The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Difference between revisions of "Zgłoszenia aktualizacyjne w edytorze"

From waze
Jump to: navigation, search
m (Pokaż związane)
 
(20 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 17: Line 17:
 
Jak tylko klikniesz w dymek oznaczający zgłoszenie aktualizacyjne (UR), na górze ekranu pojawi się okno informacyjne, które przesłoni część mapy. Przyciskając napis "pokaż" (z celownikiem), ekran wyśrodkuje się i zwiększy powiększenie na tym zgłoszeniu.
 
Jak tylko klikniesz w dymek oznaczający zgłoszenie aktualizacyjne (UR), na górze ekranu pojawi się okno informacyjne, które przesłoni część mapy. Przyciskając napis "pokaż" (z celownikiem), ekran wyśrodkuje się i zwiększy powiększenie na tym zgłoszeniu.
  
[[Image:Wme ur show.jpg|700px]]
+
[[Image:WME UR Show PL.jpg|link=]]
  
 
Ten wstępny widok umożliwia widok miejsca, gdzie jesteś w stanie zobaczyć większość potrzebnych informacji. Niemniej jednak możesz zwiększyć lub zmniejszyć oddalenie lub przesunąć mapę tak, aby zobaczyć całą zgłoszoną trasę/informację nt. jazdy. Czasami zdarza się, że zgłoszenie nie pokrywa się z miejscem, które należy poprawić - wówczas bazując na śladzie i/lub informacji otrzymanej od użytkownika, należy zidentyfikować błędne miejsce na mapie ręcznie.
 
Ten wstępny widok umożliwia widok miejsca, gdzie jesteś w stanie zobaczyć większość potrzebnych informacji. Niemniej jednak możesz zwiększyć lub zmniejszyć oddalenie lub przesunąć mapę tak, aby zobaczyć całą zgłoszoną trasę/informację nt. jazdy. Czasami zdarza się, że zgłoszenie nie pokrywa się z miejscem, które należy poprawić - wówczas bazując na śladzie i/lub informacji otrzymanej od użytkownika, należy zidentyfikować błędne miejsce na mapie ręcznie.
Line 24: Line 24:
  
 
==Elementy interfejsu==
 
==Elementy interfejsu==
The color of the Update Request pin, just like Map Problems, are indicative of something. In the case of Update Requests, it is the age of the update request. See below for details on the several variations of the Update Request pin:
+
Kolor dymka dotyczącego Zgłoszenia Aktualizacyjnego, jak również Problemu Mapy, nie jest bez znaczenia. W przypadku Zgłoszenia Aktualizacyjnego oznacza on wiek zgłoszenia. Poniżej przedstawiono szczegóły nt. różnych wariantów kolorów zgłoszenia:
  
[[Image:Request pin open-low.gif|left]] A yellow update request has been open for 0-5 days.{{clear}}
+
[[Image:Request pin open-low.gif|left]] Żółte Zgłoszenie Aktualizacyjne jest otwarte od 0-5 dni.{{clear}}
[[Image:Request pin open-med.gif|left]] An orange update request has been open for 6-14 days.{{clear}}
+
[[Image:Request pin open-med.gif|left]] Pomarańczowe Zgłoszenie Aktualizacyjne jest otwarte od 6-14 dni.{{clear}}
[[Image:Request pin open-high.gif|left]] A red update request has been open for 15 days or longer.{{clear}}
+
[[Image:Request pin open-high.gif|left]] Czerwone Zgłoszenie Aktualizacyjne jest otwarte dłużej niż 15 dni.{{clear}}
  
[[Image:Request_pin_open_conversation-low.gif|left]] A yellow update request has been open for 0-5 days and has a conversation in progress.{{clear}}
+
[[Image:Request_pin_open_conversation-low.gif|left]] Żółte Zgłoszenie Aktualizacyjne jest otwarte od 0-5 dni; trwa dyskusja pomiędzy edytorem a użytkownikiem.{{clear}}
[[Image:Request_pin_open_conversation-med.gif|left]] An orange update request has been open for 6-14 days and has a conversation in progress.{{clear}}
+
[[Image:Request_pin_open_conversation-med.gif|left]] Pomarańczowe Zgłoszenie Aktualizacyjne jest otwarte od 6-14 dni; trwa dyskusja pomiędzy edytorem a użytkownikiem.{{clear}}
[[Image:Request_pin_open_conversation-high.gif|left]] A red update request has been open for 15 days or longer and has a conversation in progress.{{clear}}
+
[[Image:Request_pin_open_conversation-high.gif|left]] Czerwone Zgłoszenie Aktualizacyjne jest otwarte dłużej niż 15 dni; trwa dyskusja pomiędzy edytorem a użytkownikiem.{{clear}}
  
[[Image:Request pin-notidentified.gif|left]] The Update Request changes to this icon when you mark an Update Request as "Not Identified" because you cannot locate a reason for the request or the request is unclear.{{clear}}
+
[[Image:Request pin-notidentified.gif|left]] Zgłoszenie Aktualizacyjne zostaje oznaczone takim znakiem w momencie wskazania przez edytora opcji "Nie zidentyfikowane", z uwagi na brak możliwości identyfikacji przyczyny zgłoszenia lub jego nieczytelności.{{clear}}
[[Image:Request pin-complete.gif|left]] This is a Solved Update Request.{{clear}}
+
[[Image:Request pin-complete.gif|left]] To jest rozwiązane Zgłoszenie Aktualizacyjne.{{clear}}
  
When you click on an Update Request pin, the top portion of the map display area is taken over by the information for the update request.
+
W momencie kliknięcia na dymek Zgłoszenia Aktualizacyjnego, górna część mapy zostanie zajęta przez informację nt. zgłoszenia.
  
The top bar of the Update Request states that this is a User Reported Problem.
+
Górny pasek Zgłoszenia Aktualizacyjnego wskazuje, iż zostało one zaraportowane przez użytkownika.
  
