"
Line 96: Line 108:
 
| Wstępny zakaz
 
| Wstępny zakaz
 
| Wysoka
 
| Wysoka
| Nowoutworzone zakręty na skutek przyłączenia istniejących segmentów do innych segmentów<br>
+
| Nowo utworzone zakręty podczas przyłączenia istniejących segmentów do innych segmentów<br>
 
Przejmowane z istniejących segmentów podczas przyłączania nowych segmentów
 
Przejmowane z istniejących segmentów podczas przyłączania nowych segmentów
 
| Brak możliwości powrotu do tego stanu, chyba że spełnione są dodatkowe warunki
 
| Brak możliwości powrotu do tego stanu, chyba że spełnione są dodatkowe warunki
Line 109: Line 121:
 
| Stale dopuszczony
 
| Stale dopuszczony
 
| Bardzo niska
 
| Bardzo niska
| W momencie, gdy edytor klika na strzałkę w celu wprowadzenia zmiany z czerwonej na zieloną lub z zielonej na czerwoną i znowu na zieloną
+
| Edytor klika na strzałkę w celu wprowadzenia zmiany ograniczenia z czerwonej na zieloną strzałkę lub z zielonej na czerwoną i znowu na zieloną
 
| Również w momencie zaznaczenia skrzyżowania i naciśnięciu '''Q''' a następnie '''W''' [[Keyboard shortcuts|Skróty klawiszowe (ang.)]]
 
| Również w momencie zaznaczenia skrzyżowania i naciśnięciu '''Q''' a następnie '''W''' [[Keyboard shortcuts|Skróty klawiszowe (ang.)]]
 
|-  
 
|-  
 
|}
 
|}
  
==Connectors==
+
===Zakaz zawracania na drogach dwujezdniowych===
===Ramps===
+
[[Image:Crossing_DDS.jpg|200px|link=|left]]
 +
Można zapobiec zawracaniu (tam, gdzie to konieczne) poprzez zmniejszenie długości segmentu przecinającego drogę do poniżej 15&nbsp;m i pozostawienie go bez nazwy. Dodatkowo kąty dla segmentu przecinającego drogę muszą być równe 90 stopni.
 +
 
 +
Czyli jeśli długość segmentu Ulicy głównej na obrazku, który łączy jezdnie Drogi wojewódzkiej jest poniżej 15&nbsp;m, to zawracanie na tym skrzyżowaniu nie jest możliwe.
 +
{{Clear}}
 +
 
 +
==Łączniki dróg==
 +
===Wjazdy/zjazdy bezkolizyjne===
 
''<small>Oryginalna strona: [[Junction Style Guide]]</small>''
 
''<small>Oryginalna strona: [[Junction Style Guide]]</small>''
  
====When to use ramps====
+
====Kiedy używamy wjazdy/zjazdy bezkolizyjne====
The following conditions must be met for the use of ramps to be appropriate:
+
Wjazd/zjazd bezkolizyjny używamy:
# Two roads cross over/under each other with no at-grade junction
+
* na '''Autostradzie / Drogie ekspresowej''' &mdash; na wszystkich wjazdach/zjazdach (w tym zjazdy na Miejsca Obsługi Podróżnych);
# At least one of the roads are of these types
+
* na '''Drogach krajowych''' lub '''Drogach wojewódzkich''' &mdash; tylko na wielopoziomowych węzłach, gdy jedna z dróg przecina drugą poniżej lub powyżej niej, nie tworząc skrzyżowania kolizyjnego.
## Minor Highway
+
## Major Highway
+
## Freeway
+
## Ramp
+
  
If the above requirements are not satisfied, you may be dealing with an [[#At-Grade_Connectors|At-Grade Connector]].
+
Jeśli powyższe warunki nie są spełnione, mamy do czynienia z [[#Łączniki kolizyjne|łącznikiem kolizyjnym.]]
  
