The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Difference between revisions of "Veityper"

From waze
Jump to: navigation, search
(Rundkjøringer)
(Ikke navn på jernbaner med mindre det er et historisk navn)
 
(124 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
< [[Norway]]
 
< [[Norway]]
  
== Hvilken skal jeg velge?== '''UNDER ARBEID 7. OKTOBER 2012 v. Pepsodent'''
+
== Hvilken skal jeg velge?==
 
For at kartverket skal være enheltlig og forutsigbart for navigasjon, er vi avhengig av at alle forholder seg til én standard. Nedenfor er de forskjellige typer vei oppsummert slik de defineres i Norge.
 
For at kartverket skal være enheltlig og forutsigbart for navigasjon, er vi avhengig av at alle forholder seg til én standard. Nedenfor er de forskjellige typer vei oppsummert slik de defineres i Norge.
  
Line 11: Line 11:
 
----
 
----
  
 +
==Litt praktisk informasjon==
  
==Freeway = Motorvei==
+
===Funksjonell Vegklasse===
 +
Statens Vegvesen har et rangeringssystem for å fastsette viktigheten av en veg i det nasjonale vegnettverket.
 +
[https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#!/kartlag:geodata/sok:%7B%22lokasjon%22%3A%7B%22bbox%22%3A%22-599763%2C6251670%2C1760071%2C7468163%22%7D%2C%22objektTyper%22%3A%5B%7B%22id%22%3A821%2C%22antall%22%3A%221000%22%2C%22filter%22%3A%5B%5D%7D%5D%7D Funksjonell vegklasse]
  
 +
Verdiene:
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Klasse !! Veger !! Vegtype i Waze
 +
|-
 +
| 0|| Motorveg, Europaveger || Hvis Motorvegtype=Motorveg, så [[Veityper#Freeway_.3D_Motorvei|Freeway]], ellers [[Veityper#Major_Highway_.3D_Riksvei_og_europavei_.28som_ikke_er_motorvei.29|Major Hwy]]
 +
|-
 +
| 1|| Resten av riksvegene med vegnr<3 siffer || [[Veityper#Major_Highway_.3D_Riksvei_og_europavei_.28som_ikke_er_motorvei.29|Major Hwy]]
 +
|-
 +
| 2|| Riksveger med 3 siffer || [[Veityper#Major_Highway_.3D_Riksvei_og_europavei_.28som_ikke_er_motorvei.29|Major Hwy]]
 +
|-
 +
| 3|| Primære fylkesveger || [[Veityper#Minor_Highway|Minor Highway]]
 +
|-
 +
| 4|| Sekundære fylkesveger || [[Veityper#Primary_Street|Primary Street]]
 +
|-
 +
| 5|| Øvrige fylkesveger || [[Veityper#Primary_Street|Primary Street]]
 +
|-
 +
| 6|| Kommunale veger || [[Veityper#Streets_.3D_gater_og_andre_veier_.C3.A5pne_for_almen_ferdsel|Street]]
 +
|-
 +
| 7|| Private veger || [[Veityper#Private_Road|Private Road]]
 +
|-
 +
| 8|| Skogsbilveger || [[Veityper#Dirt_road_.2F_4x4_Trail|Dirt road/4x4]]
 +
|-
 +
| 9|| Ingen i første omgang  || Tegnes ikke!
 +
|}
 +
 +
===Litt om Elevation/Bakkenivå===
 +
 +
===Litt om Vegnummer og skilting===
 +
{|
 +
|-
 +
|[[File:E18.jpg|left|80px]]Europaveger, f.eks. E18 må starte med "E18". Dersom det i tillegg er ønskelig å ha med vegnavnet skriver man "E18 Vegnavn".
 +
 +
|-
 +
|[[File:Rv4.JPG|left|80px]]Riksveger, f.eks. Riksveg 4 må starte med "Rv", f.eks. "Rv4". Dersom det i tillegg er ønskelig å ha med vegnavnet skriver man "Rv4 Vegnavn".
 +
 +
|-
 +
|[[File:Fv120.JPG|left|80px]]Fylkesveger, f.eks. Fylkesveg 120 må starte med "Fv", f.eks. "Fv120". Dersom det i tillegg er ønskelig å ha med vegnavnet skriver man "Fv120 Vegnavn".
 +
 +
|-
 +
|[[File:Ring3.JPG|left|80px]]Ringveg. I f.eks. Oslo er det 3 ringveger (Ring1, Ring2 og Ring3) Disse merkes med "Ring#" eller "Ring # Vegnavn"
 +
 +
|-
 +
|Kombinasjoner av veger, som f.eks. "E16 / Rv4" vil kun lage skilt for det første nummeret. Husk at det MÅ være mellomrom etter vegnummeret for at skiltet skal lages. Forøvrig, ved kombinasjoner som vist her skal den høyeste rangerende vegen alltid stå først. Europaveger over Riksveger, og hvis de er like skal det laveste nummeret stå først, f.eks. E6 før E16.
 +
|}
 +
----
 +
 +
==Hovedveier==
 +
===Freeway = Motorvei===
 +
 +
[[File:Motorvei_-_skilt502.jpeg|right|Skilt 502 Motorveg]]
 
På motorveier skal kjøreretningene være atskilt og ha minst to kjørefelt i hver retning. Kjøreretningene skal ha fysisk midtdeler.  Motorveier har planskilte kryss. Det vil si at veiene krysser hverandre via broer, tunneler eller viadukter. All innkjøring eller avkjøring på motorveien skjer enten ved start eller endepunkt eller via av- og påkjøringsramper. Disse rampene har akselerasjonsfelt (påkjøring) og retardsjonsfelt (avkjøring) som vanligvis er lengre enn på andre veier.
 