===Meta Info===
+
===Informacje szczegółowe===
[[Image:wme update request meta info.jpg]]
+
[[Image:WME UR Meta Info PL.jpg|link=]]
  
In the top left of the screen you will see the problem description from the user (if entered) and when the user reported it.
+
W lewym górnym rogu ekranu zobaczysz opis problemu wprowadzony przez użytkownika (o ile został wpisany) oraz datę raportu.
  
===Display related (show)===
+
===Pokaż związane===
[[Image:DisplayRelated-Show.png]]
+
[[Image:WME UR Display Related PL.jpg|link=]]
The top right of the display will include this hyperlink that will recenter and zoom the display into the area covering the Update Request. The display can also be manually zoomed and panned to the area.
+
  
===Drive and Route===
+
Prawy górnym róg ekranu będzie zawierał odnośnik, który przeniesie nas do obszaru, którego dotyczy zgłoszenie.
[[Image:wme_update request route and trace.png]]
+
  
On the right will be zero, one, or two checkboxes, depending on the data Waze was able to capture from the app. Each one enables you to show the Route which Waze requested the user take, the user's actual drive, or both. Note that due to privacy concerns, the route driven will only be about 0.1 miles in length, and will not include the very beginning or end of the user's drive. This may make it difficult to truly understand where the user actually ended up driving if there are a number of intersections past the end of the route indicator.
+
===Przejazd i trasa===
 +
[[Image:WME UR Route and Trace PL.jpg|link=]]
  
===Report As===
+
Po prawej stronie znajdzie się jedno lub dwa pola wyboru (może też nie znaleźć się żadne z nich), w zależności od tego ile danych Waze był w stanie przejąć od aplikacji. Pola te umożliwiają podgląd trasy wskazanej przez Waze użytkownikowi oraz faktycznej trasy pokonanej przez użytkownika. Zwróć uwagę, iż z uwagi na problemy związane z zachowaniem prywatności, trasa faktycznie pokonana będzie miała długość ok. 160 metrów (ok. 0.1 mili) i nie będzie zawierała początku i końca przejazdu użytkownika. To może spowodować trudności w zrozumieniu istoty problemu zgłoszonego przez użytkownika.
[[Image:Wme update request reportas.png]]
+
  
At the bottom of the Update Request area is where you can take an action on the update request. You can leave it open, or mark it as '''Solved''' or '''Not Identified.''' This action, once you Save it, marks the Update Request as closed in the system, and neither you nor anyone else will be able to change the status again.
+
===Raportuj jako===
 +
[[Image:WME UR Report As PL.jpg|link=]]
  
If you are able to identify a reason for the reported issue, fix the problem and save your changes. Then mark the update request as Solved. For various reasons, such as lack of detail provided by the Wazer, or conflicting route vs. drive trace information, you may not be able to identify the source of the reported problem. In these cases, you should mark the Update Request as '''Not Identified.'''
+
Na dole obszaru dotyczącego Zgłoszenia Aktualizacyjnego znajduje się miejsce, gdzie możesz podjąć decyzję nt. dalszego losu zgłoszenia. Możesz pozostawić je dalej otwarte lub oznaczyć je jako '''Rozwiązane''' albo '''Nie zidentyfikowane'''. Po nadaniu mu statusu innego niż '''Otwarte''', po zapisaniu stanu, Zgłoszenie Aktualizacyjne zostaje zamknięte w systemie i ani ty ani nikt inny nie będzie w stanie zmienić tego statusu ponownie.
  
Once you make once of these selections, you need to click the Save button to save your changes. As soon as you click Save, any Update Requests and map edits you updated since the last save will be saved, and an email is sent to the Wazer who submitted the update request.
+
Jeśli jesteś w stanie zidentyfikować powód zgłoszenia - napraw go a następnie zapisz swoje zmiany. Następnie oznacz zgłoszenie jako Zamknięte. W wielu przypadkach, takich jak brak szczegółów zgłoszenia, możesz nie być w stanie rozwiązać problemu. Wówczas należy spróbować kontaktu z użytkownikiem w celu wyjaśnienia niejasności. W przypadku braku odzewu należy oznaczyć zgłoszenie jako '''Nie zidentyfikowane'''.
  
===Close===
+
Po dokonaniu wyboru w ramach "Raportuj jako" należy zachować zmieniony status zgłoszenia. Po kliknięciu "Zapisz" zarówno Zgłoszenie Aktualizacyjne, jak i naniesione edycje na mapie, zostaną zapisane. Jednocześnie system wygeneruje wiadomość, która zostanie wysłana na adres email użytkownika, podany podczas rejestracji.
[[Image:Button close.png]]
+
  
Far to the right of the Update Request information area is a Close button. This button doesn't actually mark the Update Request as closed but simply dismisses the interface for reviewing the update request. It also hides the route information displaying on the map. This button is useful for clearing up the map display area while you work on solving the Update Request. Click on the Update Request again to bring up the details so you can mark the Update Request as Solved or Not Identified.
+
===Zamknij===
 +
[[Image:WME UR Close PL.jpg|link=]]
  
==Driven and Requested Routes==
+
U dołu po prawej stronie znajduje się przycisk "Zamknij", który nie oznacza Zgłoszenia Aktualizacyjnego jako "Zamknięte", lecz zamyka okno zgłoszenia bez zachowania zmian oraz ukrywa informacje wyświetlane na mapie w związku z tym zgłoszeniem.
The route that the user received from Waze will be shown in purple, just like in the app. The route that the user actually drove is in bright green.
+
  
If you cannot see the direction arrows or direction of the route, you may need to zoom in. Once zoomed in, the lines will show the direction of travel. Additionally, at each junction on the requested route (purple), a turn marker will be shown.
+
==Trasa przebyta i wyznaczona==
 +
Trasa wyznaczona przez Waze pokaże się w kolorze fioletowym, podczas gdy trasa faktycznie przebyta zostanie przedstawiona w kolorze zielonym.
  