====How complex should ramps be?====
+
====Jak bardzo złożone powinny być wjazdy/zjazdy bezkolizyjne?====
 
[[Image:Jct_ramp_no_split.png|200px|left|link=]]
 
[[Image:Jct_ramp_no_split.png|200px|left|link=]]
Rule #1 is still simpler is better. If there is no large distance between paths at the end of a ramp (either into or out of the ramp), a single segment connecting to a single junction node is all that is needed. The existence of a painted, concrete, or grass island is '''NOT''' enough of a reason to split a ramp into multiple ramps.
+
'''Im prościej tym lepiej.''' W przypadku, gdy rozgałęzienia na końcu wjazdu/zjazdu bezkolizyjnego nie są położone daleko od siebie (zarówno wjazdy, jak i wyjazdy), najlepszym rozwiązaniem będzie utworzenie pojedynczego segmentu łączącego się ze skrzyżowaniem za pomocą pojedynczego węzła.
 +
 
 +
Istnienie namalowanej, betonowej lub trawiastej wyspy '''NIE''' jest wystarczającym powodem rozdzielenia pojedynczego wjazdu/zjazdu bezkolizyjnego na kilka segmentów.
 
<br clear="all">
 
<br clear="all">
  
 
[[Image:Jct_ramp_split.png|200px|left|link=]]
 
[[Image:Jct_ramp_split.png|200px|left|link=]]
When paths at the end of the ramp deviate significantly in distance, regardless of the existence of any type of island, then multiple ramps should be used.
+
W przypadku, gdy ścieżki na końcu wjazdu/zjazdu bezkolizyjnego są istotnie od siebie oddalone, bez względu na rodzaj wyspy, wówczas wjazdy/zjazdy bezkolizyjne należy rozdzielić.
<br clear="all">
+
{{Clear}}
  
===At-Grade Connectors===
+
====Jak nazwać wjazd/zjazd bezkolizyjny?====
''<small>Oryginalna strona: [[At-Grade Connectors]]</small>''
+
Patrz: [[Drogi#Wjazd/zjazd bezkolizyjny|Drogi: Wjazd/zjazd bezkolizyjny]]
  
====Should the connector be mapped?====
+
===Łączniki kolizyjne===
*When the turn lane physically separates from the main road well in advance of the intersection
+
''<small>Oryginalna strona: [[At-grade connectors]]</small>''
*When the turn lane is far enough from the point of intersection on the map (due to the size of the intersection or the angle at which the roads meet) that the driver might overshoot while waiting for a delayed "turn" audible, or that the Waze client might become confused and disrupt navigation
+
*When the area is "busy" enough that the driver may not get any advance warning that a turn is coming up--in which case a connector lets you notify the driver a little earlier
+
*When there are user complaints ([[Update_Requests_in_Waze_Map_Editor|update requests]]) that the audible was too late, or that the map should have shown a connector
+
*When you get an automated report ([[Map_Problems_in_Waze_Map_Editor|map problem]]) that the roads are too far apart due to the intersection being too far from the turn lane
+
  
When in doubt, leave it out. Each connector complicates the map and adds to your workload when the time comes to check connectivity, direction, name, etc.
+
====Kiedy łącznik powinien być odzwierciedlony na mapie?====
 +
*Gdy pas do skrętu jest fizycznie oddzielony od głównej drogi już w znacznej odległości od skrzyżowania
 +
*Gdy pas do skrętu wyznaczony jest daleko od skrzyżowania (z powodu rozmiaru skrzyżowania lub kąta pod jakim spotykają się drogi) a kierowca może go przeoczyć oczekując opóźnionego komunikatu głosowego "zakręt", lub Waze może błędnie ocenić skrzyżowanie i zakłócić nawigację
 +
*Gdy obszar obfituje w inne komunikaty, przez co kierowca może nie otrzymać odpowiedniego ostrzeżenia o zbliżającym się zakręcie z wyprzedzeniem - w tym przypadku prawidłowo umiejscowiony łącznik pozwala powiadomić kierowcę trochę wcześniej
 +
*Gdy zgłaszane są przez użytkowników [[Update_Requests_in_Waze_Map_Editor|raporty]] (ang.), wskazujące na zbyt późny komunikat, lub na to, że mapa powinna pokazywać łącznik
 +
*Gdy zgłaszany jest [[Map_Problems_in_Waze_Map_Editor|raport automatyczny]] (ang.), wskazujący na zbyt duże oddalenie od siebie dróg z powodu na zbyt duże oddalenie skrzyżowania od pasa do skrętu
  
====How to label the connector type====
+
Jeżeli masz wątpliwości &mdash; nie wprowadzaj zmian. Każdy łącznik komplikuje mapę i zwiększa Twój nakład pracy w momencie weryfikacji przyłączeń, kierunkowości, nazw, itp.
 +
 
 +
====Jak oznaczyć typ łącznika?====
 
[[Image:At-grade_example1.jpg|200px|left|link=]]
 
[[Image:At-grade_example1.jpg|200px|left|link=]]
The connector segment's type should be set based on the '''lowest''' of the types of roads it connects.
+
Typ łącznika segmentu powinien być ustalony na podstawie '''najniższego''' typu dróg, które łączy.
  
