The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Zgłoszenia aktualizacyjne w edytorze

From waze
Revision as of 22:33, 3 November 2013 by Tcholewa (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Country: Poland

Oryginalna strona: Update Requests in Waze Map Editor

Request pin open-high.gif

Ten artykuł opisuje tzw. Zgłoszenia Aktualizacyjne przesyłane przez użytkowników Waze, które pojawiają się w edytorze map jako kolorowe dymki z ikoną Waze. Dymki bez białej ikony Waze są automatycznymi zgłoszeniami dotyczącymi Problemów z Mapą zidentyfikowanymi przez system Waze, opisane szerzej w Map problems.

Przegląd

Zgłoszenie aktualizacyjne (ang. "Update Request", często stosowany skrót to UR) jest tym, co w aplikacji Waze określa się jako "Problem Mapy". Gdy użytkownik Waze zgłasza Problem Mapy dotyczący złych wskazówek jazdy, zakazu skrętu, itp. w edytorze mapy, w warstwie "Problemy z mapą", dodawana jest ikona błędu razem z małą ikoną Waze. Z uwagi na regulamin Waze oraz politykę prywatności, nazwa użytkownika nie jest wyświetlana w takim zgłoszeniu. Niemniej jednak umożliwiono komunikację ze zgłaszającym, co istotnie ułatwia otrzymanie dodatkowych informacji nt. błędu przez edytora mapy.

W momencie, gdy edytor oznacza Zgłoszenie aktualizacyjne (UR) jako "Rozwiązane" lub "Nie zidentyfikowane", wysyłany jest email na zarejestrowany adres użytkownika (który zgłosił problem), zawierający nazwę użytkownika (nie email) edytora zamykającego zgłoszenie. Ta drugorzędna forma komunikacji umożliwia użytkownikowi weryfikację osoby zamykającej jej zgłoszenie i umożliwienie kontaktu, jeśli jest to wymagane.

W edytorze mapy Waze, zgłoszenia aktualizacyjne (URs) zawierają informację nt. trasy, którą poruszał się zgłaszający użytkownik oraz trasy wyznaczonej przez Waze. To w wielu przypadkach znacznie ułatwia identyfikację problemu, szczególnie w przypadku raportów "Nieprawidłowy węzeł" oraz "Złe wskazówki jazdy".

Jak tylko klikniesz w dymek oznaczający zgłoszenie aktualizacyjne (UR), na górze ekranu pojawi się okno informacyjne, które przesłoni część mapy. Przyciskając napis "pokaż" (z celownikiem), ekran wyśrodkuje się i zwiększy powiększenie na tym zgłoszeniu.

Wme ur show.jpg

Ten wstępny widok umożliwia widok miejsca, gdzie jesteś w stanie zobaczyć większość potrzebnych informacji. Niemniej jednak możesz zwiększyć lub zmniejszyć oddalenie lub przesunąć mapę tak, aby zobaczyć całą zgłoszoną trasę/informację nt. jazdy. Czasami zdarza się, że zgłoszenie nie pokrywa się z miejscem, które należy poprawić - wówczas bazując na śladzie i/lub informacji otrzymanej od użytkownika, należy zidentyfikować błędne miejsce na mapie ręcznie.

Zwróć uwagę, że gdy widoczne jest okno aktualizacyjne, dotyczące jednego zgłoszenia, pozostałe ikony dotyczące innych zgłoszeń będą lekko przygaszone do momentu naciśnięcia przycisku "Zamknij".

Elementy interfejsu

Kolor dymka dotyczącego Zgłoszenia Aktualizacyjnego, jak również Problemu Mapy, nie jest bez znaczenia. W przypadku Zgłoszenia Aktualizacyjnego oznacza on wiek zgłoszenia. Poniżej przedstawiono szczegóły nt. różnych wariantów kolorów zgłoszenia:

Request pin open-low.gif
Żółte Zgłoszenie Aktualizacyjne jest otwarte od 0-5 dni.
Request pin open-med.gif
Pomarańczowe Zgłoszenie Aktualizacyjne jest otwarte od 6-14 dni.
Request pin open-high.gif
Czerwone Zgłoszenie Aktualizacyjne jest otwarte dłużej niż 15 dni.
Request pin open conversation-low.gif
Żółte Zgłoszenie Aktualizacyjne jest otwarte od 0-5 dni; trwa dyskusja pomiędzy edytorem a użytkownikiem.
Request pin open conversation-med.gif
Pomarańczowe Zgłoszenie Aktualizacyjne jest otwarte od 6-14 dni; trwa dyskusja pomiędzy edytorem a użytkownikiem.
Request pin open conversation-high.gif
Czerwone Zgłoszenie Aktualizacyjne jest otwarte dłużej niż 15 dni; trwa dyskusja pomiędzy edytorem a użytkownikiem.
Request pin-notidentified.gif
Zgłoszenie Aktualizacyjne zostaje oznaczone takim znakiem w momencie wskazania przez edytora opcji "Nie zidentyfikowane", z uwagi na brak możliwości identyfikacji przyczyny zgłoszenia lub jego nieczytelności.
Request pin-complete.gif
To jest rozwiązane Zgłoszenie Aktualizacyjne.