[[Image:Wme_update request zoom detail.jpg]]
+
Jeśli nie widać strzałek kierunkowych lub kierunku trasy, wówczas należy zwiększyć powiększenie. Dodatkowo, na każdym skrzyżowaniu wyznaczonej przez Waze trasy (fioletowej), pokazany zostanie znacznik kierunku:
  
One of the following turn instructions is placed at each junction on the purple request route line:
+
[[Image:WME UR Detail PL.jpg|link=]]
  
* [[Image:Big direction forward.png]] - Continue straight/forward (client doesn't give this instruction by design)
+
* [[Image:Big direction forward.png]] - Jedź prosto (nawigacja domyślnie nie przekazuje tego komunikatu)
* [[Image:Big direction right.png]] - Turn right
+
* [[Image:Big direction right.png]] - Skręć w prawo
* [[Image:Big direction left.png]] - Turn left
+
* [[Image:Big direction left.png]] - Skręć w lewo
* [[Image:Big direction exit right.png]] - Exit/Keep right
+
* [[Image:Big direction exit right.png]] - Zjedź w prawo/Trzymaj się prawej strony
* [[Image:Big direction exit left.png]] - Exit/Keep left
+
* [[Image:Big direction exit left.png]] - Zjedź w lewo/Trzymaj się lewej strony
* [[Image:Big_directions_roundabout.png]] - Roundabout numbered exit turn
+
* [[Image:Big_directions_roundabout.png]] - Zjazd z ronda o podanym numerze
* [[Image:Big_directions_roundabout_l.png]] - Roundabout left turn
+
* [[Image:Big_directions_roundabout_l.png]] - Na rondzie skręć w lewo
* [[Image:Big_directions_roundabout_r.png]] - Roundabout right turn
+
* [[Image:Big_directions_roundabout_r.png]] - Na rondzie skręć w prawo
* [[Image:Big_directions_roundabout_s.png]] - Roundabout straight through
+
* [[Image:Big_directions_roundabout_s.png]] - Na rondzie prosto
* [[Image:Big_directions_roundabout_u.png]] - Roundabout "u-turn" (exit the way you came in)
+
* [[Image:Big_directions_roundabout_u.png]] - Na rondzie zawróć(zjedź w miejscu wjazdu)
* Blank Arrow - junction error ([[#Blank arrow|see below]])
+
* Pusta strzałka - błąd na skrzyżowaniu ([[#Blank arrow|patrz niżej]])
  
Note that these turn instructions are relative to the direction of travel (the arrows inside the purple line).  For example, in the upper left corner of the screenshot above, the route was heading west and then turned south, so the icon for a left turn is shown, even though the arrow is pointing away from the direction of travel.  In other words, the icon indicates a turn to the left relative to the previous direction of travel, ''not'' a turn to the west.
+
Zwróć uwagę, że powyższe wskazania kierunku odnoszą się do kierunku podróży (wskazanego strzałkami wewnątrz fioletowej linii).
  
==Diagnosis==
+
==Diagnoza==
===Route Diagnosis===
+
===Diagnoza trasy===
Using the information provided by any divergence of the requested route and user drive, you can look for turns which may need to be allowed at intersections.
+
Analizując informacje wynikające z rozbieżności pomiędzy trasą wyznaczoną przez Waze a faktycznie przebytą przez użytkownika, możesz weryfikować, czy nie należy uaktywnić możliwości skręcania na skrzyżowaniu.
  
If you are able to determine a fix for the user's report, you may ''click'' the '''Solved''' action on the Report As section and then ''click'' '''Save'''.
+
Jeśli jesteś w stanie określić i nanieść poprawkę wynikającą ze zgłoszenia, możesz ''kliknąć'' '''Rozwiązane''' w części okna opisanej "Raportuj jako:" a następnie ''kliknąć'' '''Zapisz'''.
  
There will be times when the user description for the problem is provided, but does not seem to relate to the portion of their route you see on the map. This typically happens when the driver initially looks at their overall route and they see a problem at the end of the navigation turn list or on the map. They mark the problem there at the beginning of their trip, but don't realize an editor only sees about a mile of their route and nothing else about their trip. There is nothing you can do in these cases if they did not provide enough information to identify the problem area without the map route visual so mark these as "Not Identified". The original reporter of the problem may then reply directly to you or come to the forums to better explain what they saw.
+
Czasem może się zdarzyć, że użytkownik uzupełni opis zgłaszanego problemu, który nie będzie odnosił się do przebytej przez nich trasy widocznej na mapie. Zdarza się to wówczas, gdy kierowca wstępnie weryfikuje całą wyznaczoną trasę i widzi problem pod koniec listy manewrów lub na mapie. Wówczas tworzą zgłoszenie od razu (na początku trasy), nie zdając sobie sprawy, że edytor widzi tylko ok. 1.6km (1 mili) wyznaczonej trasy i nic poza tym. W takim przypadku jako edytor niewiele jesteś w stanie zrobić, jeśli nie nanieśli informacji, które mogłyby wystarczyć do identyfikacji problemu. W takim przypadku należy oznaczyć taki raport jako "Nie zidentyfikowane". Osoba, która utworzyła raport może wówczas odpowiedzieć bezpośrednio edytorowi lub opisać problem na forum.
  
===Turns Diagnosis===
+
===Diagnoza zakrętów===
====Orientation====
+
====Orientacja====
When reviewing the route, it is easy to be confused by the turn direction arrows displayed at junctions. Remember that these will display the turn for the direction being traveled. Because the Waze Map Editor uses north-up orientation, for a route going south, these turn arrows will appear to be backwards. You need to put yourself in the orientation of the driver.
+
Podczas przeglądania trasy bardzo łatwo źle zinterpretować strzałki kierunku wyświetlane na skrzyżowaniach. Pamiętaj, że wyświetlają one kierunek skrętu z perspektywy pokonywanej trasy. Jako, że edytor map Waze używa zawsze orientacji północnej dla swoich map, w przypadku trasy prowadzącej na południe strzałki będą wydawać się postawione odwrotnie. W celu poprawnej identyfikacji musisz postawić się na miejscu kierowcy.
  