Ex: Street to Minor Highway should be Street type.<br>
+
'''Na przykład:'''<br>
Ex: Minor Highway to Primary Street should be Primary Street type.<br>
+
- Łącznik "Ulicy" i "Drogi wojewódzkiej" powinien być "Ulicą"<br>
Ex: Primary Street to Primary Street should be Primary Street type.
+
- "Drogi wojewódzkiej" i "Głównej ulicy" &mdash; "Główna ulica"<br>
<br clear="all">
+
- "Głównej ulicy" i "Głównej ulicy" &mdash; "Główna ulica"
 +
{{Clear}}
  
====How to name the connector====
+
====Jak nazwać łącznik?====
In most cases, leaving the segment unnamed will be sufficient. Navigation instructions will simply use the name of the segment to which the connector segment connects.
+
W większości przypadków pozostawienie segmentu bez nazwy będzie wystarczające. Komunikaty nawigacyjne użyją po prostu nazwy segmentu, który jest przyłączony poprzez łącznik.
  
If there are specific signs at the intersection which are confusing or contrary to the destination road segment name, then a name can be applied to the connector.
+
Jeśli na skrzyżowaniu występują specyficzne znaki, które są niejasne lub sprzeczne z nazwą docelowego segmentu, wówczas taki łącznik można nazwać w ten sam sposób jak i [[ Drogi#Wjazd/zjazd bezkolizyjny|Wjazd/zjazd bezkolizyjny.]]
  
====Turn restrictions necessary for proper connector routing====
+
====Ograniczenia zakrętów istotne dla prawidłowej kierunkowości łącznika====
 
[[Image:Atgrade example3.jpg|200px|left|link=]]
 
[[Image:Atgrade example3.jpg|200px|left|link=]]
A simple right-turn connector between two 2-way streets, requires that the right turn be restricted at both the primary intersection, and at the connector itself so Waze will not be allowed to tell the driver to turn left across the road to get onto the connector.
+
Prosty łącznik skrętu w prawo pomiędzy dwoma drogami dwukierunkowymi wymaga zakazu skrętu w prawo zarówno na głównym skrzyżowaniu, jak i na samym łączniku tak, aby uniemożliwić Waze wskazanie kierowcy konieczności skrętu w lewo przez drogę, aby dostać się do łącznika.
 
<br clear="all">
 
<br clear="all">
  
 
[[Image:Atgrade example2.jpg|200px|left|link=]]
 
[[Image:Atgrade example2.jpg|200px|left|link=]]
AND, at the end of the connector, the left turn must be restricted:
+
RÓWNIEŻ na końcu łącznika należy umieścić zakaz skrętu w lewo.
 
<br clear="all">
 
<br clear="all">
  
==Controlling Turn Instructions==
+
==Wskazówki na skrzyżowaniach==
 
''<small>Oryginalna strona: [[How Waze determines turn / keep / exit maneuvers]]</small>''
 
