The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Tabela skrótów

From waze
Revision as of 15:13, 19 April 2013 by Berestovskyy (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
64px-Znak_A-30.svg.png
Uwaga!
Dla poprawnego działania TTS (Text to Speech), nazwy ulic skrócamy dokładnie tak, jak podano w tabelę, czyli świętego = św., ale świętej ≠ św.
Prośba jakikolwiek zmiany w tabelę najpierw przedyskutować na forum.
Tekst Skrót
generała gen.
generała brygady gen. bryg.???
generała brygady pilotów gen. pil.???
generała dywizji gen. dyw.???
imienia im.
księdza ks.
majora mjr
podpułkownika ppłk
południe pd.
północ pn.
świętego św.
świętej śwj.???
świętych śś.???
ulica (pomijamy)
wschód wsch.
zachód zach.

Zobacz też:

  1. Nazywanie ulic
  2. Słownik skrótów