To see the latest content, and to edit the Wiki, please be sure to login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Srbija

From waze
Revision as of 00:39, 18 February 2013 by Dragstor (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Uputstvo za Waze, za korisnike iz Srbije je U PRIPREMI!!!

1. Početak

...

2. Saveti za najbolje uređivanje

...

3. Izvori informacija za srpske urednike

...

4. Area Manager

...

5. Praćenje napretka

...

6. Waze Srbija na društvenim mrežama

...