På motorveier skal kjøreretningene være atskilt og ha minst to kjørefelt i hver retning. Kjøreretningene skal ha fysisk midtdeler.  Motorveier har planskilte kryss. Det vil si at veiene krysser hverandre via broer, tunneler eller viadukter. All innkjøring eller avkjøring på motorveien skjer enten ved start eller endepunkt eller via av- og påkjøringsramper. Disse rampene har akselerasjonsfelt (påkjøring) og retardsjonsfelt (avkjøring) som vanligvis er lengre enn på andre veier.
  
Oversikt over veier klassifisert som motorvei kan sjekkes hos Statens Vegvesen i tjenesten [https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#!/objekter/vegreferanse:58685.124036907:6726119.7189061/sok:%7B%22lokasjon%22%3A%7B%22bbox%22%3A%22-119907.71314876%2C6427906.1891458%2C902867.66573533%2C7118110.2362205%22%2C%22_bboxRight%22%3A1180574.8878164%2C%22_bboxZoomLevel%22%3A5%7D%2C%22objektTyper%22%3A%5B%7B%22id%22%3A595%2C%22antall%22%3A%22500%22%7D%5D%7D Vegkart].  
+
Oversikt over veier klassifisert som motorvei kan sjekkes hos Statens Vegvesen i tjenesten [https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#!/objekter/vegreferanse:58685.124036907:6726119.7189061/sok:%7B%22lokasjon%22%3A%7B%22bbox%22%3A%22-119907.71314876%2C6427906.1891458%2C902867.66573533%2C7118110.2362205%22%2C%22_bboxRight%22%3A1180574.8878164%2C%22_bboxZoomLevel%22%3A5%7D%2C%22objektTyper%22%3A%5B%7B%22id%22%3A595%2C%22antall%22%3A%22500%22%7D%5D%7D Vegkart]. Husk å filtrere "Motorvegtype = Motorveg" for å vise de som kvalifiserer til å være Freeway.
 
<div style="font-size:smaller;width:50%;margin:0;border:solid lightblue;background:#fffff0;padding:2px">
 
<div style="font-size:smaller;width:50%;margin:0;border:solid lightblue;background:#fffff0;padding:2px">
 
<p style="margin:0;padding:2px;background:lightblue;border:thin solid lightblue;font-weight:bold">
 
<p style="margin:0;padding:2px;background:lightblue;border:thin solid lightblue;font-weight:bold">
Line 23: Line 77:
 
:skal være tom for å unngå utflytende byer. Kryss av for ''No city''.
 
:skal være tom for å unngå utflytende byer. Kryss av for ''No city''.
 
'''Street'''
 
'''Street'''
:f.eks E6 N/E6 S for nord og syd-gående.
+
:f.eks "E6", "E6 N" eller "E6 Hovedveien" (Bruk N, S, Ø og V for hovedretningen for strekningen.
 
</div>
 
</div>
 +
Freeways låses normalt til Editor nivå 4. Dette er for å ivareta stamveinettet i Norge.
 +
===Major Highway = Riksvei og europavei (som ikke er motorvei)===
  
 +
[[File:Stamvei_E16_Rv7.jpeg|right|Stamvei-skilt]]
  
 +
Stamvei er i Norge markert med grønne skilt. Dette gjelder alle europaveier og alle riksveier i Norge.
 +
Merk at mesteparten av riksveiene 1. januar 2010 vart gjort om til fylkesveier.
 +
Det nye riksveinettet utgjorde etter omleggingen ca. 10.400 km og 18 riksveiferjesamband.
  
==Major Highway = Riksvei og europavei (som ikke er motorvei)==
+
Link til Stamnettutredningen. Oversikt over riksvegnettet fom side 194.
 +
http://www.ntp.dep.no/S%C3%B8k/_attachment/501148/binary/812249?_ts=13ff280d990
  
Forvaltningsreformen som trådte i kraft 1. januar 2010 medførte at majoriteten av det som
+
Europaveier og Riksveier har [[Veityper#Funksjonell_Vegklasse|funksjonell veiklasse]] 0, 1 eller 2 i [https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart Statens Vegvesens kartapplikasjon] .
tidligere var øvrige riksveger ble overført til fylkeskommunene sammen med tilhørende ferjesamband. Det nye riksvegnettet utgjør i dag om lag 10 400 km og 18 riksvegferjesamband.
+
  
Link til Stamnettutredningen. Oversikt over riksvegnettet fom side 194.
 
http://www.ntp.dep.no/2014-2023/pdf/2011_04_07_stamnettutredning_svv.pdf
 
 
<div style="font-size:smaller;width:50%;margin:0;border:solid lightblue;background:#fffff0;padding:2px">
 
<div style="font-size:smaller;width:50%;margin:0;border:solid lightblue;background:#fffff0;padding:2px">
 
<p style="margin:0;padding:2px;background:lightblue;border:thin solid lightblue;font-weight:bold">
 
<p style="margin:0;padding:2px;background:lightblue;border:thin solid lightblue;font-weight:bold">
 
'''Egenskaper:'''</p>
 
'''Egenskaper:'''</p>
 
'''City'''
 
'''City'''
:skal være tom for å unngå utflytende byer. Kryss av i ''No city''. Unntaket er hvor veien har lokalt veinavn. City følger da poststedet på strekningen som har lokalt veinavn. F.eks "Rv7 Liengvegen".
+
:skal være tom for å unngå utflytende byer. Kryss av i ''No city''.  
 +
:Unntaket er hvor veien har lokalt veinavn. City følger da [[#Poststed|poststedet]] på strekningen som har lokalt veinavn. F.eks "Rv7 Liengvegen".
 
'''Street'''
 
'''Street'''
:E16/Rv7. Hvor veien har lokalt veinavn, skrives det slik: "E16 Masterudvegen/Rv7 Liengvegen".
+
:E16 / Rv7. Hvor veien har lokalt veinavn, skrives det slik: "E16 Masterudvegen / Rv7 Liengvegen".
 
</div>
 
</div>
 +
Major Highways låses normalt til Editor nivå 3. Dette er for å ivareta stamveinettet i Norge.
  