''<small>Oryginalna strona: [[How Waze determines turn / keep / exit maneuvers]]</small>''
 +
===Na skróty===
 +
{| class="filehistory" style="border-collapse:collapse;border:1em solid #fff;width:100%" cellpadding="10"
 +
|-bgcolor="#eef"
 +
|align="center"| '''&mdash; Skręć!'''
 +
|align="center"| '''&mdash; Kieruj się!'''
 +
|align="center"| '''&mdash; Zjedź!'''
 +
|align="center"| '''nic'''
 +
|-
 +
|align="center"| <small>ok. 90&deg;</small>
 +
|align="center"| <small>20-30&deg;<br/>(dla dróg zwykłych)</small>
 +
|align="center"| <small>20-30&deg;<br/>(dla dróg głównych)</small>
 +
|align="center"| <small>ok. 0&deg;<br/></small>
 +
|-bgcolor="#eef"
 +
| [[Image:Jct_3_45_ex.png|150px]]
 +
| [[Image:Jct_Y_ex_map_bad.png|150px]]
 +
| [[Image:Jct ramp w geo ex.png|150px]]
 +
| [[Image:Jct_Y_ex_map.png|150px]]
 +
|-
 +
| [[Image:Jct_at_grade_turn.png|150px]]
 +
| [[Image:Jct_at_grade_keep.png|150px]]
 +
|
 +
|
 +
|-bgcolor="#eef"
 +
|align="center"| <small><b>&mdash; Skręć w prawo!</b></small>
 +
|align="center"| <small><b>&mdash; Trzymaj się prawej!</b></small>
 +
|
 +
|
 +
|}
  
===Definitions===
+
===Definicje===
a) s-in: the segment going into the junction <br/>
+
* s-in: segment dochodzący do skrzyżowania;
b) s-out: the segment going out of the junction <br/>
+
* s-out: segment odchodzący do skrzyżowania;
c) s1, s2 … sN: all the segments connected to the same junction <br/>
+
* s1, s2 … sN: wszystkie segmenty podłączone do tego samego skrzyżowania;
d) Best continuation - see expanded below
+
* najlepsza kontynuacja - patrz wyjaśnienie poniżej.
 
+
===What is the 'best continuation'?===
+
In order to determine if s-out is the 'real' continuation of s-in, we do the following: <br/>
+
- if s-out has the same road type & street name it is selected as the real continuation. <br/>
+
- if not, we look at the other segments: s3, s4 … sN. One of those will be chosen as a better continuation than s-out if both following conditions are met: <br/>
+
 
+
* this segment has a better match street name & road type wise than s-out (e.g. it has the same street name and s-out doesn't; it has the same road type as s-in, and s-out doesn't). Street name is more important than road type.
+
* the angle between this segment and s-in is smaller than the angle between s-out and s-in
+
 
+
===The algorithm / list of conditions===
+
 
+
The algorithm iterates over a list of conditions. As soon as a condition is met, the relevant instruction is determined, and the algorithm terminates.<br/>
+
The list of conditions:
+
 
+
1. if the junction has only 2 segments, the instruction is: 'CONTINUE'.<br/>
+
1.1. In some cases, T junctions could be considered as only 2 segments. See explanation on 'T junctions' below.
+
 
+
2. if the angle between s-out and the best continuation is larger than 45 degrees (and less than 180), the instruction is: 'TURN RIGHT'
+
<br/>
+
2.1 One assumption is that on primary roads (minor highways, major highways and freeways), we won't have angles which are larger than 45 degrees.
+
 
+
3. if s-out is determined to be the best continuation of s-in (explanation on 'best continuation' below), the instruction is: 'CONTINUE'
+
  
4. if s-in is a primary road and s-out is not a primary road, the instruction is: 'EXIT RIGHT'
+
===Czym jest "najlepsza kontynuacja"?===
 +
W celu ustalenia, czy s-out jest najlepszą kontynuacją s-in, wykonujemy następujące czynności:
 +
* Jeśli s-out ma ten sam typ drogi i nazwę ulicy, wówczas jest wybrany jako najlepsza kontynuacja.
 +
* Jeśli nie, weryfikowane są kolejne segmenty: s3, s4 … sN. Jeden z nich będzie wybrany jako lepsza kontynuacja niż s-out, jeśli spełnione są obydwa warunki:
 +
*# Dany segment lepiej pasuje do nazwy ulicy i typu drogi niż s-out (np. ma tą samą nazwę ulicy a s-out nie; ma ten sam typ drogi co s-in, a s-out nie), przy czym nazwa ulicy jest ważniejsza niż typ drogi.
 +
*# Kąt pomiędzy danym segmentem a s-in jest mniejszy niż kąt pomiędzy s-out oraz s-in.
  
5. if s-in is a ramp/exit and s-out is neither primary nor ramp/exit, the instruction is: 'EXIT RIGHT'
+
===Algorytm / zestawienie warunków===
 +
Algorytm sprawdza listę warunków. Jak tylko jeden z nich jest spełniony, określana jest odpowiednia instrukcja a algorytm kończy działanie.
  
