The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your countries local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Veityper

From waze
Revision as of 16:37, 16 March 2013 by Pepsodent (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

== Hvilken skal jeg velge?== UNDER ARBEID 7. OKTOBER 2012 v. Pepsodent For at kartverket skal være enheltlig og forutsigbart for navigasjon, er vi avhengig av at alle forholder seg til én standard. Nedenfor er de forskjellige typer vei oppsummert slik de defineres i Norge.
Freeway = Motorvei

På motorveier skal kjøreretningene være atskilt og ha minst to kjørefelt i hver retning. Kjøreretningene skal ha fysisk midtdeler. Motorveier har planskilte kryss. Det vil si at veiene krysser hverandre via broer, tunneler eller viadukter. All innkjøring eller avkjøring på motorveien skjer enten ved start eller endepunkt eller via av- og påkjøringsramper. Disse rampene har akselerasjonsfelt (påkjøring) og retardsjonsfelt (avkjøring) som vanligvis er lengre enn på andre veier.

Egenskaper:

City

skal være tom for å unngå utflytende byer. Kryss av for No city.

Street

f.eks E6 N/E6 S for nord og syd-gående.


Major Highway = Alle riksveier, samt alle europaveier som ikke er motorvei

Forvaltningsreformen som trådte i kraft 1. januar 2010 medførte at majoriteten av det som tidligere var øvrige riksveger ble overført til fylkeskommunene sammen med tilhørende ferjesamband. Det nye riksvegnettet utgjør i dag om lag 10 400 km og 18 riksvegferjesamband.

Link til Stamnettutredningen. Oversikt over riksvegnettet fom side 194. http://www.ntp.dep.no/2014-2023/pdf/2011_04_07_stamnettutredning_svv.pdf

Egenskaper:

City

skal være tom for å unngå utflytende byer. Kryss av i No city. Unntaket er hvor veien har lokalt veinavn. City følger da poststedet på strekningen som har lokalt veinavn. F.eks "Rv7 Liengvegen".

Street

E16/Rv7. Hvor veien har lokalt veinavn, skrives det slik: "E16 Masterudvegen/Rv7 Liengvegen".


Minor Highway = Fylkesvei som vises ved 5km zoom-nivå

En fylkesvei er en norsk vei i fylkeskommunal eie som vedlikeholdes av Statens vegvesen. Fylkesveiene nummereres innenfor hvert fylke. Det betyr at flere fylkesveier kan ha samme nummer - en for hvert fylke. I Norge definerer vi fylkesveier som vises som gule på 5km zoom-nivå i Google maps som minor highway.

Egenskaper:

City

skal være tom for å unngå utflytende byer. Kryss av i No city. Unntaket er hvor veien har lokalt veinavn. City følger da poststedet på strekningen som har lokalt veinavn. F.eks "Fv32 Hvittingfossveien".

Street

Fv32. Hvor veien har lokalt veinavn, skrives det slik: "Fv32 Hvittingfossveien".


Primary Street = Fylkesveier som vises ved 2km zoom-nivå

Fylkesveier som ikke vises som gule ved ovennevnte 5km zoom-nivå, men som først vises som gule ved 2km zoom-nivå i Google maps.

Egenskaper:

City

skal være tom for å unngå utflytende byer. Kryss av i No city. Unntaket er hvor veien har lokalt veinavn. City følger da poststedet på strekningen som har lokalt veinavn. F.eks "Fv83 Hvambsida".

Street

Fv83. Hvor veien har lokalt veinavn, skrives det slik: "Fv83 Hvambsida".


Streets = gater og andre veier åpne for almen ferdsel

Asfalterte gater/veier i byer, og veier utenfor tettbebygd strøk som ikke faller inn under noen av de ovennevnte kategorier.

Egenskaper:

City

Angis med poststed.

Street

Gate/vei-navn.Rundkjøringer

Rundkjøringer skal være av samme veitype som den høyest klassifiserte vei den forbinder. For å unngå at Waze-logaritmen automatisk forandrer kjøreretning til toveis, må rundkjøringen låses (huk av for locked).

Egenskaper:

City

Angis med poststed.

Street

Skal stå tomt. Huk av for "no street".


Ramper = avkjøring/påkjøringsfelt

Brukes ved avkjøring og påkjøringsfelt i plandelte kryss i de tre øverste veikategoriene (freeways, major highway og minor highway). Ramper skal ikke benyttes som svingfelt i samme plan.

Avkjøringsramper navngis med kryssnummer der hvor disse finnes, ihht Vegvesenets kryssnummerering. Følg fremgangen her/bidra: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AuosqzlAMoGidDJfNHYzR0cxaXpxTDJWdXJrYjlLUkE#gid=0

Egenskaper:

City

Angis med poststed.

Street

Avkjøringer med kryssnummer:
f.eks "Avkjøring - 27 Nordstrand".

Husk mellomrom foran og bak bindestrek