 +
===Minor Highway===
  
 
+
En fylkesvei er en norsk vei i fylkeskommunal eie som vedlikeholdes av Statens vegvesen. Fylkesveiene nummereres innenfor hvert fylke. Det betyr at flere fylkesveier kan ha samme nummer - en for hvert fylke. I Norge definerer vi fylkesveier som har [[Veityper#Funksjonell_Vegklasse|funksjonell veiklasse]] 3 i [https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart Statens Vegvesens kartapplikasjon] som Minor Highway.  
==Minor Highway = Fylkesvei som vises ved 5km zoom-nivå==
+
 
+
En fylkesvei er en norsk vei i fylkeskommunal eie som vedlikeholdes av Statens vegvesen. Fylkesveiene nummereres innenfor hvert fylke. Det betyr at flere fylkesveier kan ha samme nummer - en for hvert fylke. I Norge definerer vi fylkesveier som vises som gule på 5km zoom-nivå i Google maps som minor highway.  
+
 
<div style="font-size:smaller;width:50%;margin:0;border:solid lightblue;background:#fffff0;padding:2px">
 
<div style="font-size:smaller;width:50%;margin:0;border:solid lightblue;background:#fffff0;padding:2px">
 
<p style="margin:0;padding:2px;background:lightblue;border:thin solid lightblue;font-weight:bold">
 
<p style="margin:0;padding:2px;background:lightblue;border:thin solid lightblue;font-weight:bold">
 
'''Egenskaper:'''</p>
 
'''Egenskaper:'''</p>
 
'''City'''
 
'''City'''
:skal være tom for å unngå utflytende byer. Kryss av i ''No city''. Unntaket er hvor veien har lokalt veinavn. City følger da poststedet på strekningen som har lokalt veinavn. F.eks "Fv32 Hvittingfossveien".
+
:Skal være tom for å unngå utflytende byer. Kryss av i ''No city''.  
 +
:Unntaket er hvor veien har lokalt veinavn. City følger da [[#Poststed|poststedet]] på strekningen som har lokalt veinavn. F.eks "Fv32 Hvittingfossveien".
 
'''Street'''
 
'''Street'''
 
:Fv32. Hvor veien har lokalt veinavn, skrives det slik: "Fv32 Hvittingfossveien".
 
:Fv32. Hvor veien har lokalt veinavn, skrives det slik: "Fv32 Hvittingfossveien".
 
</div>
 
</div>
  
 +
===Ramper = avkjøring/påkjøringsfelt===
  
 +
Brukes ved avkjøring og påkjøringsfelt i '''plandelte''' kryss i de tre øverste veikategoriene (freeways, major highway og minor highway). Ramper skal ikke benyttes som svingfelt i samme plan.
  
==Primary Street = Fylkesveier som vises ved 2km zoom-nivå==
+
Avkjøringsramper navngis med kryssnummer der hvor disse finnes, ihht Vegvesenets kryssnummerering. Om mulig skal også veinummeret på neste vei angis. Følg fremgangen her/bidra: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AuosqzlAMoGidDJfNHYzR0cxaXpxTDJWdXJrYjlLUkE#gid=0
  
Fylkesveier som ikke vises som gule ved ovennevnte 5km zoom-nivå, men som først vises som gule ved 2km zoom-nivå i Google maps.
 
 
<div style="font-size:smaller;width:50%;margin:0;border:solid lightblue;background:#fffff0;padding:2px">
 
<div style="font-size:smaller;width:50%;margin:0;border:solid lightblue;background:#fffff0;padding:2px">
 
<p style="margin:0;padding:2px;background:lightblue;border:thin solid lightblue;font-weight:bold">
 
<p style="margin:0;padding:2px;background:lightblue;border:thin solid lightblue;font-weight:bold">
 
'''Egenskaper:'''</p>
 
'''Egenskaper:'''</p>
 
'''City'''
 
'''City'''
:skal være tom for å unngå utflytende byer. Kryss av i ''No city''. Unntaket er hvor veien har lokalt veinavn. City følger da poststedet på strekningen som har lokalt veinavn. F.eks "Fv83 Hvambsida".
+
:Angis med [[#Poststed|poststed]].
 
'''Street'''
 
'''Street'''
:Fv83. Hvor veien har lokalt veinavn, skrives det slik: "Fv83 Hvambsida".
+
:Syntax: Avkjøring ## - "skiltet destinasjon 1" / "skiltet destinasjon 2" / osv.
 +
''Begrens antall destinasjoner til 1 eller maks 2.''
 +
 
 +
:f.eks:
 +
"Avkjøring 27 - Nordstrand"<br />
 +
"Avkjøring 45 - 120 / Skedsmokorset / Lillestrøm"<br />
 +
"Avkjøring - 155 / Enebakk / Holmlia"<br />
 +
 
 +
''Husk mellomrom foran og bak bindestrek''
 
</div>
 
</div>
  
 +
==Mindre veier==
 +
===Primary Street===
  
 +
Fylkesveier som er definert som [[Veityper#Funksjonell_Vegklasse|funksjonell veiklasse]] 4 og 5 i [https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart Statens Vegvesen kartapplikasjon].
 +
<div style="font-size:smaller;width:50%;margin:0;border:solid lightblue;background:#fffff0;padding:2px">
 +
<p style="margin:0;padding:2px;background:lightblue;border:thin solid lightblue;font-weight:bold">
 +
'''Egenskaper:'''</p>
 +
'''City'''
 +
:Skal være tom for å unngå utflytende byer. Kryss av i ''No city''.
 +
:Unntaket er hvor veien har lokalt veinavn. City følger da [[#Poststed|poststedet]] på strekningen som har lokalt veinavn. F.eks "Fv83 Hvambsida".
 +
'''Street'''
 +
:Fv83. Hvor veien har lokalt veinavn, skrives det slik: "Fv83 Hvambsida".
 +
</div>
  
==Streets = gater og andre veier åpne for almen ferdsel==
+
===Streets = gater og andre veier åpne for almen ferdsel===
  
Asfalterte gater/veier i byer, og veier utenfor tettbebygd strøk som ikke faller inn under noen av de ovennevnte kategorier.  
+
Asfalterte gater/veier i byer, og veier utenfor tettbebygd strøk som har [[Veityper#Funksjonell_Vegklasse|funksjonell veiklasse]] 6. Også andre generelle veier som ikke faller inn under noen av de andre kategoriene er typisk Street.  
 
