The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Sweden/Redigera/Vanliga redigeringsfel

From waze
Jump to: navigation, search

Det finns många fallgropar när kartan ska redigeras. Det vanligaste är att sätta igång utan att läsa på hur och varför det fungerar som det gör. Vad som är "rätt" kan dessutom ändras över tiden. Det gäller därför att hålla sig ajour.

Här är några av de vanligaste felen (ingen rangordning).

Korsande vägar utan korsningspunkt (junction)

Korsningspunkten saknas!

Vägar som korsar varandra eller som ansluter måste ha en korsningspunkt (blå prick) och tillåtna svängar ska sättas. Utan korsningspunkt vet inte waze att vägarna sitter "ihop" och om det går att köra där. Läs på hur korsningspunkter fungerar.

Väg utan avslutande korsningspunkt

För att navigeringen ska ge rätt instruktioner måste alla vägar avslutas med en korsningspunkt. Mycket vanligt fel. Det är också lätt att oförsiktig justering av väggeometrin gör att korsningspunkten försvinner. Mer läsning om avslutande korsningspunkter.

Tillåtna svängar ej satta

Turn restrictions.jpeg

När vägar kopplats samman måste de tillåtna svängarna sättas. Initialt är alla svängar otillåtna! Gröna pilar = tillåtet att svänga. Röda pilar = ej tillåtet att svänga. Svängpilarna visas för ett vägsegment när det är markerat. Ta för vana att markera de segment du redigerat innan du sparar för att säkerställa att allt är ok. Bilden visar att i detta fall är det tillåtet att köra rakt fram (utifrån det markerade vägsegmentet). Övriga svängar är ej tillåtna.

Vägarna saknar namn

En ny väg måste namnges. Fram tills dess är den röd. Läs på Redigera kartan sidan för de riktlinjer som gäller för namngivningen.

Fartkameror vänds åt fel håll

Pilen visar körriktningen för att bli fotad

När det gäller fartkamerorna är det många som vänder riktningen på kameran eftersom det ser ut som kameran är felvänd. Då blir det fel. Kamerorna ska vara "felvända" i Waze! Kameralinsen ska peka i körriktningen. Anledningen till detta är att i vissa länder tas bilden bakifrån. Det ser bakvänt ut, men det är rätt.

Alla filer läggs in

Syftet med Waze kartan är att skapa en logisk representation av verkligheten. Även om vissa referenskartor visar vägar som är uppdelade i enkelriktade filer är det inte säkert att vägarna i Waze behöver så. På parkeringplatser ska inte alla parkeringsvägar läggas in. Bara väg in och ut. Läs på här var som gäller för splittade vägar och svängfiler.

Satellitbilden är allenarådande

Att ingen hänsyn tas till tillfälliga vägarbeten, ändringar och/eller avstängninga är vanligt. De satellitbilder som finns i Waze kommer från Bing. I många fall kan de vara flera år gamla och nya vägar har byggts och andra har ändrats. I vissa delar av Sverige är satellitbilden förskjuten. Utgå då från GPS-spåren och egen lokalkännedom.

Det kan också vara tillfälliga vägomläggningar på vägbyggen som ligger bakom vissa ändringar. Har du inte aktuell information om vad som gäller för platsen så undvik att "rätta till" vägarna.

Landmärken och Parkeringslandmärken

Parkeringslandmärken läggs i vissa fall. Dock inte för små parkeringar i villaområden. Landmärken som är mindre än 40 * 40 m syns inte i mobilklienten. Det är också vanligt att affärer, snabbmatställen, byggnader mm läggs in. De hör inte heller hemma här. Mer läsning om vilka landmärken som ska läggas in.

Gårdsnamn i City-fältet

När det gäller namngivningen utanför tätort finns det många kreativa förslag. Syftet med namnet är att kunna navigera till platsen. Att sätta varenda gårdsnamn som City gör bara att det blir grötigt på mobilkartan och i karteditorn. Läs mer om riktlinjer för City.

Snabbmatstället som namn i Street-fältet

Vägen in till McD, Max eller vad nu det är för ställe ska vara namnlös i de flesta fall. Definitivt ska vägen 'inte' namnges med restaurangnamnet. Navigigering till dessa ställen görs i mobilklienten med Bing, Google mm.

Cykelvägar, gångbanor, vandringsleder, trappor mm

Waze är till för motoriserad trafik. Att lägga in vägar som inte tillåter biltrafik skapar problem. Även om dessa vägtyper framstår som ej körbara i karteditorn så läggs rutter över dem. Det bästa är alltså att inte lägga in dem i första läget. Riktlinjer för vägtyper.

Service väg?

Av de olika vägtyper som finns i Waze är nog Service Road den som förvirrar mest. Ur ruttberäkningsperspektiv så behandlas den på samma sätt som vägtypen Street, dvs rutter läggs över dessa vägar. Om syftet är att undvika att rutten läggs över vägen så är det vägtypen Private Road som gäller. Det pågår diskussioner om att alla "Service road" ska konverteras till "Street" av Waze. Det finns dock ingen tidsangivelse när detta ska ske.

Flacka vinklar i korsningar

Vinkeln mellan två vägar som ansluts avgör hur navigeringsinstruktionerna ges. Är det kring 90 grader mellan vägarna så ges instruktionen "Sväng höger/vänster". En flack vinkel ger "Håll höger/vänster". För att få rätt navigeringsinstruktioner så kan en extra geometrinod (inte korsningsnod) behöva läggas in. Mer läsning.

Jct 3 45 ex1.pngFel! Rätt!