The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Translations:Benelux Advanced Guide/84/en

From waze
Jump to: navigation, search

Straatnaam en wegtype is een bijkomende factor die de instructie beïnvloedt.

  • De basisregel is dat een naamverschil tussen segmenten een draai-instructie uitlokt (maar geen garantie). Wanneer de hoek <20° is, hoort het uitgaande segment een verschillende naam te hebben dan het voorgaande segment, of geen naam.
  • Straatnaam en hoeken hebben meer invloed dan wegtype. Wanneer meerdere straten met eenzelfde straatnaam aansluiten op een junctie, dan worden segmenten met dezelfde naam als 'rechtdoor' beschouwd, ongeacht het gebruikte wegtype.
  • Wegtype wordt pas een beïnvloedende factor zodra alle namen verschillend zijn. Dan wordt hetzelfde wegtype als 'rechtdoor' beschouwd. opgelet: zelfs ongeacht de hoek !!! (gelukkig komt deze situatie in de praktijk eerder voor bij autosnelwegen en op- en afritten) Wanneer je hier toch al meer over wilt weten, lees dan de informatie omtrent Wayfinder Segments

Opmerking:

  • om deze reden worden 'connectors' meestal ongenaamd gelaten
  • tussensegmentjes op kruispunten waarvan minstens 1 straat gesplitst is in 2 rijrichtingen worden ook best ongenaamd gelaten, tenzij de naam relevant is voor het aangeven van de correcte richting