The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Difference between revisions of "Skrzyżowania"

From waze
Jump to: navigation, search
(Skrzyżowania kolizyjne)
m
 
(44 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 16: Line 16:
 
''<small>Oryginalna strona: [[Junction Style Guide]]</small>''
 
''<small>Oryginalna strona: [[Junction Style Guide]]</small>''
  
'''Czym jest Skrzyżowanie:'''
 
 
Skrzyżowanie jest złożone z trzech elementów:
 
Skrzyżowanie jest złożone z trzech elementów:
 
# Dwóch lub więcej segmentów dróg.
 
# Dwóch lub więcej segmentów dróg.
# Punktu gdzie drogi się spotykają (czyli skrzyżowanie)
+
# Punktu gdzie drogi się spotykają (czyli skrzyżowanie).
# Dozwolonych i zabronionych skrętów na tym skrzyżowaniu
+
# Dozwolonych i zabronionych skrętów na tym skrzyżowaniu.
  
===Drogi Odchodzące===
+
===Drogi odchodzące===
 
''<small>Oryginalna strona: [[Junction Style Guide]]</small>''
 
''<small>Oryginalna strona: [[Junction Style Guide]]</small>''
  
 
[[Image:Jct_3_45_ex1.png|200px|left|link=]]
 
[[Image:Jct_3_45_ex1.png|200px|left|link=]]
Czasami możesz zobaczyć drogi, które spotykają się pod dziwnym kątem. W pierwszej chwili chcemy je odwzorować właśnie w ten sposób - dwie linie, które spotykają się pod ostrym kątem.
+
Czasami możesz zobaczyć drogi, które spotykają się pod dziwnym kątem.
 
<br clear="all">
 
<br clear="all">
  
 
[[Image:Jct_3_45.png|200px|left|link=]]
 
[[Image:Jct_3_45.png|200px|left|link=]]
Niestety, ta metoda ma swoje minusy. W zależności od kąta, aplikacja może odczytać to jako "Trzymaj się prawej strony" lub "Zjedź w prawo", a znacznie bardziej odpowiednia instrukcja to "Skręć w prawo".
+
W pierwszej chwili chcemy je odwzorować właśnie w ten sposób - dwie linie, które spotykają się pod ostrym kątem.
 +
 
 +
Niestety, ta metoda ma swoje minusy. W zależności od kąta, aplikacja może odczytać to jako "Trzymaj się prawej" lub "Zjedź w prawo", a znacznie bardziej odpowiednia instrukcja to "Skręć w prawo".
 
<br clear="all">
 
<br clear="all">
  
 
[[Image:Jct_3_45_curve.png|200px|left|link=]]
 
[[Image:Jct_3_45_curve.png|200px|left|link=]]
W celu wyeliminowania niejasności, musimy odwzorować skrzyżowanie z logicznego punktu widzenia. Rysujemy drogę odchodzącą pod kątem 90 stopni, a następnie tworzymy delikatny zakręt, który dopasujemy do tej drogi.
+
W celu wyeliminowania niejasności, musimy odwzorować skrzyżowanie z logicznego punktu widzenia. Rysujemy drogę odchodzącą pod kątem 90&deg;, a następnie tworzymy delikatny zakręt, który dopasujemy do tej drogi.
 
<br clear="all">
 
<br clear="all">
  
Line 48: Line 49:
 
<br clear="all">
 
<br clear="all">
  
===Best practices for different types of crossings===
+
===Najlepsze praktyki dla różnych typów skrzyżowań===
 
''<small>Oryginalna strona: [[Classification of crossings]]</small>''
 
''<small>Oryginalna strona: [[Classification of crossings]]</small>''
  
 
{| style="background:transparent"
 
{| style="background:transparent"
 
| [[Image:Crossing_SSD.jpg|200px|link=]]
 
| [[Image:Crossing_SSD.jpg|200px|link=]]
| [[Image:Crossing_DDS.jpg|200px|link=|]]
+
| [[Image:Crossing_DDS.jpg|200px|link=]]
| [[Image:Crossing_DDD.jpg|200px|link=|]]
+
| [[Image:Crossing_DDD.jpg|200px|link=]]
 
|-
 
|-
| Single road crossing a dual road (SSD)
+
| Pojedyncza droga krzyżuje się z drogą podwójną (SSD)
| Dual road crossing a single road (DDS)
+
| Podwójna droga krzyżuje się z drogą pojedynczą (DDS)
| 3 Dual roads crossing (DDD)
+
| Skrzyżowanie 3 dróg podwójnych (DDD)
 
|-
 
|-
 
| [[Image:Crossing_DDSS.jpg|200px|link=]]
 
| [[Image:Crossing_DDSS.jpg|200px|link=]]
Line 64: Line 65:
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| 2 Dual roads crossing 2 single roads (DDSS)
+
| Skrzyżowanie 2 dróg podwójnych i 2 pojedynczych (DDSS)
| 4 Dual roads crossing (DDDD)
+
| Skrzyżowanie 4 dróg podwójnych (DDDD)
 
|
 
|
 
|}
 
|}
  
'''U-turns can be prevented by reducing the length of the segment crossing the median to less than 15m and leaving this segment unnamed.'''
+
'''Można zapobiec zawracaniu (tam, gdzie to konieczne) poprzez zmniejszenie długości segmentu przecinającego drogę do poniżej 15 metrów i pozostawienie go bez nazwy.'''
 +
 