6. if none of the above conditions is met, the instruction is: 'KEEP RIGHT'
+
Lista warunków:
<br/>
+
# Jeśli skrzyżowanie ma tylko dwa segmenty, wówczas wydawana jest instrukcja: '''"KONTYNUUJ".'''<br>'''Uwaga!''' Skrzyżowania typu "T" mogą być uznane za składające się z dwóch segmentów, w przypadku kiedy niektóre z segmentów na skrzyżowaniu są drogami jednokierunkowymi.
 +
# Jeśli kąt pomiędzy s-out oraz najlepszą kontynuacją jest większy niż 45&deg; i mniej niż 180&deg;, wówczas wydawana jest instrukcja: '''"SKRĘĆ W PRAWO".'''<br>Zakłada się, że na drogach głównych (drogi wojewódzkie, krajowe, drogi ekspresowe/autostrady) nie wystąpią kąty większe niż 45&deg;.
 +
# Jeśli s-out jest określony jako najlepsza kontynuacja s-in (wyjaśnienie "najlepsza kontynuacja" zostało opisane powyżej), wówczas wydawana jest instrukcja: '''"KONTYNUUJ".'''
 +
# Jeśli s-in jest drogą główną (drogi wojewódzkie, krajowe, drogi ekspresowe/autostrady) a s-out nią nie jest, wówczas wydawana jest instrukcja: '''"ZJEDŹ W PRAWO".'''
 +
# Jeśli s-in jest wjazdem/zjazdem bezkolizyjnym a s-out nie jest ani drogą główną ani wjazdem/zjazdem bezkolizyjnym, wówczas wydawana jest instrukcja: '''"ZJEDŹ W PRAWO".'''
 +
# Jeśli żaden z powyższych warunków nie jest spełniony, wówczas wydawana jest instrukcja: '''"TRZYMAJ SIĘ PRAWEJ".'''

Latest revision as of 09:41, 26 February 2015

Country: Poland

Uwaga! W budowie!

Zasady

64px-Znak_B-20.svg.png
 1. Keep it simple — nie komplikuj!
 2. Każda reguła ma wyjątek.
 3. Gdy rysujemy skrzyżowanie, musimy czasami odwzorować je w pewnym stopniu inaczej, co wyjaśniono poniżej.

Skrzyżowania

Oryginalna strona: Junction Style Guide

Skrzyżowanie jest złożone z trzech elementów:

 1. Dwóch lub więcej segmentów dróg.
 2. Punktu gdzie drogi się spotykają (czyli skrzyżowanie).
 3. Dozwolonych i zabronionych skrętów na tym skrzyżowaniu.

Drogi odchodzące

Oryginalna strona: Junction Style Guide

Jct 3 45 ex1.png

Czasami możesz zobaczyć drogi, które spotykają się pod dziwnym kątem.

Jct 3 45.png

W pierwszej chwili chcemy je odwzorować właśnie w ten sposób - dwie linie, które spotykają się pod ostrym kątem.

Niestety, ta metoda ma swoje minusy. W zależności od kąta, aplikacja może odczytać to jako "Trzymaj się prawej" lub "Zjedź w prawo", a znacznie bardziej odpowiednia instrukcja to "Skręć w prawo".

Jct 3 45 curve.png

W celu wyeliminowania niejasności, musimy odwzorować skrzyżowanie z logicznego punktu widzenia. Rysujemy drogę odchodzącą pod kątem 90°, a następnie tworzymy delikatny zakręt, który dopasujemy do tej drogi.

Skrzyżowania kolizyjne

Oryginalna strona: Junction Style Guide

Jct 4 45 ex1.png

Możemy zastosować to samo podejście przy tworzeniu skrzyżowania dwóch przecinających się ulic. Jeśli nie przecinają się dokładnie pod kątem prostym, możemy spróbować nadać im taki kształt.

Jct 4 45 ex.png

Przybliżamy widok i zakrzywiamy drogę tuż przed skrzyżowaniem. Dzieki temu małemu zabiegowi, kierowca otrzyma prawidłowe wskazówki jazdy (w lewo/w prawo), podczas gdy całe skrzyżowanie będzie sprawiać wrażenie bliskiego oryginałowi.