W momencie kliknięcia na dymek Zgłoszenia Aktualizacyjnego, górna część mapy zostanie zajęta przez informację nt. zgłoszenia.

Górny pasek Zgłoszenia Aktualizacyjnego wskazuje, iż zostało one zaraportowane przez użytkownika.

Informacje szczegółowe

Wme update request meta info.jpg

W lewym górnym rogu ekranu zobaczysz opis problemu wprowadzony przez użytkownika (o ile został wpisany) oraz datę raportu.

Pokaż związane

DisplayRelated-Show.png Prawy górnym róg ekranu będzie zawierał odnośnik, który przeniesie nas do obszaru, którego dotyczy zgłoszenie.

Przejazd i trasa

Wme update request route and trace.png

Po prawej stronie znajdzie się jedno lub dwa pola wyboru (może też nie znaleźć się żadne z nich), w zależności od tego ile danych Waze był w stanie przejąć od aplikacji. Pola te umożliwiają podgląd trasy wskazanej przez Waze użytkownikowi oraz faktycznej trasy pokonanej przez użytkownika. Zwróć uwagę, iż z uwagi na problemy związane z zachowaniem prywatności, trasa faktycznie pokonana będzie miała długość ok. 160 metrów (ok. 0.1 mili) i nie będzie zawierała początku i końca przejazdu użytkownika. To może spowodować trudności w zrozumieniu istoty problemu zgłoszonego przez użytkownika.

Raportuj jako

Wme update request reportas.png

Na dole obszaru dotyczącego Zgłoszenia Aktualizacyjnego znajduje się miejsce, gdzie możesz podjąć decyzję nt. dalszego losu zgłoszenia. Możesz pozostawić je dalej otwarte lub oznaczyć je jako Rozwiązane albo Nie zidentyfikowane. Po nadaniu mu statusu innego niż Otwarte, po zapisaniu stanu, Zgłoszenie Aktualizacyjne zostaje zamknięte w systemie i ani ty ani nikt inny nie będzie w stanie zmienić tego statusu ponownie.

Jeśli jesteś w stanie zidentyfikować powód zgłoszenia - napraw go a następnie zapisz swoje zmiany. Następnie oznacz zgłoszenie jako Zamknięte. W wielu przypadkach, takich jak brak szczegółów zgłoszenia, możesz nie być w stanie rozwiązać problemu. Wówczas należy spróbować kontaktu z użytkownikiem w celu wyjaśnienia niejasności. W przypadku braku odzewu należy oznaczyć zgłoszenie jako Nie zidentyfikowane.

Po dokonaniu wyboru w ramach "Raportuj jako" należy zachować zmieniony status zgłoszenia. Po kliknięciu "Zapisz" zarówno Zgłoszenie Aktualizacyjne, jak i naniesione edycje na mapie, zostaną zapisane. Jednocześnie system wygeneruje wiadomość, która zostanie wysłana na adres email użytkownika, podany podczas rejestracji.

Zamknij

Button close.png

U dołu po prawej stronie znajduje się przycisk "Zamknij", który nie oznacza Zgłoszenia Aktualizacyjnego jako "Zamknięte", lecz zamyka okno zgłoszenia bez zachowania zmian oraz ukrywa informacje wyświetlane na mapie w związku z tym zgłoszeniem.

Driven and Requested Routes

The route that the user received from Waze will be shown in purple, just like in the app. The route that the user actually drove is in bright green.

If you cannot see the direction arrows or direction of the route, you may need to zoom in. Once zoomed in, the lines will show the direction of travel. Additionally, at each junction on the requested route (purple), a turn marker will be shown.

