The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Template:Utvecklingsplan och prioriteringar

From waze
Jump to: navigation, search

Waze växer snabbt, både i antalet funktioner och i populäritet. Det här är inte en komplett lista över utvecklingsområden, men kan försäkra dig om att Waze är medveten om dina problem och arbetar på att göra saker och ting bättre.

Det vi fokuserar på just nu är bland annat:

 • Fixa irriterande buggar
 • Uppgradera de Nordamerikanska servarna för USA och Kanada
 • Få europeiska och brittiska baskartor på plats
 • Lägga till funktionen att söka en plats utifrån ett brittiskt postnummer
 • Buggar som kan uppstå när man tar bort en korsning är kända och tas om hand
 • Implementering av vägspärrar och avstängda vägar
 • Stöd för samåknings- och bussfiler
 • Lägga till stöd för att kunna skapa en rutt genom sammanlänkade parkeringsvägar, när du startar på en parkeringsväg
 • Supportrapporter som omfattar alla riktningarna man kan åka, inte bara din riktning eller den motsatta riktningen
 • Skapa vägrapporter som gäller för en plats som inte är din nuvarande
 • Skapa en statuslogg så att saker som tas omhand eller har ordnats ska rapporteras tillbaka

Nyligen genomfört: