To see the latest content, and to edit the Wiki, please be sure to login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Standaard Landmark namen

From waze
Revision as of 09:33, 17 July 2013 by SirKitKat (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Om de wildgroei aan verschillende landmarks namen tegen te gaan en de maps overzichtelijk te houden hieronder een lijst met naamgevingen.

  • Treinstations (Benaming als volgt: Station + Officiële naam van website NS)


  • McDonald's (Benaming als volgt: McDonald's Vlaardingen McDrive. Weglaten als McDrive niet aanwezig is)
  • Burger King
  • KFC


  • Shell
  • BP
  • Esso
  • Total
  • Avia
  • Total