The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Skrzyżowania

From waze
Revision as of 17:48, 29 October 2013 by Tcholewa (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Country: Poland

Uwaga! W budowie!

Zasady

64px-Znak_B-20.svg.png
 1. Keep it simple — nie komplikuj!
 2. Każda reguła ma wyjątek.
 3. Gdy rysujemy skrzyżowanie, musimy czasami odwzorować je w pewnym stopniu inaczej, co wyjaśniono poniżej.

Skrzyżowania

Oryginalna strona: Junction Style Guide

Czym jest Skrzyżowanie: Skrzyżowanie jest złożone z trzech elementów:

 1. Dwóch lub więcej segmentów dróg.
 2. Punktu gdzie drogi się spotykają (czyli skrzyżowanie)
 3. Dozwolonych i zabronionych skrętów na tym skrzyżowaniu

Drogi Odchodzące

Oryginalna strona: Junction Style Guide

Jct 3 45 ex1.png

Czasami możesz zobaczyć drogi, które spotykają się pod dziwnym kątem. W pierwszej chwili chcemy je odwzorować właśnie w ten sposób - dwie linie, które spotykają się pod ostrym kątem.

Jct 3 45.png

Niestety, ta metoda ma swoje minusy. W zależności od kąta, aplikacja może odczytać to jako "Trzymaj się prawej strony" lub "Zjedź w prawo", a znacznie bardziej odpowiednia instrukcja to "Skręć w prawo".

Jct 3 45 curve.png

W celu wyeliminowania niejasności, musimy odwzorować skrzyżowanie z logicznego punktu widzenia. Rysujemy drogę odchodzącą pod kątem 90 stopni, a następnie tworzymy delikatny zakręt, który dopasujemy do tej drogi.

Skrzyżowania kolizyjne

Oryginalna strona: Junction Style Guide

Jct 4 45 ex1.png

Możemy zastosować to samo podejście przy tworzeniu skrzyżowania dwóch przecinających się ulic. Jeśli nie przecinają się dokładnie pod kątem prostym, możemy spróbować nadać im taki kształt.

Jct 4 45 ex.png

Przybliżamy widok i zakrzywiamy drogę tuż przed skrzyżowaniem. Dzieki temu małemu zabiegowi, kierowca otrzyma prawidłowe wskazówki jazdy (w lewo/w prawo), podczas gdy całe skrzyżowanie będzie sprawiać wrażenie bliskiego oryginałowi.

Najlepsze praktyki dla różnych typów skrzyżowań

Oryginalna strona: Classification of crossings

Crossing SSD.jpg Crossing DDS.jpg Crossing DDD.jpg
Single road crossing a dual road (SSD) Dual road crossing a single road (DDS) 3 Dual roads crossing (DDD)
Crossing DDSS.jpg Crossing DDDD.jpg
2 Dual roads crossing 2 single roads (DDSS) 4 Dual roads crossing (DDDD)

U-turns can be prevented by reducing the length of the segment crossing the median to less than 15m and leaving this segment unnamed.

Skręty

Oryginalna strona: Soft and hard turns

System kar Waze: When using Waze in navigation mode, it controls routing of traffic using a penalty system. What this means is less desirable roads or turns for through-traffic would have a higher penalty when calculating the route from point A to B. The higher the combined penalty, the less likely the Waze system will want to route through those segments and turns. Therefore it takes the least penalized route combined with relative traffic and distance information.

Ograniczenia skrętów: A junction is created when one segment is connected to another segment. At this junction there are controls for how Waze will navigate through this junction between the segments. These controls appear in the Waze Map Editor (WME) as red and green arrows depending upon whether a particular direction of travel is allowed through that junction. These settings are called turn restrictions.