====Continue arrow====
+
====Strzałka kontynuacji jazdy (prosto)====
Remember that the "continue" arrow is merely informational. At this time, the [[routing server]] does not give the client any information about what to say for these. In the future, this feature may be enabled for specific circumstances.
+
Pamiętaj, że strzałka "jedź prosto" jest jedynie informacyjna. Obecnie [[serwer nawigacyjny]] nie przesyła do aplikacji żadnej informacji, co należy w takim przypadku przekazać. W przyszłości ta funkcja może być włączona dla określonych warunków.
  
====Blank arrow====
+
====Pusta strzałka====
There are circumstances which will cause Waze Map Editor to show a blank turn arrow tile at a junction.
+
W pewnych okolicznościach edytor map Waze wyświetli tzw. pustą strzałkę na skrzyżowaniu.
  
'''The blank instruction means the routing server failed to provide an instruction in this node.''' The client treats this as a non-audible continue straight instruction, which usually means the instruction the user hears and refers to is the next instruction after the blank one.
+
'''Pusta instrukcja oznacza, że serwerowi nawigacyjnemu nie udało się określić instrukcji na tym węźle.''' Aplikacja Waze traktuje to jako instrukcję kontynuacji jazdy prosto bez generowania komunikatu głosowego, co zazwyczaj oznacza, że instrukcją którą użytkownik słyszy i na którą reaguje jest kolejna instrukcja (po pustej).
  
The reasons for this are:
+
Powody takiej sytuacji to:
  
# There is something invalid with the junction
+
# Jest coś nie tak ze skrzyżowaniem
#* It could have a short circular segment
+
#* Może mieć krótki segment okrężny
#* Very distorted in some way
+
#* Może być w jakiś sposób bardzo zniekształcone
# There is a bug in the routing server when handling this node.
+
# Występuje problem na serwerze nawigacyjnym podczas przetwarzania tego węzła.
  
If the reason is #1, it should be quite obvious and fixable in the editor. If not, it may be #2, in which case you will need to open a support ticket.
+
Jeśli powodem jest #1, źródło błędu można łatwo poprawić w edytorze. Jeśli nie, może to być #2. Wówczas sugerujemy kontakt z supportem.
  
 +
==Komunikacja==
 +
[[Image:WME UR Conversation PL.jpg|link=]]
  
==Communication==
+
Dwukierunkowa komunikacja pomiędzy użytkownikiem przesyłającym zgłoszenie z aplikacji Waze (Reporter) jest możliwa poprzez funkcję określaną jako Rozmowa. Nowowysłane zgłoszenie aktualizacyjne nie zawiera Rozmowy, w związku z czym przycisk Rozmowa będzie pokazywał "0" do momentu przesłania pierwszej wiadomości. Funkcja rozmowy umożliwia edytorom przesyłanie próśb o wyjaśnienia do Reporterów i uzyskiwanie od nich odpowiedzi. Rozmowa może trwać dopóki kwestia/problem nie zostanie wyjaśniona i rozwiązana lub określona jako nierozwiązywalna.
[[File:wme_ur_conversation1.jpg]]
+
  
Two-way communication with the user who submitted a Map Issue (the Reporter) from the App is possible via a feature called Conversations. Newly submitted Update Requests will have no replies and so the Conversations button will show "0" until replies are added. The Conversation feature allows editors to ask for clarification of the Reporter, and allows the Reporter to respond back. This conversation can go on until the issue is clarified and resolved or determined to not be solvable.
+
===Interfejs===
 +
[[Image: WME UR Conversation Detail PL.jpg|link=|right]]
 +
Po prawej stronie znajduje się przykład rozmowy z kilkoma odpowiedziami zarówno od Edytora, jak i Reportera. Przycisk Rozmowa pokazuje całkowitą liczbę odpowiedzi lub komentarzy, które zostały przesłane przez Edytorów i Reportera w związku z tym zgłoszeniem.
  
===Interface===
+
===Użycie===
[[File:wme_ur_conversation_replies.jpg|210px|right]]
+
Aby otworzyć Rozmowę nt. zgłoszenia aktualizacyjnego, przyciśnij przycisk Rozmowa. Użycie przycisku naprzemian wywołuje i ukrywa panel Rozmowy.
To the right is an example of a conversation with several replies from both an Editor and the Reporter. The conversation button will show the total number of replies or comments which have been submitted by Editors and the Reporter for that Update Request.
+
  
The Reporter's comments are shown in blue bands and the Editors are shown in white/gray bands. The colors alternate between blues and white/gray if the Editor or Reporter enters more than one comment before the other person responds.
+
Wprowadź komentarz lub pytanie w polu oznaczonym jako '''Wpisz komentarz'''. Wysłanie nowego komentarza następuje po wciśnięciu przycisku Wyślij.
  
===Usage===
+
W momencie wprowadzenia komentarza system automatycznie ustawia Cię jako Śledzącego rozmowę. Możesz wcisnąć przycisk "Przestań śledzić", jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień o odpowiedziach. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, sprawdź [[#Powiadomienia|rozdział nt. Powiadomień]] poniżej.
To open an Update Request conversation, click the Conversation button. The Conversation button alternately opens and closes the Conversation panel. Collapsing the Conversation panel allows you to see more of the map.
+
  
Add a comment or question into the box marked '''Enter comment'''. To submit the new comment, click the Send button. You may enter as many comments as you like.
+
Raz wprowadzony komentarz nie może być usunięty z Rozmowy. Jest on również widoczny dla pozostałych Edytorów.
  
When you enter a comment, the system will automatically set you to Follow the Update Request conversation. You may click the Unfollow button if you do not wish to be notified of replies. See the [[#Notifications|Notifications section]] below for details.
+
Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienie nt. rozmowy w której nie uczestniczysz, wciśnij przycisk '''Podążaj'''. Możesz tak zrobić w przypadku każdego zgłoszenia aktualizacyjnego na mapie. Wciśnij przycisk '''Przestań śledzić''', aby przestać obserwować rozmowę.
  
