The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Difference between revisions of "Sweden/Redigera/Husnummer"

From waze
Jump to: navigation, search
m
 
(22 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Sweden | ← Svenska huvudsidan (Sweden)]]
+
'''Denna sida är nu under granskning inför flytten till nya Wazeopedia. Gör inga ändringar innan du tagit upp ärendet på det Svenska forumet, https://www.waze.com/forum/viewforum.php?f=1521'''
 
+
[[Sweden/Redigera | ← Redigera]]
+
  
 
==Översikt Husnummer==
 
==Översikt Husnummer==
Waze har en egen databas med adresser. Adresserna används endast när man söker efter en specifik adress i Waze Map Editor eller mobilapparna. Husnumrena hämtas inte från någon annan extern kartleverantör.
+
Waze har en egen databas med adresser som kallas "Husnummer". Adresserna används endast när man söker efter en specifik adress i Waze Map Editor eller mobilapparna. När den sökta adressen inte finns i den egna databasen använder Waze Google för att hitta en adress.
  
 
Husnummer på kartan justeras så noggrant som möjligt för att säkerställa att Waze guidar användaren till rätt adress. Därför är det viktigt att alla detaljer hur man lägger in husnummer uppmärksammas.
 
Husnummer på kartan justeras så noggrant som möjligt för att säkerställa att Waze guidar användaren till rätt adress. Därför är det viktigt att alla detaljer hur man lägger in husnummer uppmärksammas.
  
==Saker att komma ihåg (Varningar)==
+
Nedan finns ett antal svenska tolkningar/förtydliganden, i övrigt hänvisar vi till den [[House_number | engelska originalet]] som väl beskriver hur funktionen skall användas.
*Husnummergränssnittet kan inte tas fram om man har osparade redigeringar.
+
*Husnummer kan bara redigeras på zoomnivån 100 meter eller lägre.
+
*Husnummer kan inte läggas in på segment som saknar vägnamn.
+
*Husnummer kan inte innehålla något annat än siffror.
+
*Det går inte att ta bort vägnamnet på ett segment som har husnummer inlagt.
+
 
+
 
+
==Ta fram husnummergränssnittet==
+
Om du vill lägga in, redigera eller ta bort husnummer på en gata , ''markerar'' du det '''segment''' som du vill redigera husnumrena på. ''Klicka'' sedan på '''Edit House Numbers'''-knappen i menyn till vänster eller ''tryck'' på '''H''' på tangentbordet.
+
*Det går inte att få upp husnummergränssnittet om du har osparade redigeringar.
+
 
+
==Husnummergränssnittet==
+
[[Image:Housenumbers wme bigpicture.jpg|right|thumb|Bild på hur gränsnittet ser ut.]] Waze kommer ofta att välja ytterligare ett eller fler segment som sitter ihop med det valda segmentet om de har samma namn och city. Du kan flytta kartan längs det valda området och redigera husnummer på fler än det valda segmentet.
+
 
+
Det upplysta området visar standardavståndet från vägen där husnummer är tillåtna. Om husnumret ligger utanför detta område måste du tvinga numret på plats. Mer om detta längre ner.
+
*Om du zoomar längre ut än 100 metersnivån kan du inte redigera husnumren. Du kommer då se en ruta längst upp med texten, "Zoom in to edit". Zomma då in igen för att fortsätta.
+
<br clear="all" />
+
 
+
 
+
===Knapparna för husnummerredigering===
+
När husnummergränssnittet är framme visas ett nytt verktygsfält med knappar längt upp.
+
 
