The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Sweden/Redigera/Husnummer

From waze
< Sweden‎ | Redigera
Revision as of 16:46, 12 May 2013 by Wolfeye (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

← Tillbaka till Redigera kartan

Översikt Husnummer

Waze har en egen databas med adresser. Adresserna används endast när man söker efter en specifik adress i Waze Map Editor eller mobilapparna. Husnumrena hämtas inte från någon annan extern kartleverantör.

Husnummer på kartan justeras så noggrant som möjligt för att säkerställa att Waze guidar användaren till rätt adress. Därför är det viktigt att alla detaljer hur man lägger in husnummer uppmärksammas.

Saker att komma ihåg (Varningar)

 • Husnummergränssnittet kan inte tas fram om man har osparade redigeringar.
 • Husnummer kan bara redigeras på zoomnivån 100 meter eller lägre.
 • Husnummer kan inte läggas in på segment som saknar vägnamn.
 • Husnummer kan inte innehålla något annat än siffror.
 • Det går inte att ta bort vägnamnet på ett segment som har husnummer inlagt.


Ta fram husnummergränssnittet

Om du vill lägga in, redigera eller ta bort husnummer på en gata , markerar du det segment som du vill redigera husnumrena på. Klicka sedan på Edit House Numbers-knappen i menyn till vänster eller tryckH på tangentbordet.

 • Det går inte att få upp husnummergränssnittet om du har osparade redigeringar.

Husnummergränssnittet

Bild på hur gränsnittet ser ut.
Waze kommer ofta att välja ytterligare ett eller fler segment som sitter ihop med det valda segmentet om de har samma namn och city. Du kan flytta kartan längs det valda området och redigera husnummer på fler än det valda segmentet.

Det upplysta området visar standardavståndet från vägen där husnummer är tillåtna. Om husnumret ligger utanför detta område måste du tvinga numret på plats. Mer om detta längre ner.

 • Om du zoomar längre ut än 100 metersnivån kan du inte redigera husnumren. Du kommer då se en ruta längst upp med texten, "Zoom in to edit". Zomma då in igen för att fortsätta.Knapparna för husnummerredigering

När husnummergränssnittet är framme visas ett nytt verktygsfält med knappar längt upp.

Housenumbers wme toolbar.jpg


Beskrivning av knapparnas funktioner:

Housenumbers wme add button.jpg
Klicka här för att lägga till ett nytt husnummer
Housenumbers wme save button.jpg
Klicka här för att spara dina redigeringar
Housenumbers wme undo button.jpg
Klicka här för att ångra den senaste redigeringen
Housenumbers wme redo button.jpg
Klicka här för att lägga till den senast borttagna redigeringen
Housenumbers wme close button.jpg
Klicka här för att avsnuta husnummerredigeringen

Husnummerboxen

Housenumbers wme number active.gif
Housenumbers wme number active flip.gif

De två bilderna till höger visar hur ett husnummer ser ut i editorn. Vilken som används beror på hur tätt numrerna sitter. WME bestämmmer vilken som visas för att allt ska bli så tydligt som möjligt.

 • Det röda krysset (X) betyder radera.
 • Den blå pricken på den andra sidan används för att dra numret till rätt plats

Husnumret bör placeras mitt på huset. För större byggnader med flera nummer placera numret där ingången finns. För adresser i köpcentrum och gallerier, placera om möjligt numret där verksamheten befinner sig.

Ändra husnummer

 • För att ändra ett nummer, klicka på siffrorna och angre ett nytt nummer.
 • För att flytta ett nummer, klicka på numret och sedan på den blå punkten. Dra sedan numret till rätt plats. Du kan flytta både punkten på gatan och nummerboxen.
 • För att radera ett nummer, klicka på numret, och sedan på det röda krysset (X).

Lägga in ett husnummer

För att lägga in ett nummer, klicka på knappen + Add i verktygsfältet. Klicka sedan på den plats på kartan där numret finns. Skriv sedan in numret.

Ställ in stoppunkten

Stoppunkten (kallas ibland Segment Marker) är platsen på gatan där infarten till huset ligger och det är dit Waze ska guida användaren. Detta syns som en vit prick med en blå ring runt.:

Housenumbers wme adjust stop point.jpg

När du flyttar eller lägger in ett husnummer kommer du se en streckad vit linje som leder till den vita punkten som är på den plats på vägen som du valt. Du kan flytta denna punkt vart som helst på det valda segmentet. Den går dock inte att flytta till ett annat segment.

Stoppunkten bör placeras vid infarten till huset eller där man parkerar vid besök till huset såsom uppfarten eller infarten till byggnadens parkering. Tänk så här: "Om du ska köra till det aktuella huset vill du att det ska bli så tydligt som möjligt vilket hus numret finns på".

OBS! Behöver ni flytta stoppunkten på ett nyinlagt nummer, tryck på spara när ni lagt in numret. Markera sedan numret igen och flytta stoppunkten dit ni vill ha den. Försöker ni flytta stoppunkten när ni lagt in ett eller flera nummer utan att sparat, får ni ett felmeddelande och får då göra om allt från början.


OBS!: Om du har lagret satellitbilder avstängt i WME kommer du inte att se den vita streckade linjen eftersom bakgrunden då är vit.

 • Waze arbetar med en funktion för att kunna sätta stoppunkten på en annan adress än det segment som adressen är kopplad till. Detta är speciellt viktigt vid köpcentrum eller företag där parkeringen ligger på en annan gatuadress än själva postadressen.

Tvinga husnummer på plats

Det finns två orsaker till att husnummer behöver tvingas till rätt plats:

 1. Husnumren följer inte landets standard hur gator och vägar numreras.
 2. Husnumret ligger utanför det accepterade området från gatan.

Om husnumret ligger för långt från gatan eller är i fel ordning kommer du få upp ett felmeddelande när du trycker på Spara. Vill du tvinga numret på plats trycker du på Force.

Ska du lägga numret utanför det upplysta området, lägg markören i det upplysta området i närheten av platsen där du tänker placera det. Markera det sedan igen och dra markören i den blå punkten till platsen där numret ska placeras. Du behöver inte ange numret eller spara före du flyttar markören.

Housenumbers wme force dialog.jpg

Har du lagt in fler än ett nummer som kräver att du tvingar dem på plats kommer du bara få frågan en gång per redigering. Se därför till att alla nummer ligger på rätt position innan du sparar.

Housenumbers wme number forced.gif
När ett husnummer har tvingats på plats kommer det se annorlunda ut än övriga. Ordet "Forced" står då i markören precis som visas här till höger.

Kom ihåg att spara

Innan du trycker Esc på tangentbordet eller klickar på Close (Stäng), glöm inte att spara.

Tillbaka till Redigera kartan