Once a comment is entered, it cannot be removed from the Update Request Conversation. Your comments will be visible to all editors.
+
Komentarze można dodawać na 3 sposoby:
 +
- z poziomu edytora mapy wyszukując zgłoszenie aktualizacyjne ręcznie
 +
- klikając na link otrzymany w wiadomości e-mail informującej o odpowiedzi
 +
- bezpośrednio z poziomu aplikacji, wpisując odpowiedź w otrzymanej wiadomości
  
You may elect to receive notification of comments and replies on an Update Request by clicking the  '''Follow''' button. You can do this on any Update Request on the map. Click the '''Unfollow''' button to stop receiving reply notifications.
+
===Powiadomienia===
 +
Poniżej przedstawiono krótkie podsumowanie powiadomień wysyłanych przez system:
 +
*Jeśli jesteś Reporterem
 +
#Otrzymasz wiadomość w skrzynce odbiorczej aplikacji Waze oraz email, gdy Edytor doda komentarz w rozmowie zgłoszenia aktualizacyjnego
 +
#Otrzymasz wiadomość w skrzynce odbiorczej aplikacji Waze oraz email, gdy Edytor zamknie (oznaczy jako Rozwiązane lub Nie zidentyfikowane) zgłoszenie aktualizacyjne
 +
*Jeśli śledzisz rozmowę zgłoszenia aktualizacyjnego (jako Edytor)
 +
#Otrzymasz wiadomość w skrzynce odbiorczej aplikacji Waze oraz email, gdy inny Edytor lub Reporter doda komentarz do Rozmowy
 +
#Otrzymasz wiadomość w skrzynce odbiorczej aplikacji Waze oraz email, gdy inny Edytor zamknie (oznaczy jako Rozwiązane lub Nie zidentyfikowane) zgłoszenie aktualizacyjne
  
Any Editors who are Following an Update Request can also add comments from the Waze App Inbox message they receive after any reply is added to the Conversation.
+
===Etykieta (Wskazówki nt. prowadzenia rozmów)===
 +
Po dodaniu komentarza lub pytania do zgłoszenia aktualizacyjnego, które wymaga odpowiedzi od Reportera należy odczekać przynajmniej siedem (7) dni odpowiedź. W przypadku braku odpowiedzi, należy zdecydować o tym jak podejść do zgłoszenia bazując na dostępnych danych (ta sytuacja nie różni się niczym od tego w jaki sposób rozwiązywano zgłoszenia przed wprowadzeniem funkcji rozmowy).
  
It is likely that you will find the [[#Driven and Requested Routes|drive and route data]] to be very helpful in resolving Update Requests without needing to request additional information from the Wazer who submitted the Map Issue.
+
Może to oznaczać, że będzie trzeba zamknąć zgłoszenie jako "Nie zidentyfikowane". W takim przypadku użytkownik, który wysłał zgłoszenie zostanie poinformowany przez email, że jego zgłoszenie zostało zamknięte. Wówczas taka osoba, jeśli będzie chciała dostarczyć szczegółowe informacje, będzie mogła nadal skontaktować się edytorem używając funkcji Prywatnej Wiadomości (PM) dostępnej na stronie Waze.  
  
===Notifications===
+
Gdy napotkasz zgłoszenie aktualizacyjne, które zawiera rozmowę w trakcie, nie zamykaj go dopóki nie zostaniesz o to poproszony przez Reportera lub innego Edytora przez email lub Prywatną Wiadomość.
Here is a quick summary of notifications which the system sends:
+
*If you are the Reporter
+
#You will receive a message in the Waze App Inbox when an Editor adds a comment to the UR Conversations
+
#You will receive an email and a message in the Waze App Inbox when an Editor closes (marks Solved or Not Identified) the Update Request
+
*If you are Following an Update Request Conversation (as an Editor)
+
#You will receive an email and a message in the Waze App Inbox when either another editor or the Reporter adds a comment to the Conversation
+
#You will receive an email and a message in the Waze App Inbox when an Editor other than you closes (marks Solved or Not Identified) the Update Request
+
  
===Etiquette (Guidelines for handling conversations)===
+
Jeżeli rozmowa nie zawiera aktualnych odpowiedzi od co najmniej siedmiu (7) dni, i ostatnia wiadomość była od Edytora, możesz spróbować rozwiązać zgłoszenie i odpowiednio je oznaczyć. W przypadku, jeżeli ostatnia wiadomość była od Reportera, dodaj swój komentarz tak, aby poprzedni Edytor otrzymał kolejną wiadomość, która powinna go "obudzić" i zakończyć pracę nad zgłoszeniem. W przypadku, jeśli w ciągu kolejnych 7 dni Edytor nie odpowie lub nie zajmie się zgłoszeniem, możesz rozwiązać/zamknąć zgłoszenie zgodnie z własnym uznaniem.
Once you add a comment or question to an Update Request that requires a response from the Reporter, it is recommended that you wait seven (7) days for a response. If there is no response, then you will need to decide how to handle the Update Request as best you can from the data available. (This situation is no different than before Conversations existed.)
+
 
+
This may mean you have to close the report as Not Identified. In that case the Wazer who submitted the Map Issue will be notified via email when their Update Request is closed. They can still try to contact you through a private message if they do have more information.
+
 
+
When you come across an Update Request that has an on-going conversation, do not close that UR unless you were separately asked by either the Reporter or other Editors via email or private message that it is OK to do so.
+
 
+
If the Update Request conversation has no updates for at least seven (7) days, and the last message was from an Editor, you may try to solve the request and mark it appropriately. If the last message was from the Reporter, add a note so that the original Editor receives another message, which should "wake them up" and complete working on the UR. If another seven days goes by with no action, you are free to solve/close the SR as appropriate.
+
 
+
 
+
[[Waze Map Editor#Editing Manual |Back to Map Editing]]
+

Latest revision as of 09:49, 8 November 2013

Country: Poland

Oryginalna strona: Update Requests in Waze Map Editor

Request pin open-high.gif

Ten artykuł opisuje tzw. Zgłoszenia Aktualizacyjne przesyłane przez użytkowników Waze, które pojawiają się w edytorze map jako kolorowe dymki z ikoną Waze. Dymki bez białej ikony Waze są automatycznymi zgłoszeniami dotyczącymi Problemów z Mapą zidentyfikowanymi przez system Waze, opisane szerzej w Map problems.