 +
===Przykłady===
 +
{| style="background:transparent"
 +
|align="center" width="300px"| [[Image:PL Roundabouts Before 1.jpg|200px|link=]]
 +
|align="center"| <span style="font:180px georgia;vertical-align:bottom">&gt;</span>
 +
|align="center" width="300px"| [[Image:PL Roundabouts After 1.jpg|200px|link=]]
 +
|-
 +
|align="center"| Skrzyżowanie jest zbyt skomplikowane, w wyniku mamy dwie&nbsp;wskazówki
 +
|
 +
|align="center"| Skrzyżowanie zostało<br>uproszczone do DDSS
 +
|}
  
 
==Skręty==
 
==Skręty==
 
''<small>Oryginalna strona: [[Soft and hard turns]]</small>''
 
''<small>Oryginalna strona: [[Soft and hard turns]]</small>''
  
'''System kar Waze:'''
+
===System kar Waze===
When using Waze in navigation mode, it controls routing of traffic using a penalty system. What this means is less desirable roads or turns for through-traffic would have a higher penalty when calculating the route from point A to B. The higher the combined penalty, the less likely the Waze system will want to route through those segments and turns. Therefore it takes the least penalized route combined with relative traffic and distance information.
+
Podczas używania Waze w trybie nawigacji, system wyznacza drogę stosując system kar. Oznacza to, że podczas wyznaczania trasy z punktu A do B, mniej pożądane drogi, lub zakręty dla ruchu przelotowego, otrzymują wyższe kary. Im wyższa łączna kara, tym mniej prawdopodobne, że Waze będzie chciało wyznaczyć trasę przez te segmenty i zakręty. Dlatego też wyznaczana jest droga o najniższym współczynniku kary, przy uwzględnieniu informacji o natężeniu ruchu oraz odległości.  
  
'''Ograniczenia skrętów:'''
+
===Ograniczenia skrętów===
A junction is created when one segment is connected to another segment. At this junction there are controls for how Waze will navigate through this junction between the segments. These controls appear in the [[Waze Map Editor]] (WME) as red and green arrows depending upon whether a particular direction of travel is allowed through that junction. These settings are called '''turn restrictions'''.
+
Skrzyżowanie powstaje, gdy jeden segment zostaje połączony z innym segmentem. Waze wyznaczając przez nie trasę, stosuje pewne kontrole. Są one widoczne w [[Waze Map Editor]] (ang.) jako czerwone i zielone strzałki wskazujące, czy kierunek podróży jest możliwy przez dane skrzyżowanie. Ustawienia te nazywane są '''ograniczeniami skrętu'''.
  
 
{| class="wikitable unsortable" border="1"
 
{| class="wikitable unsortable" border="1"
Line 90: Line 102:
 
| Stały zakaz
 
| Stały zakaz
 
| Bardzo wysoka
 
| Bardzo wysoka
| W momencie, gdy edytor klika na strzałkę w celu wprowadzenia zmiany z zielonej na czerwoną lub z czerwonej na zieloną i znowu czerwoną
+
| Edytor klika na strzałkę w celu wprowadzenia zmiany z zielonej na czerwoną lub z czerwonej na zieloną i znowu czerwoną
 
| Waze najczęściej nie wyznaczy trasy przez taki zakręt
 
| Waze najczęściej nie wyznaczy trasy przez taki zakręt
 
|- style="background:#F5A9A9; color:black"
 
|- style="background:#F5A9A9; color:black"
Line 96: Line 108:
 
| Wstępny zakaz
 
| Wstępny zakaz
 
| Wysoka
 
| Wysoka
| Nowoutworzone zakręty na skutek przyłączenia istniejących segmentów do innych segmentów<br>
+
| Nowo utworzone zakręty podczas przyłączenia istniejących segmentów do innych segmentów<br>
 
Przejmowane z istniejących segmentów podczas przyłączania nowych segmentów
 
Przejmowane z istniejących segmentów podczas przyłączania nowych segmentów
 
| Brak możliwości powrotu do tego stanu, chyba że spełnione są dodatkowe warunki
 
| Brak możliwości powrotu do tego stanu, chyba że spełnione są dodatkowe warunki
Line 109: Line 121:
 
| Stale dopuszczony
 
| Stale dopuszczony
 
| Bardzo niska
 
| Bardzo niska
| W momencie, gdy edytor klika na strzałkę w celu wprowadzenia zmiany z czerwonej na zieloną lub z zielonej na czerwoną i znowu na zieloną
+
| Edytor klika na strzałkę w celu wprowadzenia zmiany ograniczenia z czerwonej na zieloną strzałkę lub z zielonej na czerwoną i znowu na zieloną
 
| Również w momencie zaznaczenia skrzyżowania i naciśnięciu '''Q''' a następnie '''W''' [[Keyboard shortcuts|Skróty klawiszowe (ang.)]]
 
| Również w momencie zaznaczenia skrzyżowania i naciśnięciu '''Q''' a następnie '''W''' [[Keyboard shortcuts|Skróty klawiszowe (ang.)]]
 
|-  
 
|-  
 
|}
 
|}
 +
 +
===Zakaz zawracania na drogach dwujezdniowych===
 +
[[Image:Crossing_DDS.jpg|200px|link=|left]]
 +
Można zapobiec zawracaniu (tam, gdzie to konieczne) poprzez zmniejszenie długości segmentu przecinającego drogę do poniżej 15&nbsp;m i pozostawienie go bez nazwy. Dodatkowo kąty dla segmentu przecinającego drogę muszą być równe 90 stopni.
 +
 +
Czyli jeśli długość segmentu Ulicy głównej na obrazku, który łączy jezdnie Drogi wojewódzkiej jest poniżej 15&nbsp;m, to zawracanie na tym skrzyżowaniu nie jest możliwe.
 +
{{Clear}}
  
