To edit the Wiki, please login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Slovakia

From waze
Revision as of 14:26, 11 February 2014 by Imrich1 (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Kompletný sprievodca pre Waze na Slovensku (Under Development)

O Waze

Začnite používať Waze: bezplatnú navigačnú aplikáciu pre Váš smartphone vybavený GPS


- hlasové povely krok za krokom v rastúcom rozsahu jazykov

- bezplatné aktualizácie máp, ktoré pomáhate vytvárať spolu s aktuálnou dopravnou situáciou

- vyhľadávanie cieľa podľa názvu ulice a mesta, orientačných bodov a Google Local Search

- vhodná pre každú krajinu a má rastúci počet jazykov

- hracie prvky pre zábavu a integrované sociálne siete

Začíname

Pomôžte zlepšiť Waze

Úprava máp

vu máp (Cartouche)]]

Area Manager

Use your language skills

Problémy a chyby

Plán vývoja

Technické informácie