Strzałka Status skrętu Kara Jak ustawić Więcej informacji
Arrow Red-2.png Stały zakaz Bardzo wysoka W momencie, gdy edytor klika na strzałkę w celu wprowadzenia zmiany z zielonej na czerwoną lub z czerwonej na zieloną i znowu czerwoną Waze najczęściej nie wyznaczy trasy przez taki zakręt
Arrow Red-2-question2.png Wstępny zakaz Wysoka Nowoutworzone zakręty na skutek przyłączenia istniejących segmentów do innych segmentów

Przejmowane z istniejących segmentów podczas przyłączania nowych segmentów

Brak możliwości powrotu do tego stanu, chyba że spełnione są dodatkowe warunki
Arrow Green-2-question2.png Wstępnie dopuszczony Niska Automatycznie ustawiony przez Waze w momencie wykrycia wystarczającej liczby przejazdów przez Wstępnie zakazane zakręty Waze nie zastąpi Stałych zakazów skrętu po wykryciu przejazdów w przeciwnym kierunku
Arrow Green-2.png Stale dopuszczony Bardzo niska W momencie, gdy edytor klika na strzałkę w celu wprowadzenia zmiany z czerwonej na zieloną lub z zielonej na czerwoną i znowu na zieloną Również w momencie zaznaczenia skrzyżowania i naciśnięciu Q a następnie W Skróty klawiszowe (ang.)

Łączniki dróg

Wjazdy/zjazdy bezkolizyjne

Oryginalna strona: Junction Style Guide

Kiedy używać wjazdów/zjazdów bezkolizyjnych

Użycie wjazdu/zjazdu bezkolizyjnego jest zasadne jeśli spełnione są następujące warunki:

 1. Jedna z dróg przecina drugą poniżej lub powyżej niej, nie tworząc skrzyżowania kolizyjnego
 2. Przynajmniej jedna z dróg jest następującego typu:
  1. Drogą wojewódzką
  2. Drogą krajową
  3. Drogą ekspresową/autostradą
  4. Wjazdem/zjazdem bezkolizyjnym

Jeśli powyższe warunki nie są spełnione, możesz mieć do czynienia z Łącznikiem kolizyjnym.

Jak bardzo złożone powinny być zjazdy/wjazdy bezkolizyjne?

Jct ramp no split.png

Zasada #1 brzmi: "im prościej tym lepiej". W przypadku, gdy rozgałęzienia na końcu zjazdu/wjazdu bezkolizyjnego nie są położone daleko od siebie (zarówno wjazdy, jak i wyjazdy), najlepszym rozwiązaniem będzie utworzenie pojedynczego segmentu łączącego się ze skrzyżowaniem za pomocą pojedynczego węzła. Istnienie namalowanej, betonowej lub trawiastej wyspy NIE jest wystarczającym powodem rozdzielenia pojedynczego zjazdu/wjazdu bezkolizyjnego na kilka segmentów.

Jct ramp split.png

W przypadku, gdy ścieżki na końcu zjazdu/wjazdu bezkolizyjnego są istotnie od siebie oddalone, bez względu na rodzaj wyspy, wówczas zjazdy/wjazdy bezkolizyjne należy rozdzielić.

Łączniki kolizyjne

Oryginalna strona: At-Grade Connectors

Should the connector be mapped?

 • When the turn lane physically separates from the main road well in advance of the intersection
 • When the turn lane is far enough from the point of intersection on the map (due to the size of the intersection or the angle at which the roads meet) that the driver might overshoot while waiting for a delayed "turn" audible, or that the Waze client might become confused and disrupt navigation
 • When the area is "busy" enough that the driver may not get any advance warning that a turn is coming up--in which case a connector lets you notify the driver a little earlier
 • When there are user complaints (update requests) that the audible was too late, or that the map should have shown a connector
 • When you get an automated report (map problem) that the roads are too far apart due to the intersection being too far from the turn lane

When in doubt, leave it out. Each connector complicates the map and adds to your workload when the time comes to check connectivity, direction, name, etc.

How to label the connector type

At-grade example1.jpg

The connector segment's type should be set based on the lowest of the types of roads it connects.