<div style="font-size:smaller;width:50%;margin:0;border:solid lightblue;background:#fffff0;padding:2px">
 
<div style="font-size:smaller;width:50%;margin:0;border:solid lightblue;background:#fffff0;padding:2px">
 
<p style="margin:0;padding:2px;background:lightblue;border:thin solid lightblue;font-weight:bold">
 
<p style="margin:0;padding:2px;background:lightblue;border:thin solid lightblue;font-weight:bold">
 
'''Egenskaper:'''</p>
 
'''Egenskaper:'''</p>
 
'''City'''
 
'''City'''
:Angis med poststed.
+
:Angis med [[#Poststed|poststed]].
 
'''Street'''
 
'''Street'''
 
:Gate/vei-navn.
 
:Gate/vei-navn.
 
</div>
 
</div>
  
---
+
===Service Road===
  
==Rundkjøringer==
 
  
[[File:Rundkjoringskilt.gif]]
+
Denne veitypen benyttes stort sett ikke i Norge. Dette er typiske veier som går parallelt med hovedveier i utlandet og som benyttes av myndighetene for service og vedlikehold.
 +
 
 +
==Andre kjørbare veier==
 +
===Dirt road / 4x4 Trail===
 +
 
 +
 
 +
Brukes sjelden. Der det i Norge er en normalt god grusvei bør veitype Street benyttes. Der grusveien er en del av stamveinettet '''skal''' veitype Street benyttes.
 +
 
 +
Ellers skal også [[Veityper#Funksjonell_Vegklasse|funksjonell veiklasse]] 8 legges inn som Dirt Road/4x4 Trail.
 +
 
 +
===Parking Lot Road===
 +
 
 +
Veier inne på parkeringsområder.
 +
Veier som går gjennom bensinstasjoner.
 +
 
 +
Veier av denne typen får tillagt en "straff", slik at ruter ikke blir laget gjennom parkeringsplassen, selv om det kan være en snarvei.
 +
 
 +
===Private Road===
 +
 
 +
 
 +
Brukes der det normalt sett ikke skal rutes trafikk.
 +
Denne veitypen kan også benyttes til gjennomkjøring forbudt.
 +
 
 +
Veitypen vil ikke gjøre det forbudt å kjøre i en gate som er satt til "Private Road", men den vil unngå å legge ruter gjennom gata. Dersom man skal til/fra en adresse i en "Private Road" vil Waze fortsatt sette opp rute til/fra adressen.
 +
 
 +
Denne veitypen er ofte aktuell der en vei ligger slik til at den kan være en snarvei sett opp mot hovedveien, men der det ikke er ønskelig at Waze skal sende trafikken gjennom denne veien.
 +
 
 +
Vanlige gater der dette ikke er et problem, settes til "Street" selv om de er private.
 +
 
 +
Dersom ovvennevnte veiledning ikke dekker din vei, så skal [[Veityper#Funksjonell_Vegklasse|funksjonell veiklasse]] 7 settes til Private Road.
 +
 
 +
Utfordringer man bør være obs på når man benytter Private Road for å hindre ferdsel. Dersom det ikke finnes alternative ruter vil Waze allikevel rute via disse veiene. F.eks.
 +
* Man må sette u-sving tillatt i editoren for å gjøre det mulig å snu og unngå å tvinge Waze gjennom en privat veg.
 +
* Har man "Unngå bomveg" aktivert i klienten vil Waze prioritere Private Road framfor en bomveg.
  
Rundkjøringer skal være av samme veitype som den høyest klassifiserte vei den forbinder. For å unngå at Waze-logaritmen automatisk forandrer kjøreretning til toveis, må rundkjøringen låses på nivå 3.
 
 
<div style="font-size:smaller;width:50%;margin:0;border:solid lightblue;background:#fffff0;padding:2px">
 
<div style="font-size:smaller;width:50%;margin:0;border:solid lightblue;background:#fffff0;padding:2px">
 
<p style="margin:0;padding:2px;background:lightblue;border:thin solid lightblue;font-weight:bold">
 
<p style="margin:0;padding:2px;background:lightblue;border:thin solid lightblue;font-weight:bold">
 
'''Egenskaper:'''</p>
 
'''Egenskaper:'''</p>
 
'''City'''
 
'''City'''
:Angis med poststed.
+
:Angis med [[#Poststed|poststed]].
 
'''Street'''
 
'''Street'''
:Skal stå tomt. Huk av for "no street".
+
:Gate/vei-navn.
 
</div>
 
</div>
  
<pre style="color: red">Rundkjøringer skal IKKE brukes i enden av blindveier eller som
+
==Veier ikke ment for biler==
snuplasser. Rundkjøringer skal kun benyttes der det faktisk er
+
===Walking Trail===
skiltet som en rundkjøring.</pre>
+
Brukes ikke
  
==Ramper = avkjøring/påkjøringsfelt==
+
===Pedestrian Boardwalk===
  
Brukes ved avkjøring og påkjøringsfelt i '''plandelte''' kryss i de tre øverste veikategoriene (freeways, major highway og minor highway). Ramper skal ikke benyttes som svingfelt i samme plan.
 