Przegląd

Zgłoszenie aktualizacyjne (ang. "Update Request", często stosowany skrót to UR) jest tym, co w aplikacji Waze określa się jako "Problem Mapy". Gdy użytkownik Waze zgłasza Problem Mapy dotyczący złych wskazówek jazdy, zakazu skrętu, itp. w edytorze mapy, w warstwie "Problemy z mapą", dodawana jest ikona błędu razem z małą ikoną Waze. Z uwagi na regulamin Waze oraz politykę prywatności, nazwa użytkownika nie jest wyświetlana w takim zgłoszeniu. Niemniej jednak umożliwiono komunikację ze zgłaszającym, co istotnie ułatwia otrzymanie dodatkowych informacji nt. błędu przez edytora mapy.

W momencie, gdy edytor oznacza Zgłoszenie aktualizacyjne (UR) jako "Rozwiązane" lub "Nie zidentyfikowane", wysyłany jest email na zarejestrowany adres użytkownika (który zgłosił problem), zawierający nazwę użytkownika (nie email) edytora zamykającego zgłoszenie. Ta drugorzędna forma komunikacji umożliwia użytkownikowi weryfikację osoby zamykającej jej zgłoszenie i umożliwienie kontaktu, jeśli jest to wymagane.

W edytorze mapy Waze, zgłoszenia aktualizacyjne (URs) zawierają informację nt. trasy, którą poruszał się zgłaszający użytkownik oraz trasy wyznaczonej przez Waze. To w wielu przypadkach znacznie ułatwia identyfikację problemu, szczególnie w przypadku raportów "Nieprawidłowy węzeł" oraz "Złe wskazówki jazdy".

Jak tylko klikniesz w dymek oznaczający zgłoszenie aktualizacyjne (UR), na górze ekranu pojawi się okno informacyjne, które przesłoni część mapy. Przyciskając napis "pokaż" (z celownikiem), ekran wyśrodkuje się i zwiększy powiększenie na tym zgłoszeniu.

WME UR Show PL.jpg

Ten wstępny widok umożliwia widok miejsca, gdzie jesteś w stanie zobaczyć większość potrzebnych informacji. Niemniej jednak możesz zwiększyć lub zmniejszyć oddalenie lub przesunąć mapę tak, aby zobaczyć całą zgłoszoną trasę/informację nt. jazdy. Czasami zdarza się, że zgłoszenie nie pokrywa się z miejscem, które należy poprawić - wówczas bazując na śladzie i/lub informacji otrzymanej od użytkownika, należy zidentyfikować błędne miejsce na mapie ręcznie.

Zwróć uwagę, że gdy widoczne jest okno aktualizacyjne, dotyczące jednego zgłoszenia, pozostałe ikony dotyczące innych zgłoszeń będą lekko przygaszone do momentu naciśnięcia przycisku "Zamknij".

Elementy interfejsu

Kolor dymka dotyczącego Zgłoszenia Aktualizacyjnego, jak również Problemu Mapy, nie jest bez znaczenia. W przypadku Zgłoszenia Aktualizacyjnego oznacza on wiek zgłoszenia. Poniżej przedstawiono szczegóły nt. różnych wariantów kolorów zgłoszenia:

Request pin open-low.gif
Żółte Zgłoszenie Aktualizacyjne jest otwarte od 0-5 dni.
Request pin open-med.gif
Pomarańczowe Zgłoszenie Aktualizacyjne jest otwarte od 6-14 dni.
Request pin open-high.gif
Czerwone Zgłoszenie Aktualizacyjne jest otwarte dłużej niż 15 dni.
Request pin open conversation-low.gif
Żółte Zgłoszenie Aktualizacyjne jest otwarte od 0-5 dni; trwa dyskusja pomiędzy edytorem a użytkownikiem.
Request pin open conversation-med.gif
Pomarańczowe Zgłoszenie Aktualizacyjne jest otwarte od 6-14 dni; trwa dyskusja pomiędzy edytorem a użytkownikiem.
Request pin open conversation-high.gif
Czerwone Zgłoszenie Aktualizacyjne jest otwarte dłużej niż 15 dni; trwa dyskusja pomiędzy edytorem a użytkownikiem.
Request pin-notidentified.gif
Zgłoszenie Aktualizacyjne zostaje oznaczone takim znakiem w momencie wskazania przez edytora opcji "Nie zidentyfikowane", z uwagi na brak możliwości identyfikacji przyczyny zgłoszenia lub jego nieczytelności.
Request pin-complete.gif
To jest rozwiązane Zgłoszenie Aktualizacyjne.

W momencie kliknięcia na dymek Zgłoszenia Aktualizacyjnego, górna część mapy zostanie zajęta przez informację nt. zgłoszenia.

Górny pasek Zgłoszenia Aktualizacyjnego wskazuje, iż zostało one zaraportowane przez użytkownika.

Informacje szczegółowe

WME UR Meta Info PL.jpg

W lewym górnym rogu ekranu zobaczysz opis problemu wprowadzony przez użytkownika (o ile został wpisany) oraz datę raportu.

Pokaż związane

WME UR Display Related PL.jpg

Prawy górnym róg ekranu będzie zawierał odnośnik, który przeniesie nas do obszaru, którego dotyczy zgłoszenie.

Przejazd i trasa

WME UR Route and Trace PL.jpg

Po prawej stronie znajdzie się jedno lub dwa pola wyboru (może też nie znaleźć się żadne z nich), w zależności od tego ile danych Waze był w stanie przejąć od aplikacji. Pola te umożliwiają podgląd trasy wskazanej przez Waze użytkownikowi oraz faktycznej trasy pokonanej przez użytkownika. Zwróć uwagę, iż z uwagi na problemy związane z zachowaniem prywatności, trasa faktycznie pokonana będzie miała długość ok. 160 metrów (ok. 0.1 mili) i nie będzie zawierała początku i końca przejazdu użytkownika. To może spowodować trudności w zrozumieniu istoty problemu zgłoszonego przez użytkownika.

