Tidsbegrenset ferdsel

From waze
Revision as of 11:02, 11 December 2013 by Black-Voyager (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

< Norway

(under utarbeidelse - UTKAST)

Det finnes 2 måter å registrere begrensning på, enten ved å sette begrensningen på tillatte sving eller ved å sette begrensning på hele strekningen.


Når skal vi bruke Tidsbegrenset ferdsel?

  • Rush-tids begrensninger (f.eks. gjennomkjøring forbudt mellom 06 og 09 på ukedager)
  • Fergestrekninger (f.eks mellom siste og første avgang)
  • Vinterstengte veger (f.eks. fjelloverganger stengt fra nov-mars)
  • Ved anleggsarbeid over lengre tid


Når skal vi IKKE bruke Tidsbegrenset ferdsen?

  • For å skille mellom ulike kjøretøyer (f.eks. tillatt for buss og taxi). Denne funksjonaliteten er ikke satt I drift ennå.


Hvilken type begrensning skal brukes? I de fleste tilfeller holder det å sette begrensning på hele strekningen. Da er det viktig å være bevisst på om begrensningen skal gjelde begge regninger eller bare den ene.