Najlepsze praktyki dla różnych typów skrzyżowań

Oryginalna strona: Classification of crossings

Crossing SSD.jpg Crossing DDS.jpg Crossing DDD.jpg
Pojedyncza droga krzyżuje się z drogą podwójną (SSD) Podwójna droga krzyżuje się z drogą pojedynczą (DDS) Skrzyżowanie 3 dróg podwójnych (DDD)
Crossing DDSS.jpg Crossing DDDD.jpg
Skrzyżowanie 2 dróg podwójnych i 2 pojedynczych (DDSS) Skrzyżowanie 4 dróg podwójnych (DDDD)

Można zapobiec zawracaniu (tam, gdzie to konieczne) poprzez zmniejszenie długości segmentu przecinającego drogę do poniżej 15 metrów i pozostawienie go bez nazwy.

Przykłady

PL Roundabouts Before 1.jpg > PL Roundabouts After 1.jpg
Skrzyżowanie jest zbyt skomplikowane, w wyniku mamy dwie wskazówki Skrzyżowanie zostało
uproszczone do DDSS

Skręty

Oryginalna strona: Soft and hard turns

System kar Waze

Podczas używania Waze w trybie nawigacji, system wyznacza drogę stosując system kar. Oznacza to, że podczas wyznaczania trasy z punktu A do B, mniej pożądane drogi, lub zakręty dla ruchu przelotowego, otrzymują wyższe kary. Im wyższa łączna kara, tym mniej prawdopodobne, że Waze będzie chciało wyznaczyć trasę przez te segmenty i zakręty. Dlatego też wyznaczana jest droga o najniższym współczynniku kary, przy uwzględnieniu informacji o natężeniu ruchu oraz odległości.

Ograniczenia skrętów

Skrzyżowanie powstaje, gdy jeden segment zostaje połączony z innym segmentem. Waze wyznaczając przez nie trasę, stosuje pewne kontrole. Są one widoczne w Waze Map Editor (ang.) jako czerwone i zielone strzałki wskazujące, czy kierunek podróży jest możliwy przez dane skrzyżowanie. Ustawienia te nazywane są ograniczeniami skrętu.

Strzałka Status skrętu Kara Jak ustawić Więcej informacji
Arrow Red-2.png Stały zakaz Bardzo wysoka Edytor klika na strzałkę w celu wprowadzenia zmiany z zielonej na czerwoną lub z czerwonej na zieloną i znowu czerwoną Waze najczęściej nie wyznaczy trasy przez taki zakręt
Arrow Red-2-question2.png Wstępny zakaz Wysoka Nowo utworzone zakręty podczas przyłączenia istniejących segmentów do innych segmentów

Przejmowane z istniejących segmentów podczas przyłączania nowych segmentów

Brak możliwości powrotu do tego stanu, chyba że spełnione są dodatkowe warunki
Arrow Green-2-question2.png Wstępnie dopuszczony Niska Automatycznie ustawiony przez Waze w momencie wykrycia wystarczającej liczby przejazdów przez Wstępnie zakazane zakręty Waze nie zastąpi Stałych zakazów skrętu po wykryciu przejazdów w przeciwnym kierunku
Arrow Green-2.png Stale dopuszczony Bardzo niska Edytor klika na strzałkę w celu wprowadzenia zmiany ograniczenia z czerwonej na zieloną strzałkę lub z zielonej na czerwoną i znowu na zieloną Również w momencie zaznaczenia skrzyżowania i naciśnięciu Q a następnie W Skróty klawiszowe (ang.)

Zakaz zawracania na drogach dwujezdniowych

Crossing DDS.jpg

Można zapobiec zawracaniu (tam, gdzie to konieczne) poprzez zmniejszenie długości segmentu przecinającego drogę do poniżej 15 m i pozostawienie go bez nazwy. Dodatkowo kąty dla segmentu przecinającego drogę muszą być równe 90 stopni.

Czyli jeśli długość segmentu Ulicy głównej na obrazku, który łączy jezdnie Drogi wojewódzkiej jest poniżej 15 m, to zawracanie na tym skrzyżowaniu nie jest możliwe.

