The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Talk:Sweden/Redigera

From waze
< Talk:Sweden
Revision as of 12:50, 12 May 2013 by Wolfeye (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Jag föreslår att vi också, under "private roads" lägger till vägar inom industriområden som ej är öppna för allmän trafik. I Linköping skulle det t.ex. vara SAAB-området.

Kommentarer på anvisningarna.

Jag har några funderingar och synpunkter på instruktionerna på vägar.

Freeway = Motorväg

Varför skall riktning anges på dessa? Det gör att rösten som läser vägen blir konstig. Hjälper det verkligen till vid navigeringen? Jag tycker inte det.


Primary Street = Huvudled, mindre länsvägar Sekundär länsväg: XX ####, (500-2999). Vägnamn

Att ange länsbokstäver + vägnummer ser otroligt dåligt ut på kartan och ger ingen hjälp till den som kör. Dessa nummer är inte utmärkta någonstans på vägarna. Jag föreslår att endast namn, om det finns, anges här då det annars snarare förvillar än hjälper.