The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Difference between revisions of "Sweden/Redigera"

From waze
Jump to: navigation, search
(Service road = ???200px)
Line 234: Line 234:
 
=='''Övriga vägtyper'''==
 
=='''Övriga vägtyper'''==
 
</div>
 
</div>
===Service road = ???[[Image:Service road.png|200px]]===
+
===Service road = ???===
 +
[[Image:Service road.png|200px]]
 
[[Image:RoadPicN5b.jpg|right|320px]]
 
[[Image:RoadPicN5b.jpg|right|320px]]
 
Osäkert om denna vägtyp bör användas i Sverige. Med Service road avses det som på engelska kallas [http://en.wikipedia.org/wiki/Frontage_road Frontage road].
 
Osäkert om denna vägtyp bör användas i Sverige. Med Service road avses det som på engelska kallas [http://en.wikipedia.org/wiki/Frontage_road Frontage road].
Line 240: Line 241:
 
<br />
 
<br />
 
I dagsläget läggs vägfärjorna som "Service Road" med gatunamnet "Ferry Färjeläge - Färjeläge". Är det en betalfärja, kryssa i "tollroad". Lägg in en extra junction en bit ut från varje färjeläge, dvs där färjan bromsar in.
 
I dagsläget läggs vägfärjorna som "Service Road" med gatunamnet "Ferry Färjeläge - Färjeläge". Är det en betalfärja, kryssa i "tollroad". Lägg in en extra junction en bit ut från varje färjeläge, dvs där färjan bromsar in.
<br /><br /><br /><br /><br />
+
<br /><br />
  
 
----
 
----

Revision as of 17:40, 3 January 2013

Kartan skapas och redigeras av användare och är ett ständigt pågående arbete. Det saknas vägar eller görs om hela tiden och med din lokalkännedom kan du ändra något som är fel och lägga till något som saknas.

Titta på den här videon (på engelska) för att snabbt lära dig grunderna i att redigera kartan. Det är lätt, roligt och gör både din och andras navigering i trafiken lättare.

Kom ihåg att alltid logga in på rätt server! För oss i Sverige gäller http://world.waze.com/editor

Innan du börjar redigera kartan behöver du läsa igenom nedanstående praxis för att kartan skall bli så bra som möjligt för slutanvändarna, alla som navigerar med Waze, och samtidigt minimera mängden (om)arbete man måste göra pga vanliga misstag och begränsningar av editorn. Precis som Waze och kartan är även denna praxis något som förändras med tiden. Så även om du är en erfaren redigerare gäller det att hålla sig uppdaterad för att vi ska få en helhet och fungerande standard. Detta och mycket annat diskuteras ständigt i forumet

Övergripande mål

Användbarhet

Vad gäller kartan är det främsta målet med redigeringen att ge föraren en karta som är lätt att följa på en liten display och röstinstruktioner när (och endast då) de behövs.

Enkelhet

Det är inte ett mål att avbilda den fysiska verkligheten med alla körfält. Det leder oftast till onödig komplexitet--vilket innebär en rörig karta, förvirrande röstinstruktioner, och massor (massor!) av extra underhåll av kartan.

Bevarande

Som ett resultat av att användare kör på vägarna lagras viss information om dem (tex medelhastighet) vilket används vid navigering. När ett avsnitt tas bort, tas även den informationen bort. Kan man välja mellan att ta bort en härva med avsnitt (och skapa nya), mot att reda ut dem (och återanvända dem), är det oftast bäst att återanvända.

I praktiken

Här följer information om när och hur du skall:

 • använda de olika vägtyperna för att navigeringen skall bli så optimal som möjligt
 • namnge vägar för att ge tydlig information, både visuellt och hörbart
 • utforma korsningar och rondeller


Större Vägar

Korsreferens för vägtyper:

Europaväg, Riksväg (vägnummer 1 - 99) och Primära länsvägar (vägnummer 100 - 499)

Flerfältsväg/Mötesfri väg = Major highway

Normal tvåfältsväg = Minor highway

Sekundära länsvägar (vägnummer 500 - 2999)

Flerfältsväg/Mötesfri väg = Minor highway

Normal tvåfältsväg = Primary street


Freeway = Motorväg

RoadBlue.png
Motorväg.jpeg

En motorväg är en väg som består av två skilda körbanor med i normalfallet två körfält på varje körbana, alltid en körbana i vardera riktningen och alltid med en mittremsa emellan. Motorvägar har också planskilda korsningar och särskilda på- och avfarter som ansluter till och från vägen.

Egenskaper:

City

tomt, skall vara tomt för att inte smeta ut städer, kryssa i No city.

