The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Difference between revisions of "Sweden/Hur Waze avgör svängar"

From waze
Jump to: navigation, search
(T-korsningar och enkelriktade vägar)
(T-korsningar och enkelriktade vägar)
Line 38: Line 38:
 
Tex. om man i detta fallet (bild nedan) - förutsatt att korsningen är låst - kör söderut, kommer högersvängen anses vara ''FORTSÄTT'' eftersom systemet inte har något alternativ. Det finns bara en möjlig väg som kan vara v-ut.
 
Tex. om man i detta fallet (bild nedan) - förutsatt att korsningen är låst - kör söderut, kommer högersvängen anses vara ''FORTSÄTT'' eftersom systemet inte har något alternativ. Det finns bara en möjlig väg som kan vara v-ut.
  
Om korsningen inte var låst, skulle systemet mest troligt be dig svänga höger. Att köra mot vägens riktning  
+
Om korsningen inte var låst, skulle systemet mest troligt be dig svänga höger. Att köra mot vägens riktning "straffas" hårt av systemet, likaså en vänstersväng som inte är tillåten. Men, det kunde varit ett alternativ, vilket är varför Waze skulle kalla det för att 'svänga höger'.<br/><br/>
If the node was not locked, most likely that waze would tell you to turn right. Driving against the direction is a high penalty, and so is a left turn where a turn is not allowed. However, it would still have been an option, which is why the routing server would have called it 'turn right'.<br/><br/>
+
  
 
[[image:Right_turn_1.png|700px|left]]
 
[[image:Right_turn_1.png|700px|left]]
 
This could be confusing, especially since there's no external indication on whether or not a node is locked at the moment. We will add it to the Papyrus soon.
 
  
 
== Rondeller ==
 
== Rondeller ==

Revision as of 11:47, 12 August 2012

Korsningar

Beskrivningen baseras på en högersväng i en korsning. Som du säkert förstår är vänstersvängar symmetriska med högersvängar.

Definitioner

a) v-in: vägen som går in mot korsningen
b) v-ut: vägen som går ut från korsningen
c) v1, v2 … vN: alla anslutna vägar till korsningen
d) Bästa fortsättning - se förklaring nedan

'Vad är bästa fortsättning?'

För att kunna avgöra om v-ut är den 'bästa' fortsättningen på v-in, görs följande:
- om v-ut har samma vägtyp och namn väljs den som fortsättning.
- om inte, kontrolleras de andra vägarna: v3, v4 ... vN. En av dessa kommer att väljas som bättre fortsättning än v-ut om båda följande villkor är uppfyllda:

 • denna väg har namn och typ som bättre stämmer med v-ut (den har samma namn men det har inte v-ut; den har samma typ men det har inte v-ut. Namnet är viktigare än typen.
 • vinkeln mellan denna väg och v-in är mindre än vinkeln mellan v-ut och v-in.

Algoritmen / lista på villkor

Algoritmen upprepas genom en lista på villkor. Så fort ett villkor uppfylls, avgörs rätt instruktion, och algoritmen avslutas.
Listan på villkor:

 1. om korsningen bara har 2 vägar blir instruktionen: FORTSÄTT.
  1. i vissa fall kan T-korsningar anses vara 2 vägar. Se förklaring om T-korsningar längre ner.
 2. om vinkeln mellan v-ut och den bästa fortsättningen är större än 45° ( men mindre än 180°), blir instruktionen: SVÄNG HÖGER.
  1. ett antagande är att det på större vägar ('minor highways', 'major highways' och 'freeways') inte förekommer större vinklar än 45°.
 3. om v-ut bestäms vara den bästa fortsättningen på v-in blir instruktionen FORTSÄTT.
 4. om v-in är en 'primary road' och v-ut inte är en 'primary road' blir instruktionen: TA AV TILL HÖGER.
 5. om v-in är en på-/avfart ('ramp') och v-ut varken är 'primary road' eller på-/avfart blir instruktionen: TA AV TILL HÖGER.
 6. om ingen av ovanstående villkor uppfylls blir instruktionen: HÅLL TILL HÖGER.


T-korsningar och enkelriktade vägar

I vissa fall kan en korsning ha fler än 2 vägar anslutna, men systemet ser det ändå som bara 2 tillåtna vägar, och därför ger instruktionen FORTSÄTT.
Tex. om man i detta fallet (bild nedan) - förutsatt att korsningen är låst - kör söderut, kommer högersvängen anses vara FORTSÄTT eftersom systemet inte har något alternativ. Det finns bara en möjlig väg som kan vara v-ut.

Om korsningen inte var låst, skulle systemet mest troligt be dig svänga höger. Att köra mot vägens riktning "straffas" hårt av systemet, likaså en vänstersväng som inte är tillåten. Men, det kunde varit ett alternativ, vilket är varför Waze skulle kalla det för att 'svänga höger'.

Right turn 1.png

Rondeller

Round2.png

Varje anslutning har ett spektrum för att klienten ska kunna ge instruktioner vid navigering (kör rakt fram, ta 2a / 3e / 4e avfarten). Vad är en normal rondell?
Det är en med upp till 4 noder och en centrum-nod och alla noder ligger inom normalt avstånd, motsvarande en rak fyrvägskorsning. Detta betyder att samma rondell kan räknas som 'normal' när man kommer från en väg och 'onormal' från en annan väg.

Röstinstruktioner

Om en rondell är normal, kommer du få Sväng höger / vänster eller Fortsätt rakt fram. Om den inte är normal, kommer du få Ta 2a avfarten.


Några exempel för att förtydliga:

För enkelhets skull tittar vi på en rondell med tre anslutande vägar.

Varje gång du närmar dig denna rondell (från en av de tre vägarna) kan man tänka sig en linje från den väg du kommer ifrån och genom centrum av rondellen. Vinkeln du ansluter till rondellen spelar ingen roll för denna beräkning.

Roundabout 1.jpg
Om du kommer från väg 1:

Både avfart 2 och 3 är inom den 'normala' vinkeln (0° ± 30° och 90° ±30°). I detta fall kommer båda av dem att ge instruktionen "Sväng höger" eller "Fortsätt rakt fram".

Roundabout 4.jpg
Om du kommer från väg 3:

Både avfart 1 och 2 är utanför den 'normala' vinkeln - båda kommer att ge instruktionen "Ta Xe avfarten". Obs: även om en av dessa avfarter vore inom den normala vinkeln, kommer rondellen att vara 'onormal' och alla avfarter ger "Ta Xe avfarten". Hela rondellen måste vara 'normal' för att 'normal'-fallet ska gälla.

Roundabout 5.jpg