 
==Łączniki dróg==
 
==Łączniki dróg==
Line 118: Line 137:
 
''<small>Oryginalna strona: [[Junction Style Guide]]</small>''
 
''<small>Oryginalna strona: [[Junction Style Guide]]</small>''
  
====Kiedy używać wjazdów/zjazdów bezkolizyjnych====
+
====Kiedy używamy wjazdy/zjazdy bezkolizyjne====
Użycie wjazdu/zjazdu bezkolizyjnego jest zasadne jeśli spełnione są następujące warunki:
+
Wjazd/zjazd bezkolizyjny używamy:
# Jedna z dróg przecina drugą poniżej lub powyżej niej, nie tworząc skrzyżowania kolizyjnego
+
* na '''Autostradzie / Drogie ekspresowej''' &mdash; na wszystkich wjazdach/zjazdach (w tym zjazdy na Miejsca Obsługi Podróżnych);
# Przynajmniej jedna z dróg jest następującego typu:
+
* na '''Drogach krajowych''' lub '''Drogach wojewódzkich''' &mdash; tylko na wielopoziomowych węzłach, gdy jedna z dróg przecina drugą poniżej lub powyżej niej, nie tworząc skrzyżowania kolizyjnego.
## Drogą wojewódzką
+
## Drogą krajową
+
## Drogą ekspresową/autostradą
+
## Wjazdem/zjazdem bezkolizyjnym
+
  
Jeśli powyższe warunki nie są spełnione, możesz mieć do czynienia z [[#Łączniki kolizyjne|Łącznikiem kolizyjnym]].
+
Jeśli powyższe warunki nie są spełnione, mamy do czynienia z [[#Łączniki kolizyjne|łącznikiem kolizyjnym.]]
  
====Jak bardzo złożone powinny być zjazdy/wjazdy bezkolizyjne?====
+
====Jak bardzo złożone powinny być wjazdy/zjazdy bezkolizyjne?====
 
[[Image:Jct_ramp_no_split.png|200px|left|link=]]
 
[[Image:Jct_ramp_no_split.png|200px|left|link=]]
Zasadą #1 brzmi: "im prościej tym lepiej". W przypadku, gdy rozgałęzienia na końcu zjazdu/wjazdu bezkolizyjnego nie są położone daleko od siebie (zarówno wjazdy, jak i wyjazdy), najlepszym rozwiązaniem będzie utworzenie pojedynczego segmentu łączącego się ze skrzyżowaniem za pomocą pojedynczego węzła. Istnienie namalowanej, betonowej lub trawiastej wyspy '''NIE''' jest wystarczającym powodem rozdzielenia pojedynczego zjazdu/wjazdu bezkolizyjnego na kilka segmentów.
+
'''Im prościej tym lepiej.''' W przypadku, gdy rozgałęzienia na końcu wjazdu/zjazdu bezkolizyjnego nie są położone daleko od siebie (zarówno wjazdy, jak i wyjazdy), najlepszym rozwiązaniem będzie utworzenie pojedynczego segmentu łączącego się ze skrzyżowaniem za pomocą pojedynczego węzła.
 +
 
 +
Istnienie namalowanej, betonowej lub trawiastej wyspy '''NIE''' jest wystarczającym powodem rozdzielenia pojedynczego wjazdu/zjazdu bezkolizyjnego na kilka segmentów.
 
<br clear="all">
 
<br clear="all">
  
 
[[Image:Jct_ramp_split.png|200px|left|link=]]
 
[[Image:Jct_ramp_split.png|200px|left|link=]]
W przypadku, gdy ścieżki na końcu zjazdu/wjazdu bezkolizyjnego są istotnie od siebie oddalone, bez względu na rodzaj wyspy, wówczas zjazdy/wjazdy bezkolizyjne należy rozdzielić.
+
W przypadku, gdy ścieżki na końcu wjazdu/zjazdu bezkolizyjnego są istotnie od siebie oddalone, bez względu na rodzaj wyspy, wówczas wjazdy/zjazdy bezkolizyjne należy rozdzielić.
<br clear="all">
+
{{Clear}}
 +
 
 +
====Jak nazwać wjazd/zjazd bezkolizyjny?====
 +
Patrz: [[Drogi#Wjazd/zjazd bezkolizyjny|Drogi: Wjazd/zjazd bezkolizyjny]]
  
 
===Łączniki kolizyjne===
 
===Łączniki kolizyjne===
''<small>Oryginalna strona: [[At-Grade Connectors]]</small>''
+
''<small>Oryginalna strona: [[At-grade connectors]]</small>''
  