Łączniki dróg

Wjazdy/zjazdy bezkolizyjne

Oryginalna strona: Junction Style Guide

Kiedy używamy wjazdy/zjazdy bezkolizyjne

Wjazd/zjazd bezkolizyjny używamy:

 • na Autostradzie / Drogie ekspresowej — na wszystkich wjazdach/zjazdach (w tym zjazdy na Miejsca Obsługi Podróżnych);
 • na Drogach krajowych lub Drogach wojewódzkich — tylko na wielopoziomowych węzłach, gdy jedna z dróg przecina drugą poniżej lub powyżej niej, nie tworząc skrzyżowania kolizyjnego.

Jeśli powyższe warunki nie są spełnione, mamy do czynienia z łącznikiem kolizyjnym.

Jak bardzo złożone powinny być wjazdy/zjazdy bezkolizyjne?

Jct ramp no split.png

Im prościej tym lepiej. W przypadku, gdy rozgałęzienia na końcu wjazdu/zjazdu bezkolizyjnego nie są położone daleko od siebie (zarówno wjazdy, jak i wyjazdy), najlepszym rozwiązaniem będzie utworzenie pojedynczego segmentu łączącego się ze skrzyżowaniem za pomocą pojedynczego węzła.

Istnienie namalowanej, betonowej lub trawiastej wyspy NIE jest wystarczającym powodem rozdzielenia pojedynczego wjazdu/zjazdu bezkolizyjnego na kilka segmentów.

Jct ramp split.png

W przypadku, gdy ścieżki na końcu wjazdu/zjazdu bezkolizyjnego są istotnie od siebie oddalone, bez względu na rodzaj wyspy, wówczas wjazdy/zjazdy bezkolizyjne należy rozdzielić.

Jak nazwać wjazd/zjazd bezkolizyjny?

Patrz: Drogi: Wjazd/zjazd bezkolizyjny

Łączniki kolizyjne

Oryginalna strona: At-grade connectors

Kiedy łącznik powinien być odzwierciedlony na mapie?

 • Gdy pas do skrętu jest fizycznie oddzielony od głównej drogi już w znacznej odległości od skrzyżowania
 • Gdy pas do skrętu wyznaczony jest daleko od skrzyżowania (z powodu rozmiaru skrzyżowania lub kąta pod jakim spotykają się drogi) a kierowca może go przeoczyć oczekując opóźnionego komunikatu głosowego "zakręt", lub Waze może błędnie ocenić skrzyżowanie i zakłócić nawigację
 • Gdy obszar obfituje w inne komunikaty, przez co kierowca może nie otrzymać odpowiedniego ostrzeżenia o zbliżającym się zakręcie z wyprzedzeniem - w tym przypadku prawidłowo umiejscowiony łącznik pozwala powiadomić kierowcę trochę wcześniej
 • Gdy zgłaszane są przez użytkowników raporty (ang.), wskazujące na zbyt późny komunikat, lub na to, że mapa powinna pokazywać łącznik
 • Gdy zgłaszany jest raport automatyczny (ang.), wskazujący na zbyt duże oddalenie od siebie dróg z powodu na zbyt duże oddalenie skrzyżowania od pasa do skrętu

Jeżeli masz wątpliwości — nie wprowadzaj zmian. Każdy łącznik komplikuje mapę i zwiększa Twój nakład pracy w momencie weryfikacji przyłączeń, kierunkowości, nazw, itp.

Jak oznaczyć typ łącznika?

At-grade example1.jpg

Typ łącznika segmentu powinien być ustalony na podstawie najniższego typu dróg, które łączy.

Na przykład:
- Łącznik "Ulicy" i "Drogi wojewódzkiej" powinien być "Ulicą"
- "Drogi wojewódzkiej" i "Głównej ulicy" — "Główna ulica"
- "Głównej ulicy" i "Głównej ulicy" — "Główna ulica"

Jak nazwać łącznik?

W większości przypadków pozostawienie segmentu bez nazwy będzie wystarczające. Komunikaty nawigacyjne użyją po prostu nazwy segmentu, który jest przyłączony poprzez łącznik.

Jeśli na skrzyżowaniu występują specyficzne znaki, które są niejasne lub sprzeczne z nazwą docelowego segmentu, wówczas taki łącznik można nazwać w ten sam sposób jak i Wjazd/zjazd bezkolizyjny.

