To see the latest content, and to edit the Wiki, please be sure to login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Tidsbegrenset ferdsel

From waze
Revision as of 11:02, 11 December 2013 by Black-Voyager (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

< Norway

(under utarbeidelse - UTKAST)

Det finnes 2 måter å registrere begrensning på, enten ved å sette begrensningen på tillatte sving eller ved å sette begrensning på hele strekningen.


Når skal vi bruke Tidsbegrenset ferdsel?

  • Rush-tids begrensninger (f.eks. gjennomkjøring forbudt mellom 06 og 09 på ukedager)
  • Fergestrekninger (f.eks mellom siste og første avgang)
  • Vinterstengte veger (f.eks. fjelloverganger stengt fra nov-mars)
  • Ved anleggsarbeid over lengre tid


Når skal vi IKKE bruke Tidsbegrenset ferdsen?

  • For å skille mellom ulike kjøretøyer (f.eks. tillatt for buss og taxi). Denne funksjonaliteten er ikke satt I drift ennå.


Hvilken type begrensning skal brukes? I de fleste tilfeller holder det å sette begrensning på hele strekningen. Da er det viktig å være bevisst på om begrensningen skal gjelde begge regninger eller bare den ene.