====Should the connector be mapped?====
+
====Kiedy łącznik powinien być odzwierciedlony na mapie?====
*When the turn lane physically separates from the main road well in advance of the intersection
+
*Gdy pas do skrętu jest fizycznie oddzielony od głównej drogi już w znacznej odległości od skrzyżowania
*When the turn lane is far enough from the point of intersection on the map (due to the size of the intersection or the angle at which the roads meet) that the driver might overshoot while waiting for a delayed "turn" audible, or that the Waze client might become confused and disrupt navigation
+
*Gdy pas do skrętu wyznaczony jest daleko od skrzyżowania (z powodu rozmiaru skrzyżowania lub kąta pod jakim spotykają się drogi) a kierowca może go przeoczyć oczekując opóźnionego komunikatu głosowego "zakręt", lub Waze może błędnie ocenić skrzyżowanie i zakłócić nawigację
*When the area is "busy" enough that the driver may not get any advance warning that a turn is coming up--in which case a connector lets you notify the driver a little earlier
+
*Gdy obszar obfituje w inne komunikaty, przez co kierowca może nie otrzymać odpowiedniego ostrzeżenia o zbliżającym się zakręcie z wyprzedzeniem - w tym przypadku prawidłowo umiejscowiony łącznik pozwala powiadomić kierowcę trochę wcześniej
*When there are user complaints ([[Update_Requests_in_Waze_Map_Editor|update requests]]) that the audible was too late, or that the map should have shown a connector
+
*Gdy zgłaszane są przez użytkowników [[Update_Requests_in_Waze_Map_Editor|raporty]] (ang.), wskazujące na zbyt późny komunikat, lub na to, że mapa powinna pokazywać łącznik
*When you get an automated report ([[Map_Problems_in_Waze_Map_Editor|map problem]]) that the roads are too far apart due to the intersection being too far from the turn lane
+
*Gdy zgłaszany jest [[Map_Problems_in_Waze_Map_Editor|raport automatyczny]] (ang.), wskazujący na zbyt duże oddalenie od siebie dróg z powodu na zbyt duże oddalenie skrzyżowania od pasa do skrętu
  
When in doubt, leave it out. Each connector complicates the map and adds to your workload when the time comes to check connectivity, direction, name, etc.
+
Jeżeli masz wątpliwości &mdash; nie wprowadzaj zmian. Każdy łącznik komplikuje mapę i zwiększa Twój nakład pracy w momencie weryfikacji przyłączeń, kierunkowości, nazw, itp.
  
====How to label the connector type====
+
====Jak oznaczyć typ łącznika?====
 
[[Image:At-grade_example1.jpg|200px|left|link=]]
 
[[Image:At-grade_example1.jpg|200px|left|link=]]
The connector segment's type should be set based on the '''lowest''' of the types of roads it connects.
+
Typ łącznika segmentu powinien być ustalony na podstawie '''najniższego''' typu dróg, które łączy.
  
Ex: Street to Minor Highway should be Street type.<br>
+
'''Na przykład:'''<br>
Ex: Minor Highway to Primary Street should be Primary Street type.<br>
+
- Łącznik "Ulicy" i "Drogi wojewódzkiej" powinien być "Ulicą"<br>
Ex: Primary Street to Primary Street should be Primary Street type.
+
- "Drogi wojewódzkiej" i "Głównej ulicy" &mdash; "Główna ulica"<br>
<br clear="all">
+
- "Głównej ulicy" i "Głównej ulicy" &mdash; "Główna ulica"
 +
{{Clear}}
  
====How to name the connector====
+
====Jak nazwać łącznik?====
In most cases, leaving the segment unnamed will be sufficient. Navigation instructions will simply use the name of the segment to which the connector segment connects.
+
W większości przypadków pozostawienie segmentu bez nazwy będzie wystarczające. Komunikaty nawigacyjne użyją po prostu nazwy segmentu, który jest przyłączony poprzez łącznik.
  
If there are specific signs at the intersection which are confusing or contrary to the destination road segment name, then a name can be applied to the connector.
+
Jeśli na skrzyżowaniu występują specyficzne znaki, które są niejasne lub sprzeczne z nazwą docelowego segmentu, wówczas taki łącznik można nazwać w ten sam sposób jak i [[ Drogi#Wjazd/zjazd bezkolizyjny|Wjazd/zjazd bezkolizyjny.]]
  
====Turn restrictions necessary for proper connector routing====
+
====Ograniczenia zakrętów istotne dla prawidłowej kierunkowości łącznika====
 
[[Image:Atgrade example3.jpg|200px|left|link=]]
 
[[Image:Atgrade example3.jpg|200px|left|link=]]
A simple right-turn connector between two 2-way streets, requires that the right turn be restricted at both the primary intersection, and at the connector itself so Waze will not be allowed to tell the driver to turn left across the road to get onto the connector.
+
Prosty łącznik skrętu w prawo pomiędzy dwoma drogami dwukierunkowymi wymaga zakazu skrętu w prawo zarówno na głównym skrzyżowaniu, jak i na samym łączniku tak, aby uniemożliwić Waze wskazanie kierowcy konieczności skrętu w lewo przez drogę, aby dostać się do łącznika.
 
<br clear="all">
 
<br clear="all">
  
 
[[Image:Atgrade example2.jpg|200px|left|link=]]
 
[[Image:Atgrade example2.jpg|200px|left|link=]]
AND, at the end of the connector, the left turn must be restricted:
+
RÓWNIEŻ na końcu łącznika należy umieścić zakaz skrętu w lewo.
 
<br clear="all">
 
<br clear="all">
  
==Kontrola instrukcji kierunku jazdy==
+
==Wskazówki na skrzyżowaniach==
 
''<small>Oryginalna strona: [[How Waze determines turn / keep / exit maneuvers]]</small>''
 