  
Avkjøringsramper navngis med kryssnummer der hvor disse finnes, ihht Vegvesenets kryssnummerering. Følg fremgangen her/bidra: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AuosqzlAMoGidDJfNHYzR0cxaXpxTDJWdXJrYjlLUkE#gid=0
+
 
 +
Gågater der det unntaksvis er tillatt å kjøre (f.eks. taxi, varelevering osv)
 +
 
 +
===Stairway===
 +
Brukes ikke
 +
 
 +
===Railroad===
 +
 
 +
Skal kun brukes for jernbanestrekninger. Jernbaner er tenkt tatt i bruk (på et eller annet vis) så hvis man tegner inn jernbanelinjer er det viktig å gjøre det riktig.
 +
https://wazeopedia.waze.com/wiki/USA/Road_types#Railroad
  
 
<div style="font-size:smaller;width:50%;margin:0;border:solid lightblue;background:#fffff0;padding:2px">
 
<div style="font-size:smaller;width:50%;margin:0;border:solid lightblue;background:#fffff0;padding:2px">
Line 116: Line 235:
 
'''Egenskaper:'''</p>
 
'''Egenskaper:'''</p>
 
'''City'''
 
'''City'''
:Angis med poststed.
+
:Skal være blank for å unngå utflytende City (None)
 
'''Street'''
 
'''Street'''
:Syntax: Avkjøring ## - "skiltet destinasjon 1" / "skiltet destinasjon 2" / osv.
+
:None, med mindre navnet på jernbanen er av historisk betydning.
''Begrens antall destinasjoner til 1 eller maks 2.''
+
'''Direction'''
 +
:Begge
 +
'''Level'''
 +
:Settes til 1. Er det kryssende veger må de kobles på og det må settes røde piler til og fra selve jernbanelinjen.
 +
'''Lock'''
 +
:2
 +
</div>
  
:f.eks "Avkjøring 27 - Nordstrand".
+
===Runway/Taxiway===
''Husk mellomrom foran og bak bindestrek''
+
 
 +
 
 +
Navngis med No City og Flyplasskode som veinavn.
 +
 
 +
Eks: Oslo Flyplass Gardermoen, merkes med veinavn OSL.
 +
 
 +
Se http://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_flyplasser_i_Norge for riktig kode. Dersom det er tvil om Wikipedia er korrekt, dobbeltsjekk med IATA http://www.iata.org/publications/Pages/code-search.aspx
 +
 
 +
<div style="font-size:smaller;width:50%;margin:0;border:solid lightblue;background:#fffff0;padding:2px">
 +
<p style="margin:0;padding:2px;background:lightblue;border:thin solid lightblue;font-weight:bold">
 +
'''Egenskaper:'''</p>
 +
'''City'''
 +
:Skal være blankt
 +
'''Street'''
 +
:Flyplasskode
 +
'''Road Type'''
 +
:Runway/Taxiway
 
</div>
 
</div>
  
==Andre vegtyper==
+
---
 +
 
 +
==Andre veivalg==
 
===Fergestrekninger===
 
===Fergestrekninger===
===Tunneler===
+
Egen veitype for fergestrekninger: Ferry
===Toll road = Bomvei===
+
<span style="color: red">(utkast 14. august 2013, The2rB)</span>
+
  
 +
<span style="color: red></span>
 +
 +
<div style="font-size:smaller;width:50%;margin:0;border:solid lightblue;background:#fffff0;padding:2px">
 +
<p style="margin:0;padding:2px;background:lightblue;border:thin solid lightblue;font-weight:bold">
 +
'''Egenskaper:'''</p>
 +
'''City'''
 +
:Huk av for 'No City'.
 +
'''Street'''
 +
:Navngis med 'Ferge (Fra - Til)'
 +
:Dersom det er en Riksvei eller Fylkesvei skal dette angis som for andre veier med <br>'Fv##/Rv## Ferge (Fra - Til)'
 +
'''Veitype'''
 +
:Ferry
 +
'''Toll Road'''
 +
:Dersom det kreves betaling for å være med fergen skal 'Toll Road' hukes av
 +
 +
</div>
 +
 +
 +
Rekkefølgen på Fra/Til defineres ut fra
 +
 +
Strekningsregister http://fdb.triona.no/maintainConnections.xhtml <br> og/eller <br> Sambandsregister http://fdb.triona.no/maintainRoutes.xhtml
 +
 +
Man kan tegne en Place/Sted av typen "Ferry Pier" over selve fergekaien og oppstillingsplassen for biler. Dette Stedet navngis i så fall med navnet på anløpsstedet for fergen.
 +
 +
===Rundkjøringer===
 +
 +
[[File:Rundkjoringskilt.gif]]
 +
 +
Hvordan lage en rundkjøring: [[Roundabouts/USA#Creating_a_roundabout_from_an_intersection|USA versjonen]]
 +
 +
Rundkjøringer skal være av samme veitype som den høyest klassifiserte vei den forbinder. For å unngå at Waze-logaritmen automatisk forandrer kjøreretning til toveis, må rundkjøringen låses på nivå 3.
 +
<div style="font-size:smaller;width:50%;margin:0;border:solid lightblue;background:#fffff0;padding:2px">
 +
<p style="margin:0;padding:2px;background:lightblue;border:thin solid lightblue;font-weight:bold">
 +
'''Egenskaper:'''</p>
 +
'''City'''
 +
:Angis med [[#Poststed|poststed]].
 +
'''Street'''
 +
:Skal stå tomt. Huk av for "no street".
 +
'''Lock'''
 +
:Nivå 3 hvis mulig. Nivå 4 hvis den ligger plandelt med veier som ikke er tilkoblet.
 +
</div>
 +
 +
<pre style="color: red">Rundkjøringer skal IKKE brukes i enden av blindveier eller som
 +
snuplasser. Rundkjøringer skal kun benyttes der det faktisk er
 +
skiltet som en rundkjøring.</pre>
 +
 +
Se [[Creating_and_Editing_a_roundabout|engelsk versjon]] for mer detaljer.
 +
 +
===Toll road = Bomvei===
 
Avkryssingsboks under veitype.
 