Ex: Street to Minor Highway should be Street type.
Ex: Minor Highway to Primary Street should be Primary Street type.
Ex: Primary Street to Primary Street should be Primary Street type.

How to name the connector

In most cases, leaving the segment unnamed will be sufficient. Navigation instructions will simply use the name of the segment to which the connector segment connects.

If there are specific signs at the intersection which are confusing or contrary to the destination road segment name, then a name can be applied to the connector.

Turn restrictions necessary for proper connector routing

Atgrade example3.jpg

A simple right-turn connector between two 2-way streets, requires that the right turn be restricted at both the primary intersection, and at the connector itself so Waze will not be allowed to tell the driver to turn left across the road to get onto the connector.

Atgrade example2.jpg

AND, at the end of the connector, the left turn must be restricted:

Kontrola instrukcji kierunku jazdy

Oryginalna strona: How Waze determines turn / keep / exit maneuvers

Definicje

a) s-in: segment dochodzący do skrzyżowania
b) s-out: segment odchodzący do skrzyżowania
c) s1, s2 … sN: wszystkie segmenty podłączone do tego samego skrzyżowania
d) Najlepsza kontynuacja - patrz wyjaśnienie poniżej

Czym jest 'najlepsza kontynuacja'?

W celu ustalenia, czy s-out jest prawdziwą kontynuacją s-in, wykonujemy następujące czynności:
- jeśli s-out ma ten sam typ drogi i nazwę ulicy, wówczas jest wybrany jako prawdziwa kontynuacja.
- jeśli nie, weryfikowane są kolejne segmenty: s3, s4 … sN. Jeden z nich będzie wybrany jako lepsza kontynuacja niż s-out, jeśli spełnione są obydwa warunki:

 • dany segment lepiej pasuje do nazwy ulicy i typu drogi niż s-out (np. ma tą samą nazwę ulicy a s-out nie; ma ten sam typ drogi co s-in, a s-out nie), przy czym nazwa ulicy jest ważniejsza niż typ drogi.
 • kąt pomiędzy danym segmentem a s-in jest mniejszy niż kąt pomiędzy s-out oraz s-in

Algorytm / zestawienie warunków

Algorytm cyklicznie powtarza listę warunków. Jak tylko jeden z nich jest spełniony, określana jest odpowiednia instrukcja a algorytm kończy działanie.
Lista warunków:

1. jeśli skrzyżowanie ma tylko 2 segmenty, wówczas wydawana jest instrukcja: 'KONTYNUUJ'.
1.1. W niektórych przypadkach, skrzyżowania typu 'T' mogą być uznane za składające się z 2 segmentów. Patrz wyjasnienie nt. 'Skrzyżowania typu 'T poniżej.

2. jeśli kąt pomiędzy s-out oraz najlepszą kontynuacją jest większy niż 45 stopni (i mniej niż 180), wówczas wydawana jest instrukcja: 'SKRĘĆ W PRAWO'
2.1 Zakłada się, że na drogach głównych (drogi wojewódzkie, krajowe, drogi ekspresowe/autostrady) nie wystąpią kąty większe niż 45 stopni.

3. jeśli s-out jest określony jako najlepsza kontynuacja s-in (wyjaśnienie 'najlepsza kontynuacja' zostało opisane powyżej), wówczas wydawana jest instrukcja: 'KONTYNUUJ'

4. jeśli s-in jest drogą główną (drogi wojewódzkie, krajowe, drogi ekspresowe/autostrady) a s-out nią nie jest, wówczas wydawana jest instrukcja: 'ZJEDŹ W PRAWO'

5. jeśli s-in jest wjazdem/zjazdem bezkolizyjnym a s-out nie jest ani drogą główną ani wjazdem/zjazdem bezkolizyjnym, wówczas wydawana jest instrukcja: 'ZJEDŹ W PRAWO'

6. jeśli żaden z powyższych warunków nie jest spełniony, wówczas wydawana jest instrukcja: 'TRZYMAJ SIĘ PRAWEJ STRONY'