Raportuj jako

WME UR Report As PL.jpg

Na dole obszaru dotyczącego Zgłoszenia Aktualizacyjnego znajduje się miejsce, gdzie możesz podjąć decyzję nt. dalszego losu zgłoszenia. Możesz pozostawić je dalej otwarte lub oznaczyć je jako Rozwiązane albo Nie zidentyfikowane. Po nadaniu mu statusu innego niż Otwarte, po zapisaniu stanu, Zgłoszenie Aktualizacyjne zostaje zamknięte w systemie i ani ty ani nikt inny nie będzie w stanie zmienić tego statusu ponownie.

Jeśli jesteś w stanie zidentyfikować powód zgłoszenia - napraw go a następnie zapisz swoje zmiany. Następnie oznacz zgłoszenie jako Zamknięte. W wielu przypadkach, takich jak brak szczegółów zgłoszenia, możesz nie być w stanie rozwiązać problemu. Wówczas należy spróbować kontaktu z użytkownikiem w celu wyjaśnienia niejasności. W przypadku braku odzewu należy oznaczyć zgłoszenie jako Nie zidentyfikowane.

Po dokonaniu wyboru w ramach "Raportuj jako" należy zachować zmieniony status zgłoszenia. Po kliknięciu "Zapisz" zarówno Zgłoszenie Aktualizacyjne, jak i naniesione edycje na mapie, zostaną zapisane. Jednocześnie system wygeneruje wiadomość, która zostanie wysłana na adres email użytkownika, podany podczas rejestracji.

Zamknij

WME UR Close PL.jpg

U dołu po prawej stronie znajduje się przycisk "Zamknij", który nie oznacza Zgłoszenia Aktualizacyjnego jako "Zamknięte", lecz zamyka okno zgłoszenia bez zachowania zmian oraz ukrywa informacje wyświetlane na mapie w związku z tym zgłoszeniem.

Trasa przebyta i wyznaczona

Trasa wyznaczona przez Waze pokaże się w kolorze fioletowym, podczas gdy trasa faktycznie przebyta zostanie przedstawiona w kolorze zielonym.

Jeśli nie widać strzałek kierunkowych lub kierunku trasy, wówczas należy zwiększyć powiększenie. Dodatkowo, na każdym skrzyżowaniu wyznaczonej przez Waze trasy (fioletowej), pokazany zostanie znacznik kierunku:

WME UR Detail PL.jpg

 • Big direction forward.png - Jedź prosto (nawigacja domyślnie nie przekazuje tego komunikatu)
 • Big direction right.png - Skręć w prawo
 • Big direction left.png - Skręć w lewo
 • Big direction exit right.png - Zjedź w prawo/Trzymaj się prawej strony
 • Big direction exit left.png - Zjedź w lewo/Trzymaj się lewej strony
 • Big directions roundabout.png - Zjazd z ronda o podanym numerze
 • Big directions roundabout l.png - Na rondzie skręć w lewo
 • Big directions roundabout r.png - Na rondzie skręć w prawo
 • Big directions roundabout s.png - Na rondzie prosto
 • Big directions roundabout u.png - Na rondzie zawróć(zjedź w miejscu wjazdu)
 • Pusta strzałka - błąd na skrzyżowaniu (patrz niżej)

Zwróć uwagę, że powyższe wskazania kierunku odnoszą się do kierunku podróży (wskazanego strzałkami wewnątrz fioletowej linii).

Diagnoza

Diagnoza trasy

Analizując informacje wynikające z rozbieżności pomiędzy trasą wyznaczoną przez Waze a faktycznie przebytą przez użytkownika, możesz weryfikować, czy nie należy uaktywnić możliwości skręcania na skrzyżowaniu.

Jeśli jesteś w stanie określić i nanieść poprawkę wynikającą ze zgłoszenia, możesz kliknąć Rozwiązane w części okna opisanej "Raportuj jako:" a następnie kliknąć Zapisz.

Czasem może się zdarzyć, że użytkownik uzupełni opis zgłaszanego problemu, który nie będzie odnosił się do przebytej przez nich trasy widocznej na mapie. Zdarza się to wówczas, gdy kierowca wstępnie weryfikuje całą wyznaczoną trasę i widzi problem pod koniec listy manewrów lub na mapie. Wówczas tworzą zgłoszenie od razu (na początku trasy), nie zdając sobie sprawy, że edytor widzi tylko ok. 1.6km (1 mili) wyznaczonej trasy i nic poza tym. W takim przypadku jako edytor niewiele jesteś w stanie zrobić, jeśli nie nanieśli informacji, które mogłyby wystarczyć do identyfikacji problemu. W takim przypadku należy oznaczyć taki raport jako "Nie zidentyfikowane". Osoba, która utworzyła raport może wówczas odpowiedzieć bezpośrednio edytorowi lub opisać problem na forum.

Diagnoza zakrętów

Orientacja

Podczas przeglądania trasy bardzo łatwo źle zinterpretować strzałki kierunku wyświetlane na skrzyżowaniach. Pamiętaj, że wyświetlają one kierunek skrętu z perspektywy pokonywanej trasy. Jako, że edytor map Waze używa zawsze orientacji północnej dla swoich map, w przypadku trasy prowadzącej na południe strzałki będą wydawać się postawione odwrotnie. W celu poprawnej identyfikacji musisz postawić się na miejscu kierowcy.

Strzałka kontynuacji jazdy (prosto)

Pamiętaj, że strzałka "jedź prosto" jest jedynie informacyjna. Obecnie serwer nawigacyjny nie przesyła do aplikacji żadnej informacji, co należy w takim przypadku przekazać. W przyszłości ta funkcja może być włączona dla określonych warunków.

Pusta strzałka

W pewnych okolicznościach edytor map Waze wyświetli tzw. pustą strzałkę na skrzyżowaniu.

Pusta instrukcja oznacza, że serwerowi nawigacyjnemu nie udało się określić instrukcji na tym węźle. Aplikacja Waze traktuje to jako instrukcję kontynuacji jazdy prosto bez generowania komunikatu głosowego, co zazwyczaj oznacza, że instrukcją którą użytkownik słyszy i na którą reaguje jest kolejna instrukcja (po pustej).