Avkryssingsboks under veitype.
 
Markerer at man må betale for å passere dette veistykket.
 
Markerer at man må betale for å passere dette veistykket.
Line 155: Line 345:
 
'''Egenskaper:'''</p>
 
'''Egenskaper:'''</p>
 
'''Toll road'''
 
'''Toll road'''
:Angis med avkryssning dersom det er betaling for å kjøre på den markerte veien.
+
:Angis med avkryssning dersom det er betaling for å passere den markerte strekningen.
 
</div>
 
</div>
 +
 +
===Tunneler===
 +
[[File:skilt-tunnel.jpg]]
 +
 +
 +
 +
*Hele tunnelen må i størst mulig utstrekning bestå av bare et segment.
 +
*Tunnelsegmentet må "stikke ut" av begge tunnelåpningene slik at trafikk blir registrert på segmentet.
 +
*Segmentet navngis med navnet på vegen (Ikke navnet på tunnelen)
 +
*Landmark "Tunnel" bygges på hele tunnelstrekningen, så tett inntil vegen som mulig.
 +
 +
 +
[[File:Tunnel-wme.JPG]]
 +
 +
Navnet på tunnelen vil vises i kartet og det er søkbart.
 +
 +
[[File:Tunnel-livemap.JPG]]
 +
 +
==Poststed/City Name==
 +
For å få satt riktig poststed i feltet '''City''' benyttes Posten som kilde. '''NB:'''
 +
*Kart med postnummergrenser: http://www.posten.no/kundeservice/kart?filter=grenser
 +
*Adressesøk hos posten: http://adressesok.posten.no/nb/addresses/search
 +
<br>
 +
Fra Januar 2014 er det ikke lenger mulig å legge inn andre navn i City-feltet enn de som finnes i Postens register. Dette er begrenset fra Waze sin side. Dersom det allikevel skulle være noe feil eller det mangler noe så kan en Level 5 editor legge inn nye Cities.
 +
 +
==Landmark==
 +
Landmark kan i tillegg til vegtyper ovenfor benyttes for å ungå at det blir rapportert om kø (f.eks. på parkeringsplasser).

Latest revision as of 13:32, 5 April 2018

< Norway

Hvilken skal jeg velge?

For at kartverket skal være enheltlig og forutsigbart for navigasjon, er vi avhengig av at alle forholder seg til én standard. Nedenfor er de forskjellige typer vei oppsummert slik de defineres i Norge.
Litt praktisk informasjon

Funksjonell Vegklasse

Statens Vegvesen har et rangeringssystem for å fastsette viktigheten av en veg i det nasjonale vegnettverket. Funksjonell vegklasse

Verdiene:

Klasse Veger Vegtype i Waze
0 Motorveg, Europaveger Hvis Motorvegtype=Motorveg, så Freeway, ellers Major Hwy
1 Resten av riksvegene med vegnr<3 siffer Major Hwy
2 Riksveger med 3 siffer Major Hwy
3 Primære fylkesveger Minor Highway
4 Sekundære fylkesveger Primary Street
5 Øvrige fylkesveger Primary Street
6 Kommunale veger Street
7 Private veger Private Road
8 Skogsbilveger Dirt road/4x4
9 Ingen i første omgang Tegnes ikke!

Litt om Elevation/Bakkenivå

Litt om Vegnummer og skilting

E18.jpg
Europaveger, f.eks. E18 må starte med "E18". Dersom det i tillegg er ønskelig å ha med vegnavnet skriver man "E18 Vegnavn".
Rv4.JPG
Riksveger, f.eks. Riksveg 4 må starte med "Rv", f.eks. "Rv4". Dersom det i tillegg er ønskelig å ha med vegnavnet skriver man "Rv4 Vegnavn".
Fv120.JPG
Fylkesveger, f.eks. Fylkesveg 120 må starte med "Fv", f.eks. "Fv120". Dersom det i tillegg er ønskelig å ha med vegnavnet skriver man "Fv120 Vegnavn".
Ring3.JPG
Ringveg. I f.eks. Oslo er det 3 ringveger (Ring1, Ring2 og Ring3) Disse merkes med "Ring#" eller "Ring # Vegnavn"
Kombinasjoner av veger, som f.eks. "E16 / Rv4" vil kun lage skilt for det første nummeret. Husk at det MÅ være mellomrom etter vegnummeret for at skiltet skal lages. Forøvrig, ved kombinasjoner som vist her skal den høyeste rangerende vegen alltid stå først. Europaveger over Riksveger, og hvis de er like skal det laveste nummeret stå først, f.eks. E6 før E16.

Hovedveier

Freeway = Motorvei

Skilt 502 Motorveg

På motorveier skal kjøreretningene være atskilt og ha minst to kjørefelt i hver retning. Kjøreretningene skal ha fysisk midtdeler. Motorveier har planskilte kryss. Det vil si at veiene krysser hverandre via broer, tunneler eller viadukter. All innkjøring eller avkjøring på motorveien skjer enten ved start eller endepunkt eller via av- og påkjøringsramper. Disse rampene har akselerasjonsfelt (påkjøring) og retardsjonsfelt (avkjøring) som vanligvis er lengre enn på andre veier.

Oversikt over veier klassifisert som motorvei kan sjekkes hos Statens Vegvesen i tjenesten Vegkart. Husk å filtrere "Motorvegtype = Motorveg" for å vise de som kvalifiserer til å være Freeway.

Egenskaper:

City

skal være tom for å unngå utflytende byer. Kryss av for No city.

Street

f.eks "E6", "E6 N" eller "E6 Hovedveien" (Bruk N, S, Ø og V for hovedretningen for strekningen.

Freeways låses normalt til Editor nivå 4. Dette er for å ivareta stamveinettet i Norge.