Ograniczenia zakrętów istotne dla prawidłowej kierunkowości łącznika

Atgrade example3.jpg

Prosty łącznik skrętu w prawo pomiędzy dwoma drogami dwukierunkowymi wymaga zakazu skrętu w prawo zarówno na głównym skrzyżowaniu, jak i na samym łączniku tak, aby uniemożliwić Waze wskazanie kierowcy konieczności skrętu w lewo przez drogę, aby dostać się do łącznika.

Atgrade example2.jpg

RÓWNIEŻ na końcu łącznika należy umieścić zakaz skrętu w lewo.

Wskazówki na skrzyżowaniach

Oryginalna strona: How Waze determines turn / keep / exit maneuvers

Na skróty

— Skręć! — Kieruj się! — Zjedź! nic
ok. 90° 20-30°
(dla dróg zwykłych)
20-30°
(dla dróg głównych)
ok. 0°
Jct 3 45 ex.png Jct Y ex map bad.png Jct ramp w geo ex.png Jct Y ex map.png
Jct at grade turn.png Jct at grade keep.png
— Skręć w prawo! — Trzymaj się prawej!

Definicje

 • s-in: segment dochodzący do skrzyżowania;
 • s-out: segment odchodzący do skrzyżowania;
 • s1, s2 … sN: wszystkie segmenty podłączone do tego samego skrzyżowania;
 • najlepsza kontynuacja - patrz wyjaśnienie poniżej.

Czym jest "najlepsza kontynuacja"?

W celu ustalenia, czy s-out jest najlepszą kontynuacją s-in, wykonujemy następujące czynności:

 • Jeśli s-out ma ten sam typ drogi i nazwę ulicy, wówczas jest wybrany jako najlepsza kontynuacja.
 • Jeśli nie, weryfikowane są kolejne segmenty: s3, s4 … sN. Jeden z nich będzie wybrany jako lepsza kontynuacja niż s-out, jeśli spełnione są obydwa warunki:
  1. Dany segment lepiej pasuje do nazwy ulicy i typu drogi niż s-out (np. ma tą samą nazwę ulicy a s-out nie; ma ten sam typ drogi co s-in, a s-out nie), przy czym nazwa ulicy jest ważniejsza niż typ drogi.
  2. Kąt pomiędzy danym segmentem a s-in jest mniejszy niż kąt pomiędzy s-out oraz s-in.

Algorytm / zestawienie warunków

Algorytm sprawdza listę warunków. Jak tylko jeden z nich jest spełniony, określana jest odpowiednia instrukcja a algorytm kończy działanie.

Lista warunków:

 1. Jeśli skrzyżowanie ma tylko dwa segmenty, wówczas wydawana jest instrukcja: "KONTYNUUJ".
  Uwaga! Skrzyżowania typu "T" mogą być uznane za składające się z dwóch segmentów, w przypadku kiedy niektóre z segmentów na skrzyżowaniu są drogami jednokierunkowymi.
 2. Jeśli kąt pomiędzy s-out oraz najlepszą kontynuacją jest większy niż 45° i mniej niż 180°, wówczas wydawana jest instrukcja: "SKRĘĆ W PRAWO".
  Zakłada się, że na drogach głównych (drogi wojewódzkie, krajowe, drogi ekspresowe/autostrady) nie wystąpią kąty większe niż 45°.
 3. Jeśli s-out jest określony jako najlepsza kontynuacja s-in (wyjaśnienie "najlepsza kontynuacja" zostało opisane powyżej), wówczas wydawana jest instrukcja: "KONTYNUUJ".
 4. Jeśli s-in jest drogą główną (drogi wojewódzkie, krajowe, drogi ekspresowe/autostrady) a s-out nią nie jest, wówczas wydawana jest instrukcja: "ZJEDŹ W PRAWO".
 5. Jeśli s-in jest wjazdem/zjazdem bezkolizyjnym a s-out nie jest ani drogą główną ani wjazdem/zjazdem bezkolizyjnym, wówczas wydawana jest instrukcja: "ZJEDŹ W PRAWO".
 6. Jeśli żaden z powyższych warunków nie jest spełniony, wówczas wydawana jest instrukcja: "TRZYMAJ SIĘ PRAWEJ".