''<small>Oryginalna strona: [[How Waze determines turn / keep / exit maneuvers]]</small>''
 +
===Na skróty===
 +
{| class="filehistory" style="border-collapse:collapse;border:1em solid #fff;width:100%" cellpadding="10"
 +
|-bgcolor="#eef"
 +
|align="center"| '''&mdash; Skręć!'''
 +
|align="center"| '''&mdash; Kieruj się!'''
 +
|align="center"| '''&mdash; Zjedź!'''
 +
|align="center"| '''nic'''
 +
|-
 +
|align="center"| <small>ok. 90&deg;</small>
 +
|align="center"| <small>20-30&deg;<br/>(dla dróg zwykłych)</small>
 +
|align="center"| <small>20-30&deg;<br/>(dla dróg głównych)</small>
 +
|align="center"| <small>ok. 0&deg;<br/></small>
 +
|-bgcolor="#eef"
 +
| [[Image:Jct_3_45_ex.png|150px]]
 +
| [[Image:Jct_Y_ex_map_bad.png|150px]]
 +
| [[Image:Jct ramp w geo ex.png|150px]]
 +
| [[Image:Jct_Y_ex_map.png|150px]]
 +
|-
 +
| [[Image:Jct_at_grade_turn.png|150px]]
 +
| [[Image:Jct_at_grade_keep.png|150px]]
 +
|
 +
|
 +
|-bgcolor="#eef"
 +
|align="center"| <small><b>&mdash; Skręć w prawo!</b></small>
 +
|align="center"| <small><b>&mdash; Trzymaj się prawej!</b></small>
 +
|
 +
|
 +
|}
  
 
===Definicje===
 
===Definicje===
a) s-in: segment dochodzący do skrzyżowania <br/>
+
* s-in: segment dochodzący do skrzyżowania;
b) s-out: segment odchodzący do skrzyżowania <br/>
+
* s-out: segment odchodzący do skrzyżowania;
c) s1, s2 … sN: wszystkie segmenty podłączone do tego samego skrzyżowania <br/>
+
* s1, s2 … sN: wszystkie segmenty podłączone do tego samego skrzyżowania;
d) Najlepsza kontynuacja - patrz wyjaśnienie poniżej
+
* najlepsza kontynuacja - patrz wyjaśnienie poniżej.
  
===Czym jest 'najlepsza kontynuacja'?===
+
===Czym jest "najlepsza kontynuacja"?===
W celu ustalenia, czy s-out jest prawdziwą kontynuacją s-in, wykonujemy następujące czynności: <br/>
+
W celu ustalenia, czy s-out jest najlepszą kontynuacją s-in, wykonujemy następujące czynności:
- jeśli s-out ma ten sam typ drogi i nazwę ulicy, wówczas jest wybrany jako prawdziwa kontynuacja. <br/>
+
* Jeśli s-out ma ten sam typ drogi i nazwę ulicy, wówczas jest wybrany jako najlepsza kontynuacja.
- jeśli nie, weryfikowane są kolejne segmenty: s3, s4 … sN. Jeden z nich będzie wybrany jako lepsza kontynuacja niż s-out, jeśli spełnione są obydwa warunki: <br/>
+
* Jeśli nie, weryfikowane są kolejne segmenty: s3, s4 … sN. Jeden z nich będzie wybrany jako lepsza kontynuacja niż s-out, jeśli spełnione są obydwa warunki:
 
+
*# Dany segment lepiej pasuje do nazwy ulicy i typu drogi niż s-out (np. ma tą samą nazwę ulicy a s-out nie; ma ten sam typ drogi co s-in, a s-out nie), przy czym nazwa ulicy jest ważniejsza niż typ drogi.
* dany segment lepiej pasuje do nazwy ulicy i typu drogi niż s-out (np. ma tą samą nazwę ulicy a s-out nie; ma ten sam typ drogi co s-in, a s-out nie), przy czym nazwa ulicy jest ważniejsza niż typ drogi.
+
*# Kąt pomiędzy danym segmentem a s-in jest mniejszy niż kąt pomiędzy s-out oraz s-in.
* kąt pomiędzy danym segmentem a s-in jest mniejszy niż kąt pomiędzy s-out oraz s-in
+
  
 
===Algorytm / zestawienie warunków===
 
===Algorytm / zestawienie warunków===
 +
Algorytm sprawdza listę warunków. Jak tylko jeden z nich jest spełniony, określana jest odpowiednia instrukcja a algorytm kończy działanie.
  
Algorytm cyklicznie powtarza listę warunków. Jak tylko jeden z nich jest spełniony, określana jest odpowiednia instrukcja a algorytm kończy działanie.<br/>
 
 
Lista warunków:
 
Lista warunków:
 
+
# Jeśli skrzyżowanie ma tylko dwa segmenty, wówczas wydawana jest instrukcja: '''"KONTYNUUJ".'''<br>'''Uwaga!''' Skrzyżowania typu "T" mogą być uznane za składające się z dwóch segmentów, w przypadku kiedy niektóre z segmentów na skrzyżowaniu są drogami jednokierunkowymi.
1. jeśli skrzyżowanie ma tylko 2 segmenty, wówczas wydawana jest instrukcja: 'KONTYNUUJ'.<br/>
+
# Jeśli kąt pomiędzy s-out oraz najlepszą kontynuacją jest większy niż 45&deg; i mniej niż 180&deg;, wówczas wydawana jest instrukcja: '''"SKRĘĆ W PRAWO".'''<br>Zakłada się, że na drogach głównych (drogi wojewódzkie, krajowe, drogi ekspresowe/autostrady) nie wystąpią kąty większe niż 45&deg;.
1.1. W niektórych przypadkach, skrzyżowania typu 'T' mogą być uznane za składające się z 2 segmentów. Patrz wyjasnienie nt. 'Skrzyżowania typu 'T'' poniżej.
+
# Jeśli s-out jest określony jako najlepsza kontynuacja s-in (wyjaśnienie "najlepsza kontynuacja" zostało opisane powyżej), wówczas wydawana jest instrukcja: '''"KONTYNUUJ".'''
 