Major Highway = Riksvei og europavei (som ikke er motorvei)

Stamvei-skilt

Stamvei er i Norge markert med grønne skilt. Dette gjelder alle europaveier og alle riksveier i Norge. Merk at mesteparten av riksveiene 1. januar 2010 vart gjort om til fylkesveier. Det nye riksveinettet utgjorde etter omleggingen ca. 10.400 km og 18 riksveiferjesamband.

Link til Stamnettutredningen. Oversikt over riksvegnettet fom side 194. http://www.ntp.dep.no/S%C3%B8k/_attachment/501148/binary/812249?_ts=13ff280d990

Europaveier og Riksveier har funksjonell veiklasse 0, 1 eller 2 i Statens Vegvesens kartapplikasjon .

Egenskaper:

City

skal være tom for å unngå utflytende byer. Kryss av i No city.
Unntaket er hvor veien har lokalt veinavn. City følger da poststedet på strekningen som har lokalt veinavn. F.eks "Rv7 Liengvegen".

Street

E16 / Rv7. Hvor veien har lokalt veinavn, skrives det slik: "E16 Masterudvegen / Rv7 Liengvegen".

Major Highways låses normalt til Editor nivå 3. Dette er for å ivareta stamveinettet i Norge.

Minor Highway

En fylkesvei er en norsk vei i fylkeskommunal eie som vedlikeholdes av Statens vegvesen. Fylkesveiene nummereres innenfor hvert fylke. Det betyr at flere fylkesveier kan ha samme nummer - en for hvert fylke. I Norge definerer vi fylkesveier som har funksjonell veiklasse 3 i Statens Vegvesens kartapplikasjon som Minor Highway.

Egenskaper:

City

Skal være tom for å unngå utflytende byer. Kryss av i No city.
Unntaket er hvor veien har lokalt veinavn. City følger da poststedet på strekningen som har lokalt veinavn. F.eks "Fv32 Hvittingfossveien".

Street

Fv32. Hvor veien har lokalt veinavn, skrives det slik: "Fv32 Hvittingfossveien".

Ramper = avkjøring/påkjøringsfelt

Brukes ved avkjøring og påkjøringsfelt i plandelte kryss i de tre øverste veikategoriene (freeways, major highway og minor highway). Ramper skal ikke benyttes som svingfelt i samme plan.

Avkjøringsramper navngis med kryssnummer der hvor disse finnes, ihht Vegvesenets kryssnummerering. Om mulig skal også veinummeret på neste vei angis. Følg fremgangen her/bidra: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AuosqzlAMoGidDJfNHYzR0cxaXpxTDJWdXJrYjlLUkE#gid=0

Egenskaper:

City

Angis med poststed.

Street

Syntax: Avkjøring ## - "skiltet destinasjon 1" / "skiltet destinasjon 2" / osv.

Begrens antall destinasjoner til 1 eller maks 2.

f.eks:

"Avkjøring 27 - Nordstrand"
"Avkjøring 45 - 120 / Skedsmokorset / Lillestrøm"
"Avkjøring - 155 / Enebakk / Holmlia"

Husk mellomrom foran og bak bindestrek

Mindre veier

Primary Street

Fylkesveier som er definert som funksjonell veiklasse 4 og 5 i Statens Vegvesen kartapplikasjon.

Egenskaper:

City

Skal være tom for å unngå utflytende byer. Kryss av i No city.
Unntaket er hvor veien har lokalt veinavn. City følger da poststedet på strekningen som har lokalt veinavn. F.eks "Fv83 Hvambsida".

Street

Fv83. Hvor veien har lokalt veinavn, skrives det slik: "Fv83 Hvambsida".

Streets = gater og andre veier åpne for almen ferdsel

Asfalterte gater/veier i byer, og veier utenfor tettbebygd strøk som har funksjonell veiklasse 6. Også andre generelle veier som ikke faller inn under noen av de andre kategoriene er typisk Street.

Egenskaper:

City

Angis med poststed.

Street

Gate/vei-navn.

Service Road

Denne veitypen benyttes stort sett ikke i Norge. Dette er typiske veier som går parallelt med hovedveier i utlandet og som benyttes av myndighetene for service og vedlikehold.

Andre kjørbare veier

Dirt road / 4x4 Trail

Brukes sjelden. Der det i Norge er en normalt god grusvei bør veitype Street benyttes. Der grusveien er en del av stamveinettet skal veitype Street benyttes.

Ellers skal også funksjonell veiklasse 8 legges inn som Dirt Road/4x4 Trail.

Parking Lot Road

Veier inne på parkeringsområder. Veier som går gjennom bensinstasjoner.

Veier av denne typen får tillagt en "straff", slik at ruter ikke blir laget gjennom parkeringsplassen, selv om det kan være en snarvei.

Private Road

Brukes der det normalt sett ikke skal rutes trafikk. Denne veitypen kan også benyttes til gjennomkjøring forbudt.

Veitypen vil ikke gjøre det forbudt å kjøre i en gate som er satt til "Private Road", men den vil unngå å legge ruter gjennom gata. Dersom man skal til/fra en adresse i en "Private Road" vil Waze fortsatt sette opp rute til/fra adressen.

Denne veitypen er ofte aktuell der en vei ligger slik til at den kan være en snarvei sett opp mot hovedveien, men der det ikke er ønskelig at Waze skal sende trafikken gjennom denne veien.

Vanlige gater der dette ikke er et problem, settes til "Street" selv om de er private.

Dersom ovvennevnte veiledning ikke dekker din vei, så skal funksjonell veiklasse 7 settes til Private Road.

Utfordringer man bør være obs på når man benytter Private Road for å hindre ferdsel. Dersom det ikke finnes alternative ruter vil Waze allikevel rute via disse veiene. F.eks.

  • Man må sette u-sving tillatt i editoren for å gjøre det mulig å snu og unngå å tvinge Waze gjennom en privat veg.
  • Har man "Unngå bomveg" aktivert i klienten vil Waze prioritere Private Road framfor en bomveg.

Egenskaper:

City

Angis med poststed.

