The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

All translations

From waze
Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)Iedere beginnende editor heeft de neiging om de map te corrigeren op een correcte visuele wijze. Maar dat is niet helemaal de bedoeling. Uiteindelijk willen we eerder correcte gps-instructies krijgen, liefst in combinatie met een herkenbare map ter visuele ondersteuning. 
Daarom is het belangrijk dat je de [[Junction_Style_Guide|Junctie stijl gids]] doorneemt, en vooral het [[Junction_Style_Guide#Controlling_Turn_Instructions|deel over geometrie]] waar wordt uitgelegd hoe de hoek van een junctie en het gebruikte wegtype invloed heeft op de navigatie-instructie die de gps geeft. Uitgebreide achtergrond informatie van Waze zelf vind je onder [[How_Waze_determines_turn_/_keep_/_exit_maneuvers|Hoe Waze kiest tussen afslaan en aanhouden]].
 h French (fr)Chaque éditeur débutant à tendance à corriger les cartes pour calquer la réalité. Or, ce n'est pas notre but ici. Notre but est d'avoir des instructions GPS correctes et précises, combinées avec un carte facile à interpréter en un coup d'oeil.
C'est pourquoi il est important de bien comprendre les [[Junction_Style_Guide|styles de jonction]] et en particulier la [[Junction_Style_Guide#Controlling_Turn_Instructions|partie relative à la géométrie]] qui explique comment les angles des jonctions et le type de route affectent les instructions de navigation donnée par le GPS. Ceci est détaillé dans [[How_Waze_determines_turn_/_keep_/_exit_maneuvers|Comment Waze choisit les directions à prendre à un carrefour]].
 h Dutch (nl)Iedere beginnende editor heeft de neiging om de map te corrigeren op een correcte visuele wijze. Maar dat is niet helemaal de bedoeling. Uiteindelijk willen we eerder correcte gps-instructies krijgen, liefst in combinatie met een herkenbare map ter visuele ondersteuning. 
Daarom is het belangrijk dat je de [[Junction_Style_Guide|Junctie stijl gids]] doorneemt, en vooral het [[Junction_Style_Guide#Controlling_Turn_Instructions|deel over geometrie]] waar wordt uitgelegd hoe de hoek van een junctie en het gebruikte wegtype invloed heeft op de navigatie-instructie die de gps geeft. Uitgebreide achtergrond informatie van Waze zelf vind je onder [[How_Waze_determines_turn_/_keep_/_exit_maneuvers|Hoe Waze kiest tussen afslaan en aanhouden]].