Powody takiej sytuacji to:

 1. Jest coś nie tak ze skrzyżowaniem
  • Może mieć krótki segment okrężny
  • Może być w jakiś sposób bardzo zniekształcone
 2. Występuje problem na serwerze nawigacyjnym podczas przetwarzania tego węzła.

Jeśli powodem jest #1, źródło błędu można łatwo poprawić w edytorze. Jeśli nie, może to być #2. Wówczas sugerujemy kontakt z supportem.

Komunikacja

WME UR Conversation PL.jpg

Dwukierunkowa komunikacja pomiędzy użytkownikiem przesyłającym zgłoszenie z aplikacji Waze (Reporter) jest możliwa poprzez funkcję określaną jako Rozmowa. Nowowysłane zgłoszenie aktualizacyjne nie zawiera Rozmowy, w związku z czym przycisk Rozmowa będzie pokazywał "0" do momentu przesłania pierwszej wiadomości. Funkcja rozmowy umożliwia edytorom przesyłanie próśb o wyjaśnienia do Reporterów i uzyskiwanie od nich odpowiedzi. Rozmowa może trwać dopóki kwestia/problem nie zostanie wyjaśniona i rozwiązana lub określona jako nierozwiązywalna.

Interfejs

WME UR Conversation Detail PL.jpg

Po prawej stronie znajduje się przykład rozmowy z kilkoma odpowiedziami zarówno od Edytora, jak i Reportera. Przycisk Rozmowa pokazuje całkowitą liczbę odpowiedzi lub komentarzy, które zostały przesłane przez Edytorów i Reportera w związku z tym zgłoszeniem.

Użycie

Aby otworzyć Rozmowę nt. zgłoszenia aktualizacyjnego, przyciśnij przycisk Rozmowa. Użycie przycisku naprzemian wywołuje i ukrywa panel Rozmowy.

Wprowadź komentarz lub pytanie w polu oznaczonym jako Wpisz komentarz. Wysłanie nowego komentarza następuje po wciśnięciu przycisku Wyślij.

W momencie wprowadzenia komentarza system automatycznie ustawia Cię jako Śledzącego rozmowę. Możesz wcisnąć przycisk "Przestań śledzić", jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień o odpowiedziach. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, sprawdź rozdział nt. Powiadomień poniżej.

Raz wprowadzony komentarz nie może być usunięty z Rozmowy. Jest on również widoczny dla pozostałych Edytorów.

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienie nt. rozmowy w której nie uczestniczysz, wciśnij przycisk Podążaj. Możesz tak zrobić w przypadku każdego zgłoszenia aktualizacyjnego na mapie. Wciśnij przycisk Przestań śledzić, aby przestać obserwować rozmowę.

Komentarze można dodawać na 3 sposoby: - z poziomu edytora mapy wyszukując zgłoszenie aktualizacyjne ręcznie - klikając na link otrzymany w wiadomości e-mail informującej o odpowiedzi - bezpośrednio z poziomu aplikacji, wpisując odpowiedź w otrzymanej wiadomości

Powiadomienia

Poniżej przedstawiono krótkie podsumowanie powiadomień wysyłanych przez system:

 • Jeśli jesteś Reporterem
 1. Otrzymasz wiadomość w skrzynce odbiorczej aplikacji Waze oraz email, gdy Edytor doda komentarz w rozmowie zgłoszenia aktualizacyjnego
 2. Otrzymasz wiadomość w skrzynce odbiorczej aplikacji Waze oraz email, gdy Edytor zamknie (oznaczy jako Rozwiązane lub Nie zidentyfikowane) zgłoszenie aktualizacyjne
 • Jeśli śledzisz rozmowę zgłoszenia aktualizacyjnego (jako Edytor)
 1. Otrzymasz wiadomość w skrzynce odbiorczej aplikacji Waze oraz email, gdy inny Edytor lub Reporter doda komentarz do Rozmowy
 2. Otrzymasz wiadomość w skrzynce odbiorczej aplikacji Waze oraz email, gdy inny Edytor zamknie (oznaczy jako Rozwiązane lub Nie zidentyfikowane) zgłoszenie aktualizacyjne

Etykieta (Wskazówki nt. prowadzenia rozmów)

Po dodaniu komentarza lub pytania do zgłoszenia aktualizacyjnego, które wymaga odpowiedzi od Reportera należy odczekać przynajmniej siedem (7) dni odpowiedź. W przypadku braku odpowiedzi, należy zdecydować o tym jak podejść do zgłoszenia bazując na dostępnych danych (ta sytuacja nie różni się niczym od tego w jaki sposób rozwiązywano zgłoszenia przed wprowadzeniem funkcji rozmowy).

Może to oznaczać, że będzie trzeba zamknąć zgłoszenie jako "Nie zidentyfikowane". W takim przypadku użytkownik, który wysłał zgłoszenie zostanie poinformowany przez email, że jego zgłoszenie zostało zamknięte. Wówczas taka osoba, jeśli będzie chciała dostarczyć szczegółowe informacje, będzie mogła nadal skontaktować się edytorem używając funkcji Prywatnej Wiadomości (PM) dostępnej na stronie Waze.

Gdy napotkasz zgłoszenie aktualizacyjne, które zawiera rozmowę w trakcie, nie zamykaj go dopóki nie zostaniesz o to poproszony przez Reportera lub innego Edytora przez email lub Prywatną Wiadomość.

Jeżeli rozmowa nie zawiera aktualnych odpowiedzi od co najmniej siedmiu (7) dni, i ostatnia wiadomość była od Edytora, możesz spróbować rozwiązać zgłoszenie i odpowiednio je oznaczyć. W przypadku, jeżeli ostatnia wiadomość była od Reportera, dodaj swój komentarz tak, aby poprzedni Edytor otrzymał kolejną wiadomość, która powinna go "obudzić" i zakończyć pracę nad zgłoszeniem. W przypadku, jeśli w ciągu kolejnych 7 dni Edytor nie odpowie lub nie zajmie się zgłoszeniem, możesz rozwiązać/zamknąć zgłoszenie zgodnie z własnym uznaniem.