+
# Jeśli s-in jest drogą główną (drogi wojewódzkie, krajowe, drogi ekspresowe/autostrady) a s-out nią nie jest, wówczas wydawana jest instrukcja: '''"ZJEDŹ W PRAWO".'''
2. jeśli kąt pomiędzy s-out oraz najlepszą kontynuacją jest większy niż 45 stopni (i mniej niż 180), wówczas wydawana jest instrukcja: 'SKRĘĆ W PRAWO'
+
# Jeśli s-in jest wjazdem/zjazdem bezkolizyjnym a s-out nie jest ani drogą główną ani wjazdem/zjazdem bezkolizyjnym, wówczas wydawana jest instrukcja: '''"ZJEDŹ W PRAWO".'''
<br/>
+
# Jeśli żaden z powyższych warunków nie jest spełniony, wówczas wydawana jest instrukcja: '''"TRZYMAJ SIĘ PRAWEJ".'''
2.1 Zakłada się, że na drogach głównych (drogi wojewódzkie, krajowe, drogi ekspresowe/autostrady) nie wystąpią kąty większe niż 45 stopni.
+
 
+
3. jeśli s-out jest określony jako najlepsza kontynuacja s-in (wyjaśnienie 'najlepsza kontynuacja' zostało opisane powyżej), wówczas wydawana jest instrukcja: 'KONTYNUUJ'
+
 
+
4. jeśli s-in jest drogą główną (drogi wojewódzkie, krajowe, drogi ekspresowe/autostrady) a s-out nią nie jest, wówczas wydawana jest instrukcja: 'ZJEDŹ W PRAWO'
+
 
+
5. jeśli s-in jest wjazdem/zjazdem bezkolizyjnym a s-out nie jest ani drogą główną ani wjazdem/zjazdem bezkolizyjnym, wówczas wydawana jest instrukcja: 'ZJEDŹ W PRAWO'
+
 
+
6. jeśli żaden z powyższych warunków nie jest spełniony, wówczas wydawana jest instrukcja: 'TRZYMAJ SIĘ PRAWEJ STRONY'
+
<br/>
+

Latest revision as of 09:41, 26 February 2015

Country: Poland

Uwaga! W budowie!

Zasady

64px-Znak_B-20.svg.png
 1. Keep it simple — nie komplikuj!
 2. Każda reguła ma wyjątek.
 3. Gdy rysujemy skrzyżowanie, musimy czasami odwzorować je w pewnym stopniu inaczej, co wyjaśniono poniżej.

Skrzyżowania

Oryginalna strona: Junction Style Guide

Skrzyżowanie jest złożone z trzech elementów:

 1. Dwóch lub więcej segmentów dróg.
 2. Punktu gdzie drogi się spotykają (czyli skrzyżowanie).
 3. Dozwolonych i zabronionych skrętów na tym skrzyżowaniu.

Drogi odchodzące

Oryginalna strona: Junction Style Guide

Jct 3 45 ex1.png

Czasami możesz zobaczyć drogi, które spotykają się pod dziwnym kątem.

Jct 3 45.png

W pierwszej chwili chcemy je odwzorować właśnie w ten sposób - dwie linie, które spotykają się pod ostrym kątem.

Niestety, ta metoda ma swoje minusy. W zależności od kąta, aplikacja może odczytać to jako "Trzymaj się prawej" lub "Zjedź w prawo", a znacznie bardziej odpowiednia instrukcja to "Skręć w prawo".

Jct 3 45 curve.png

W celu wyeliminowania niejasności, musimy odwzorować skrzyżowanie z logicznego punktu widzenia. Rysujemy drogę odchodzącą pod kątem 90°, a następnie tworzymy delikatny zakręt, który dopasujemy do tej drogi.

Skrzyżowania kolizyjne

Oryginalna strona: Junction Style Guide

Jct 4 45 ex1.png

Możemy zastosować to samo podejście przy tworzeniu skrzyżowania dwóch przecinających się ulic. Jeśli nie przecinają się dokładnie pod kątem prostym, możemy spróbować nadać im taki kształt.

Jct 4 45 ex.png

Przybliżamy widok i zakrzywiamy drogę tuż przed skrzyżowaniem. Dzieki temu małemu zabiegowi, kierowca otrzyma prawidłowe wskazówki jazdy (w lewo/w prawo), podczas gdy całe skrzyżowanie będzie sprawiać wrażenie bliskiego oryginałowi.

Najlepsze praktyki dla różnych typów skrzyżowań

Oryginalna strona: Classification of crossings

Crossing SSD.jpg Crossing DDS.jpg Crossing DDD.jpg
Pojedyncza droga krzyżuje się z drogą podwójną (SSD) Podwójna droga krzyżuje się z drogą pojedynczą (DDS) Skrzyżowanie 3 dróg podwójnych (DDD)
Crossing DDSS.jpg Crossing DDDD.jpg
Skrzyżowanie 2 dróg podwójnych i 2 pojedynczych (DDSS) Skrzyżowanie 4 dróg podwójnych (DDDD)

Można zapobiec zawracaniu (tam, gdzie to konieczne) poprzez zmniejszenie długości segmentu przecinającego drogę do poniżej 15 metrów i pozostawienie go bez nazwy.

Przykłady

PL Roundabouts Before 1.jpg > PL Roundabouts After 1.jpg
Skrzyżowanie jest zbyt skomplikowane, w wyniku mamy dwie wskazówki Skrzyżowanie zostało
uproszczone do DDSS

Skręty

Oryginalna strona: Soft and hard turns

System kar Waze

Podczas używania Waze w trybie nawigacji, system wyznacza drogę stosując system kar. Oznacza to, że podczas wyznaczania trasy z punktu A do B, mniej pożądane drogi, lub zakręty dla ruchu przelotowego, otrzymują wyższe kary. Im wyższa łączna kara, tym mniej prawdopodobne, że Waze będzie chciało wyznaczyć trasę przez te segmenty i zakręty. Dlatego też wyznaczana jest droga o najniższym współczynniku kary, przy uwzględnieniu informacji o natężeniu ruchu oraz odległości.