+
[[Image:Housenumbers wme toolbar.jpg|center]]
+
 
+
 
+
Beskrivning av knapparnas funktioner:
+
 
+
[[Image:Housenumbers wme add button.jpg|left]] Klicka här för att lägga till ett nytt husnummer<br clear="all" />
+
[[Image:Housenumbers wme save button.jpg|left]] Klicka här för att spara dina redigeringar<br clear="all" />
+
[[Image:Housenumbers wme undo button.jpg|left]] Klicka här för att ångra den senaste redigeringen<br clear="all" />
+
[[Image:Housenumbers wme redo button.jpg|left]] Klicka här för att lägga till den senast borttagna redigeringen<br clear="all" />
+
[[Image:Housenumbers wme close button.jpg|left]] Klicka här för att avsnuta husnummerredigeringen<br clear="all" />
+
 
+
===Husnummerboxen===
+
[[Image:Housenumbers wme number active.gif|right]][[Image:Housenumbers wme number active flip.gif|right]]
+
De två bilderna till höger visar hur ett husnummer ser ut i editorn. Vilken som används beror på hur tätt numrerna sitter. WME bestämmmer vilken som visas för att allt ska bli så tydligt som möjligt.
+
 
+
*Det röda krysset (X) betyder radera.
+
*Den blå pricken på den andra sidan används för att dra numret till rätt plats
+
 
+
Husnumret bör placeras mitt på huset. För större byggnader med flera nummer placera numret där ingången finns. För adresser i köpcentrum och gallerier, placera om möjligt numret där verksamheten befinner sig.
+
 
+
===Ändra husnummer===
+
*För att ändra ett nummer, ''klicka'' på siffrorna och angre ett nytt nummer.
+
*För att flytta ett nummer, ''klicka'' på numret och sedan på den blå punkten. ''Dra'' sedan numret till rätt plats. Du kan flytta både punkten på gatan och nummerboxen.
+
*För att radera ett nummer, ''klicka'' på numret, och sedan på det '''röda krysset (X)'''.
+
 
+
===Lägga in ett husnummer===
+
För att lägga in ett nummer, ''klicka'' på knappen '''+ Add''' i verktygsfältet. ''Klicka'' sedan på den '''plats''' på kartan där numret finns. '''Skriv sedan in numret.'''
+
 
+
===Ställ in stoppunkten===
+
Stoppunkten (kallas ibland Segment Marker) är platsen på gatan där infarten till huset ligger och det är dit Waze ska guida användaren. Detta syns som en vit prick med en blå ring runt.:
+
 
+
[[Image:Housenumbers_wme_adjust_stop_point.jpg|center]]
+
 
+
När du flyttar eller lägger in ett husnummer kommer du se en streckad vit linje som leder till den vita punkten som är på den plats på vägen som du valt. Du kan flytta denna punkt vart som helst på det valda segmentet. Den går dock inte att flytta till ett annat segment.
+
 
+
Stoppunkten bör placeras vid infarten till huset eller där man parkerar vid besök till huset såsom uppfarten eller infarten till byggnadens parkering. Tänk så här: "Om du ska köra till det aktuella huset vill du att det ska bli så tydligt som möjligt vilket hus numret finns på".
+
 
+
'''OBS!''' ''Behöver ni flytta stoppunkten på ett nyinlagt nummer, tryck på spara när ni lagt in numret. Markera sedan numret igen och flytta stoppunkten dit ni vill ha den. Försöker ni flytta stoppunkten när ni lagt in ett eller flera nummer utan att sparat, får ni ett felmeddelande och får då göra om allt från början.''
+
 
+
+
OBS!: Om du har lagret satellitbilder avstängt i WME kommer du inte att se den vita streckade linjen eftersom bakgrunden då är vit.
+
 
+
*Waze arbetar med en funktion för att kunna sätta stoppunkten på en annan adress än det segment som adressen är kopplad till. Detta är speciellt viktigt vid köpcentrum eller företag där parkeringen ligger på en annan gatuadress än själva postadressen.
+
 
+
==Tvinga husnummer på plats==
+
Det finns två orsaker till att husnummer behöver tvingas till rätt plats:
+
#Husnumren följer inte landets standard hur gator och vägar numreras.
+
#Husnumret ligger utanför det accepterade området från gatan.
+
 