Street

Gate/vei-navn.

Veier ikke ment for biler

Walking Trail

Brukes ikke

Pedestrian Boardwalk

Gågater der det unntaksvis er tillatt å kjøre (f.eks. taxi, varelevering osv)

Stairway

Brukes ikke

Railroad

Skal kun brukes for jernbanestrekninger. Jernbaner er tenkt tatt i bruk (på et eller annet vis) så hvis man tegner inn jernbanelinjer er det viktig å gjøre det riktig. https://wazeopedia.waze.com/wiki/USA/Road_types#Railroad

Egenskaper:

City

Skal være blank for å unngå utflytende City (None)

Street

None, med mindre navnet på jernbanen er av historisk betydning.

Direction

Begge

Level

Settes til 1. Er det kryssende veger må de kobles på og det må settes røde piler til og fra selve jernbanelinjen.

Lock

2

Runway/Taxiway

Navngis med No City og Flyplasskode som veinavn.

Eks: Oslo Flyplass Gardermoen, merkes med veinavn OSL.

Se http://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_flyplasser_i_Norge for riktig kode. Dersom det er tvil om Wikipedia er korrekt, dobbeltsjekk med IATA http://www.iata.org/publications/Pages/code-search.aspx

Egenskaper:

City

Skal være blankt

Street

Flyplasskode

Road Type

Runway/Taxiway

---

Andre veivalg

Fergestrekninger

Egen veitype for fergestrekninger: Ferry

Egenskaper:

City

Huk av for 'No City'.

Street

Navngis med 'Ferge (Fra - Til)'
Dersom det er en Riksvei eller Fylkesvei skal dette angis som for andre veier med
'Fv##/Rv## Ferge (Fra - Til)'

Veitype

Ferry

Toll Road

Dersom det kreves betaling for å være med fergen skal 'Toll Road' hukes av


Rekkefølgen på Fra/Til defineres ut fra

Strekningsregister http://fdb.triona.no/maintainConnections.xhtml
og/eller
Sambandsregister http://fdb.triona.no/maintainRoutes.xhtml

Man kan tegne en Place/Sted av typen "Ferry Pier" over selve fergekaien og oppstillingsplassen for biler. Dette Stedet navngis i så fall med navnet på anløpsstedet for fergen.

Rundkjøringer

Rundkjoringskilt.gif

Hvordan lage en rundkjøring: USA versjonen

Rundkjøringer skal være av samme veitype som den høyest klassifiserte vei den forbinder. For å unngå at Waze-logaritmen automatisk forandrer kjøreretning til toveis, må rundkjøringen låses på nivå 3.

Egenskaper:

City

Angis med poststed.

Street

Skal stå tomt. Huk av for "no street".

Lock

Nivå 3 hvis mulig. Nivå 4 hvis den ligger plandelt med veier som ikke er tilkoblet.
Rundkjøringer skal IKKE brukes i enden av blindveier eller som
snuplasser. Rundkjøringer skal kun benyttes der det faktisk er
skiltet som en rundkjøring.

Se engelsk versjon for mer detaljer.

Toll road = Bomvei

Avkryssingsboks under veitype. Markerer at man må betale for å passere dette veistykket. Waze-klienten bruker denne informasjonen til å gi mulighet for å kjøre rundt bomstasjoner (herunder også ubetjente stasjoner og automatiske stasjoner (f.eks. Autopass)).

Dette valget skal gjøres på den biten av strekningen der bomstasjonen står. Man skal ikke passere avkjørsel før / etter bomstasjonen med markeringen, da denne veien kan være en del av muligheten til å kjøre rundt bomstasjonen. Ikke marker alt mellom to stasjoner, da det er gratis å kjøre innenfor, så lenge man ikke passerer selve bomstasjonene.

Dersom det bare er betaling i en retning (typisk bomringer) må man dele veien i to enveiskjørte veier på stedet der bomstasjonen står. "Toll road" markeres da på den delen av veien som er i riktig retning.

"Toll road" skal også benyttes på ferjestrekninger (med mindre den er gratis). Marker selve ferjestrekningen som "Toll road". (Her er det litt ulik praksis i dag, der noen ferjestrekninger er markert med "Toll road", mens det andre steder er markert på oppstillingsfeltene på kaien. Om det er oppstillingsfeltene som er markerte med "Toll road" er det viktig at alle felt er tegnet inn, inkludert et eventuelt av- og påstigningsfelt.)

Veitype (Road type) følger reglene over.

Example of Toll Road.jpeg

Bildet viser et eksempel på Fv190 i Oslo hvor det fremgår at det er bare sydgående som er registrert som bomvei. (Addon WME Colour Highlights er brukt for å få frem den stiplede linjen)

Egenskaper:

Toll road

Angis med avkryssning dersom det er betaling for å passere den markerte strekningen.

Tunneler

Skilt-tunnel.jpg


  • Hele tunnelen må i størst mulig utstrekning bestå av bare et segment.
  • Tunnelsegmentet må "stikke ut" av begge tunnelåpningene slik at trafikk blir registrert på segmentet.
  • Segmentet navngis med navnet på vegen (Ikke navnet på tunnelen)
  • Landmark "Tunnel" bygges på hele tunnelstrekningen, så tett inntil vegen som mulig.


Tunnel-wme.JPG

Navnet på tunnelen vil vises i kartet og det er søkbart.

Tunnel-livemap.JPG

Poststed/City Name

For å få satt riktig poststed i feltet City benyttes Posten som kilde. NB:


Fra Januar 2014 er det ikke lenger mulig å legge inn andre navn i City-feltet enn de som finnes i Postens register. Dette er begrenset fra Waze sin side. Dersom det allikevel skulle være noe feil eller det mangler noe så kan en Level 5 editor legge inn nye Cities.

Landmark

Landmark kan i tillegg til vegtyper ovenfor benyttes for å ungå at det blir rapportert om kø (f.eks. på parkeringsplasser).