Street

E4, skall ha riktning om den är delad E4 S.

Ramps = På-/avfart

Ramp.png
På-avfart.jpeg
 • På- och avfarter till Motorvägar.
 • Vägar som ansluter från motorväg och motortrafikled, samt 2+1 vägar, till rastplats, P-plats mm bör anges som ramp och benämnas motsvarande (tex. Avfart till rastplats).
 • Ej för anslutningar i samma plan.
 • Ej för svängfiler.Egenskaper:

City

tomt, skall vara tomt för att inte smeta ut städer, kryssa i No city.

Street

Avf. ## (se rätt avfartsnummer i listan)
Avf. ## - anslutande väg / destination.
Avf. - anslutande väg / destination.
Försök att skriva motsvarande det som står på skylten så långt som möjligt för att man ska få samma information från klienten som skyltningen.

Avfartsnummer:

Avfarter.gif

[1]

[2]


[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]Major Highway = Motortrafikled, 2+1 väg

Majorhighwayseg.png
Motortrafikled (2+1 vägar).jpeg

Motortrafikleder och 2+1 vägar.

Om vägen delas upp i 2 enkelriktade vägar bör varje väg döpas med tillägget för riktning på liknande sätt som Motorvägar enligt ovan.

Egenskaper:

City

tomt, skall vara tomt för att inte smeta ut städer, kryssa i No city.

Street

E4, skall ha riktning om den är delad E4 S.

Minor Highway = Riksväg, Länsväg

RoadYell.png
Riksväg, länsväg.jpeg

Riksvägar, länsvägar (nummer 100-499), övriga större vägar, asfalterade och med markerad mittlinje och som dessutom har eget vägnummer.

Där vägen har ett lokalt namn skrivs vägnummer följt av namn.

Egenskaper:

City

tomt, skall vara tomt för att inte smeta ut städer, kryssa i No city.

Street

##, ex 62
### eller ### vägnamn, ex 279 Ulvsundavägen


Mindre vägar

Primary Street = Huvudled, mindre länsvägar

Primary street.png
Huvudled.jpeg

Huvudled inom tätort: se Trafikverket där gula vägar kan användas som norm för vilka vägar som bör anges som Primary Street.

Utanför tätort: mindre länsvägar med nummer 500 och uppåt. Samma vägnummer kan förekomma i flera län varför länsbokstaven skall föregå numret, tex AC 500. OBS! Mellansteg mellan länsbokstav och vägnummer.

Där länsvägen har ett lokalt namn används det.

Egenskaper:

City

I tätort: Postort
Utanför tätort: tomt, kryssa i No city för att inte smeta ut byar.

Street

Huvudled i tätort: Vägnamn
Sekundär länsväg: XX ####, (500-2999).
Vägnamn

Street = Gator

Street.png
Gator.jpeg

Övriga gator inom ett samhälle.

Utanför tätort: asfalterade vägar av sämre eller bristande kvalitet utan markerad mittlinje eller grusvägar i bra skick. Ange både by och postort i City för att inte byar med samma namn skall smetas ut i hela landet men optimera sökresultatet.

Den "allmänna" vägtypen i Waze. Utgå från denna vägtyp om du inte vet/är osäker på vilken vägtyp det är.

Egenskaper:

City

Inom tätort: Postort.
Utanför tätort: By, Postort.

Street

Inom tätort: Vägnamn.
Utanför tätort: Vägnamn, eller vanlig benämning på vägen.


Övriga vägtyper

Service road = ???

Service road.png

RoadPicN5b.jpg

Osäkert om denna vägtyp bör användas i Sverige. Med Service road avses det som på engelska kallas Frontage road. Vägtypen används vid navigering vilket innebär att man kan ledas in på dem om "huvudvägen" är "blockerad".
I dagsläget läggs vägfärjorna som "Service Road" med gatunamnet "Ferry Färjeläge - Färjeläge". Är det en betalfärja, kryssa i "tollroad". Lägg in en extra junction en bit ut från varje färjeläge, dvs där färjan bromsar in.


Parking lot road = parkeringsväg

Parkeringsväg.jpeg

Mindre gata till och inom parkeringsområde. Vägarna inom parkeringsplatsen ska inte läggas in.
Private road = privat väg

Privata vägar är användbara för följande situationer:

- Områden med privata vägar (i USA gated communities)
- Inom skolor och universitet
- Militärbaser
- Vägar inom bostadsområden

Privata vägar har den fördelen att Waze skapar inte rutter över dessa.


Ej körbara vägtyper

Undvik att använda de icke körbara vägtyperna. Waze kan komma att använda dessa vägar som alternativ vid ruttplaneringen.