+
Om husnumret ligger för långt från gatan eller är i fel ordning kommer du få upp ett felmeddelande när du trycker på Spara. Vill du tvinga numret på plats trycker du på '''Force'''.
+
 
+
Ska du lägga numret utanför det upplysta området, lägg markören i det upplysta området i närheten av platsen där du tänker placera det. Markera det sedan igen och dra markören i den blå punkten till platsen där numret ska placeras. Du behöver inte ange numret eller spara före du flyttar markören.
+
 
+
[[Image:Housenumbers wme force dialog.jpg|center]]
+
 
+
Har du lagt in fler än ett nummer som kräver att du tvingar dem på plats kommer du bara få frågan en gång per redigering. Se därför till att alla nummer ligger på rätt position innan du sparar.
+
 
+
[[Image:Housenumbers wme_number forced.gif|right]] När ett husnummer har tvingats på plats kommer det se annorlunda ut än övriga. Ordet "Forced" står då i markören precis som visas här till höger.
+
  
==Kom ihåg att spara==
+
==Svenska tolkningar/förtydliganden==
Innan du trycker Esc på tangentbordet eller klickar på Close (Stäng), glöm inte att spara.
+
*Alla husnummer längs gatan måste läggas in. Det räcker inte med att lägga in första och sista.
 +
*Inne i bostadsområden som är bommande eller skyltade med begränsad motortrafik/privat område m.m., skall inga vägsegment läggas in! Anslut istället adressens stoppunkt till närmast lämpliga körbara vägsegment eller infart.
 +
*Ligger adressen utanför det upplysta området kan du först lägga in adressen i det upplysta området för att sedan flytta den till rätt plats och sedan spara. Du kommer då att bli upplyst om att tvinga fram platsen vilket är OK.
 +
*Ligger adressen så pass långtifrån ett körbart vägsegment att du inte kan lägga in adressen. Se då till att Google Maps har en korrekt adress. '''Lägg inte in vägsegment i Waze för att lösa problemet!'''
  
 
[[Sweden/Redigera_kartan |Tillbaka till Redigera kartan]]
 
[[Sweden/Redigera_kartan |Tillbaka till Redigera kartan]]
  
 
[[Category:Sweden]]
 
[[Category:Sweden]]

Latest revision as of 14:05, 6 February 2016

Denna sida är nu under granskning inför flytten till nya Wazeopedia. Gör inga ändringar innan du tagit upp ärendet på det Svenska forumet, https://www.waze.com/forum/viewforum.php?f=1521

Översikt Husnummer

Waze har en egen databas med adresser som kallas "Husnummer". Adresserna används endast när man söker efter en specifik adress i Waze Map Editor eller mobilapparna. När den sökta adressen inte finns i den egna databasen använder Waze Google för att hitta en adress.

Husnummer på kartan justeras så noggrant som möjligt för att säkerställa att Waze guidar användaren till rätt adress. Därför är det viktigt att alla detaljer hur man lägger in husnummer uppmärksammas.

Nedan finns ett antal svenska tolkningar/förtydliganden, i övrigt hänvisar vi till den engelska originalet som väl beskriver hur funktionen skall användas.

Svenska tolkningar/förtydliganden

  • Alla husnummer längs gatan måste läggas in. Det räcker inte med att lägga in första och sista.
  • Inne i bostadsområden som är bommande eller skyltade med begränsad motortrafik/privat område m.m., skall inga vägsegment läggas in! Anslut istället adressens stoppunkt till närmast lämpliga körbara vägsegment eller infart.
  • Ligger adressen utanför det upplysta området kan du först lägga in adressen i det upplysta området för att sedan flytta den till rätt plats och sedan spara. Du kommer då att bli upplyst om att tvinga fram platsen vilket är OK.
  • Ligger adressen så pass långtifrån ett körbart vägsegment att du inte kan lägga in adressen. Se då till att Google Maps har en korrekt adress. Lägg inte in vägsegment i Waze för att lösa problemet!

Tillbaka till Redigera kartan