Ograniczenia skrętów

Skrzyżowanie powstaje, gdy jeden segment zostaje połączony z innym segmentem. Waze wyznaczając przez nie trasę, stosuje pewne kontrole. Są one widoczne w Waze Map Editor (ang.) jako czerwone i zielone strzałki wskazujące, czy kierunek podróży jest możliwy przez dane skrzyżowanie. Ustawienia te nazywane są ograniczeniami skrętu.

Strzałka Status skrętu Kara Jak ustawić Więcej informacji
Arrow Red-2.png Stały zakaz Bardzo wysoka Edytor klika na strzałkę w celu wprowadzenia zmiany z zielonej na czerwoną lub z czerwonej na zieloną i znowu czerwoną Waze najczęściej nie wyznaczy trasy przez taki zakręt
Arrow Red-2-question2.png Wstępny zakaz Wysoka Nowo utworzone zakręty podczas przyłączenia istniejących segmentów do innych segmentów

Przejmowane z istniejących segmentów podczas przyłączania nowych segmentów

Brak możliwości powrotu do tego stanu, chyba że spełnione są dodatkowe warunki
Arrow Green-2-question2.png Wstępnie dopuszczony Niska Automatycznie ustawiony przez Waze w momencie wykrycia wystarczającej liczby przejazdów przez Wstępnie zakazane zakręty Waze nie zastąpi Stałych zakazów skrętu po wykryciu przejazdów w przeciwnym kierunku
Arrow Green-2.png Stale dopuszczony Bardzo niska Edytor klika na strzałkę w celu wprowadzenia zmiany ograniczenia z czerwonej na zieloną strzałkę lub z zielonej na czerwoną i znowu na zieloną Również w momencie zaznaczenia skrzyżowania i naciśnięciu Q a następnie W Skróty klawiszowe (ang.)

Zakaz zawracania na drogach dwujezdniowych

Crossing DDS.jpg

Można zapobiec zawracaniu (tam, gdzie to konieczne) poprzez zmniejszenie długości segmentu przecinającego drogę do poniżej 15 m i pozostawienie go bez nazwy. Dodatkowo kąty dla segmentu przecinającego drogę muszą być równe 90 stopni.

Czyli jeśli długość segmentu Ulicy głównej na obrazku, który łączy jezdnie Drogi wojewódzkiej jest poniżej 15 m, to zawracanie na tym skrzyżowaniu nie jest możliwe.

Łączniki dróg

Wjazdy/zjazdy bezkolizyjne

Oryginalna strona: Junction Style Guide

Kiedy używamy wjazdy/zjazdy bezkolizyjne

Wjazd/zjazd bezkolizyjny używamy:

 • na Autostradzie / Drogie ekspresowej — na wszystkich wjazdach/zjazdach (w tym zjazdy na Miejsca Obsługi Podróżnych);
 • na Drogach krajowych lub Drogach wojewódzkich — tylko na wielopoziomowych węzłach, gdy jedna z dróg przecina drugą poniżej lub powyżej niej, nie tworząc skrzyżowania kolizyjnego.

Jeśli powyższe warunki nie są spełnione, mamy do czynienia z łącznikiem kolizyjnym.

Jak bardzo złożone powinny być wjazdy/zjazdy bezkolizyjne?

Jct ramp no split.png

Im prościej tym lepiej. W przypadku, gdy rozgałęzienia na końcu wjazdu/zjazdu bezkolizyjnego nie są położone daleko od siebie (zarówno wjazdy, jak i wyjazdy), najlepszym rozwiązaniem będzie utworzenie pojedynczego segmentu łączącego się ze skrzyżowaniem za pomocą pojedynczego węzła.

Istnienie namalowanej, betonowej lub trawiastej wyspy NIE jest wystarczającym powodem rozdzielenia pojedynczego wjazdu/zjazdu bezkolizyjnego na kilka segmentów.

Jct ramp split.png

W przypadku, gdy ścieżki na końcu wjazdu/zjazdu bezkolizyjnego są istotnie od siebie oddalone, bez względu na rodzaj wyspy, wówczas wjazdy/zjazdy bezkolizyjne należy rozdzielić.

Jak nazwać wjazd/zjazd bezkolizyjny?

Patrz: Drogi: Wjazd/zjazd bezkolizyjny

Łączniki kolizyjne

Oryginalna strona: At-grade connectors

Kiedy łącznik powinien być odzwierciedlony na mapie?

 • Gdy pas do skrętu jest fizycznie oddzielony od głównej drogi już w znacznej odległości od skrzyżowania
 • Gdy pas do skrętu wyznaczony jest daleko od skrzyżowania (z powodu rozmiaru skrzyżowania lub kąta pod jakim spotykają się drogi) a kierowca może go przeoczyć oczekując opóźnionego komunikatu głosowego "zakręt", lub Waze może błędnie ocenić skrzyżowanie i zakłócić nawigację
 • Gdy obszar obfituje w inne komunikaty, przez co kierowca może nie otrzymać odpowiedniego ostrzeżenia o zbliżającym się zakręcie z wyprzedzeniem - w tym przypadku prawidłowo umiejscowiony łącznik pozwala powiadomić kierowcę trochę wcześniej
 • Gdy zgłaszane są przez użytkowników raporty (ang.), wskazujące na zbyt późny komunikat, lub na to, że mapa powinna pokazywać łącznik
 • Gdy zgłaszany jest raport automatyczny (ang.), wskazujący na zbyt duże oddalenie od siebie dróg z powodu na zbyt duże oddalenie skrzyżowania od pasa do skrętu

Jeżeli masz wątpliwości — nie wprowadzaj zmian. Każdy łącznik komplikuje mapę i zwiększa Twój nakład pracy w momencie weryfikacji przyłączeń, kierunkowości, nazw, itp.