Dirtroad/4x4 Trail = "Bruksvägar"

Bruksväg.jpg

En bruksväg är en mindre grusväg i skogen, som i allmänhet inte är utformad för att en normal bil ska kunna köra på den. En bruksväg brukar ofta utgöras av två hjulspår med en grässträng i mitten, och kan endera vara en gammal kärrväg, avsedd för trafik med hästdragna vagnar, eller vara en modern väg anlagd av ett skogsbolag för att underlätta för det mekaniserade skogsbrukets transporter.
Railroad = järnväg

För att undvika automatgenererade kartproblem (map problems) så läggs dessa in där järnvägen har bulldozats fram. Sätt level till -5. Inget namn för Stad (No City ikryssad) och inget väg namn (No Street ikryssad).


Walking trails = gångstig, vandringsled

Endast utanför tätort.

Cykel- och gångbana ska inte märkas ut. Får inte kopplas till vägar!


Pedestrian Boardwalk = gågata i stad

Använd Direction: Unknown. Får absolut inte kopplas till körbara vägar.


Stairway = trappor

Lägg inte in trappor.


Runway/Taxiway = Landningsbana

Lägg inte in Landingsbana. Nej, Taxiway är inte en väg där taxi får köra.


När man (inte) bör dela upp en väg i två enkelriktade vägar

Det är inte alltid en bra idé att dela upp en väg med mötande körfält i två vägar med enkelriktade körfält.

Några grundläggande riktlinjer

En väg bör delas:

 • om det är minst 5 meter mellan motgående körfält. (Det innebär någon form av barriär, så som cement, allé eller bara gräs).
 • om det är en väg med en barriär mellan motgående körfält där de flesta vänstersvängar är omöjliga pga barriären.
 • om det är en väg med en barriär mellan motgående körfält där det är tre eller fler körfält i varje riktning.
 • om det är en motorväg enligt definitionen: en väg som består av två skilda körbanor med i normalfallet två körfält på varje körbana, alltid en körbana i vardera riktningen och alltid med en mittremsa emellan. Motorvägar har också planskilda korsningar och särskilda på- och avfarter som ansluter till och från vägen.

En väg bör inte delas:

 • om det är en barriär mindre än 5 m mellan körfälten.
 • om det är en öppning i barriären vid varje korsning.
 • bara för att Google Maps eller någon annan källa visar den som en delad väg.

Kom ihåg att delning och sammanfogning medför problem. Varje situation är unik och vissa problem kan vara mer hanterbara med en enkel väg med mötande körfält, och vissa kan fungera utmärkt med en delad väg.

Hur man sammanfogar en delad väg

Tyvärr finns det ingen enkel väg att sammanfoga två enkelriktade vägar till en väg med motgående körfält--vilket är anledningen till att du alltid bör tänka dig noga för innan du delar en väg i första läget. Tänk dig sedan för en gång till.

När du upptäcker en väg i ditt område som är delad, men inte borde vara det, har du mycket redigering framför dig. För hela vägens längd behöver du:

 1. ta bort vägavsnitt på ena, eller andra sidan (beroende på vilken som har minst anslutna vägar), inklusive de avsnitt som sammanbinder de två sidorna;
 2. ta bort alla överflödiga korsningar;
 3. ändra riktningen på det sparade avsnittet till två-vägs;
 4. kontrollera/ändra anslutningarna av alla vägar redan anslutna till den sidan du sparade;
 5. ansluta (och kontrollera anslutningen) av alla vägar som tidigare var anslutna till den andra sidan;
 6. försäkra dig om att alla nya avsnitt är anslutna till varandra; och
 7. justera geometrin för att flytta avsnitten till mitten av vägen.

Det är inte svårt när du väl har gått igenom processen några gånger.

Korsningar

Översättning av Junction Style Guide pågår!

Rondeller

Rondeller bör hållas så enkla som möjligt. Dela endast upp anslutande vägar om det är en stor rondell. Generellt ska vägtypen på rondellen ska vara samma som den högsta av de vägar som ansluts. Ex. Om anslutande vägtyper är "Primary road" och "Minor Highway" används "Minor Highway" för rondellen. Sätt samma Stad för rondellen som anslutande vägar har och inget namn (No Street ikryssad). Läs mer Creating and Editing a roundabout.

Kameror

Kameror kan bara läggas till från mobilklienten. I editorn ska positionen och hastigheten bekräftas. För att kameran ska fungera ska linsen på kameraikonen vara i färdriktningen. Läs gärna den engelska utförligare beskrivning för hur Kameror fungerar.