To edit the Wiki, please login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Tabela skrótów

From waze
Revision as of 20:06, 6 June 2013 by Berestovskyy (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Country: Poland
64px-Znak_A-30.svg.png
Uwaga!
Dla poprawnego działania TTS (Text to Speech), nazwy ulic skrócamy dokładnie tak, jak podano w tabelę, czyli świętego = św., ale świętej ≠ św.; księdza = ks., ale księcia ≠ ks.
Prośba jakikolwiek zmiany w tabelę najpierw przedyskutować na forum.
Tekst Skrót
generała gen.
generała brygady gen. bryg.
generała brygady pilotów gen. pil.
generała dywizji gen. dyw.
imienia im.
księdza ks.
majora mjr
podpułkownika ppłk
południe pd.
północ pn.
świętego św.
świętej śwj.
świętych śś.
ulica (pomijamy)
wschód wsch.
zachód zach.

Zobacz też:

  1. Nazywanie ulic
  2. Słownik skrótów