Jak oznaczyć typ łącznika?

At-grade example1.jpg

Typ łącznika segmentu powinien być ustalony na podstawie najniższego typu dróg, które łączy.

Na przykład:
- Łącznik "Ulicy" i "Drogi wojewódzkiej" powinien być "Ulicą"
- "Drogi wojewódzkiej" i "Głównej ulicy" — "Główna ulica"
- "Głównej ulicy" i "Głównej ulicy" — "Główna ulica"

Jak nazwać łącznik?

W większości przypadków pozostawienie segmentu bez nazwy będzie wystarczające. Komunikaty nawigacyjne użyją po prostu nazwy segmentu, który jest przyłączony poprzez łącznik.

Jeśli na skrzyżowaniu występują specyficzne znaki, które są niejasne lub sprzeczne z nazwą docelowego segmentu, wówczas taki łącznik można nazwać w ten sam sposób jak i Wjazd/zjazd bezkolizyjny.

Ograniczenia zakrętów istotne dla prawidłowej kierunkowości łącznika

Atgrade example3.jpg

Prosty łącznik skrętu w prawo pomiędzy dwoma drogami dwukierunkowymi wymaga zakazu skrętu w prawo zarówno na głównym skrzyżowaniu, jak i na samym łączniku tak, aby uniemożliwić Waze wskazanie kierowcy konieczności skrętu w lewo przez drogę, aby dostać się do łącznika.

Atgrade example2.jpg

RÓWNIEŻ na końcu łącznika należy umieścić zakaz skrętu w lewo.

Wskazówki na skrzyżowaniach

Oryginalna strona: How Waze determines turn / keep / exit maneuvers

Na skróty

— Skręć! — Kieruj się! — Zjedź! nic
ok. 90° 20-30°
(dla dróg zwykłych)
20-30°
(dla dróg głównych)
ok. 0°
Jct 3 45 ex.png Jct Y ex map bad.png Jct ramp w geo ex.png Jct Y ex map.png
Jct at grade turn.png Jct at grade keep.png
— Skręć w prawo! — Trzymaj się prawej!

Definicje

 • s-in: segment dochodzący do skrzyżowania;
 • s-out: segment odchodzący do skrzyżowania;
 • s1, s2 … sN: wszystkie segmenty podłączone do tego samego skrzyżowania;
 • najlepsza kontynuacja - patrz wyjaśnienie poniżej.

Czym jest "najlepsza kontynuacja"?

W celu ustalenia, czy s-out jest najlepszą kontynuacją s-in, wykonujemy następujące czynności:

 • Jeśli s-out ma ten sam typ drogi i nazwę ulicy, wówczas jest wybrany jako najlepsza kontynuacja.
 • Jeśli nie, weryfikowane są kolejne segmenty: s3, s4 … sN. Jeden z nich będzie wybrany jako lepsza kontynuacja niż s-out, jeśli spełnione są obydwa warunki:
  1. Dany segment lepiej pasuje do nazwy ulicy i typu drogi niż s-out (np. ma tą samą nazwę ulicy a s-out nie; ma ten sam typ drogi co s-in, a s-out nie), przy czym nazwa ulicy jest ważniejsza niż typ drogi.
  2. Kąt pomiędzy danym segmentem a s-in jest mniejszy niż kąt pomiędzy s-out oraz s-in.

Algorytm / zestawienie warunków

Algorytm sprawdza listę warunków. Jak tylko jeden z nich jest spełniony, określana jest odpowiednia instrukcja a algorytm kończy działanie.

Lista warunków:

 1. Jeśli skrzyżowanie ma tylko dwa segmenty, wówczas wydawana jest instrukcja: "KONTYNUUJ".
  Uwaga! Skrzyżowania typu "T" mogą być uznane za składające się z dwóch segmentów, w przypadku kiedy niektóre z segmentów na skrzyżowaniu są drogami jednokierunkowymi.
 2. Jeśli kąt pomiędzy s-out oraz najlepszą kontynuacją jest większy niż 45° i mniej niż 180°, wówczas wydawana jest instrukcja: "SKRĘĆ W PRAWO".
  Zakłada się, że na drogach głównych (drogi wojewódzkie, krajowe, drogi ekspresowe/autostrady) nie wystąpią kąty większe niż 45°.
 3. Jeśli s-out jest określony jako najlepsza kontynuacja s-in (wyjaśnienie "najlepsza kontynuacja" zostało opisane powyżej), wówczas wydawana jest instrukcja: "KONTYNUUJ".
 4. Jeśli s-in jest drogą główną (drogi wojewódzkie, krajowe, drogi ekspresowe/autostrady) a s-out nią nie jest, wówczas wydawana jest instrukcja: "ZJEDŹ W PRAWO".
 5. Jeśli s-in jest wjazdem/zjazdem bezkolizyjnym a s-out nie jest ani drogą główną ani wjazdem/zjazdem bezkolizyjnym, wówczas wydawana jest instrukcja: "ZJEDŹ W PRAWO".
 6. Jeśli żaden z powyższych warunków nie jest spełniony, wówczas wydawana jest instrukcja: "TRZYMAJ SIĘ PRAWEJ".