Wme update request zoom detail.jpg

One of the following turn instructions is placed at each junction on the purple request route line:

 • Big direction forward.png - Continue straight/forward (client doesn't give this instruction by design)
 • Big direction right.png - Turn right
 • Big direction left.png - Turn left
 • Big direction exit right.png - Exit/Keep right
 • Big direction exit left.png - Exit/Keep left
 • Big directions roundabout.png - Roundabout numbered exit turn
 • Big directions roundabout l.png - Roundabout left turn
 • Big directions roundabout r.png - Roundabout right turn
 • Big directions roundabout s.png - Roundabout straight through
 • Big directions roundabout u.png - Roundabout "u-turn" (exit the way you came in)
 • Blank Arrow - junction error (see below)

Note that these turn instructions are relative to the direction of travel (the arrows inside the purple line). For example, in the upper left corner of the screenshot above, the route was heading west and then turned south, so the icon for a left turn is shown, even though the arrow is pointing away from the direction of travel. In other words, the icon indicates a turn to the left relative to the previous direction of travel, not a turn to the west.

Diagnosis

Route Diagnosis

Using the information provided by any divergence of the requested route and user drive, you can look for turns which may need to be allowed at intersections.

If you are able to determine a fix for the user's report, you may click the Solved action on the Report As section and then click Save.

There will be times when the user description for the problem is provided, but does not seem to relate to the portion of their route you see on the map. This typically happens when the driver initially looks at their overall route and they see a problem at the end of the navigation turn list or on the map. They mark the problem there at the beginning of their trip, but don't realize an editor only sees about a mile of their route and nothing else about their trip. There is nothing you can do in these cases if they did not provide enough information to identify the problem area without the map route visual so mark these as "Not Identified". The original reporter of the problem may then reply directly to you or come to the forums to better explain what they saw.

Turns Diagnosis

Orientation

When reviewing the route, it is easy to be confused by the turn direction arrows displayed at junctions. Remember that these will display the turn for the direction being traveled. Because the Waze Map Editor uses north-up orientation, for a route going south, these turn arrows will appear to be backwards. You need to put yourself in the orientation of the driver.

Continue arrow

Remember that the "continue" arrow is merely informational. At this time, the routing server does not give the client any information about what to say for these. In the future, this feature may be enabled for specific circumstances.

Blank arrow

There are circumstances which will cause Waze Map Editor to show a blank turn arrow tile at a junction.

The blank instruction means the routing server failed to provide an instruction in this node. The client treats this as a non-audible continue straight instruction, which usually means the instruction the user hears and refers to is the next instruction after the blank one.

The reasons for this are:

 1. There is something invalid with the junction
  • It could have a short circular segment
  • Very distorted in some way
 2. There is a bug in the routing server when handling this node.

If the reason is #1, it should be quite obvious and fixable in the editor. If not, it may be #2, in which case you will need to open a support ticket.


Communication

Wme ur conversation1.jpg

Two-way communication with the user who submitted a Map Issue (the Reporter) from the App is possible via a feature called Conversations. Newly submitted Update Requests will have no replies and so the Conversations button will show "0" until replies are added. The Conversation feature allows editors to ask for clarification of the Reporter, and allows the Reporter to respond back. This conversation can go on until the issue is clarified and resolved or determined to not be solvable.

Interface

Wme ur conversation replies.jpg

To the right is an example of a conversation with several replies from both an Editor and the Reporter. The conversation button will show the total number of replies or comments which have been submitted by Editors and the Reporter for that Update Request.

The Reporter's comments are shown in blue bands and the Editors are shown in white/gray bands. The colors alternate between blues and white/gray if the Editor or Reporter enters more than one comment before the other person responds.

Usage

To open an Update Request conversation, click the Conversation button. The Conversation button alternately opens and closes the Conversation panel. Collapsing the Conversation panel allows you to see more of the map.

Add a comment or question into the box marked Enter comment. To submit the new comment, click the Send button. You may enter as many comments as you like.

When you enter a comment, the system will automatically set you to Follow the Update Request conversation. You may click the Unfollow button if you do not wish to be notified of replies. See the Notifications section below for details.

Once a comment is entered, it cannot be removed from the Update Request Conversation. Your comments will be visible to all editors.

You may elect to receive notification of comments and replies on an Update Request by clicking the Follow button. You can do this on any Update Request on the map. Click the Unfollow button to stop receiving reply notifications.

Any Editors who are Following an Update Request can also add comments from the Waze App Inbox message they receive after any reply is added to the Conversation.

It is likely that you will find the drive and route data to be very helpful in resolving Update Requests without needing to request additional information from the Wazer who submitted the Map Issue.

Notifications

Here is a quick summary of notifications which the system sends:

 • If you are the Reporter
 1. You will receive a message in the Waze App Inbox when an Editor adds a comment to the UR Conversations
 2. You will receive an email and a message in the Waze App Inbox when an Editor closes (marks Solved or Not Identified) the Update Request
 • If you are Following an Update Request Conversation (as an Editor)
 1. You will receive an email and a message in the Waze App Inbox when either another editor or the Reporter adds a comment to the Conversation
 2. You will receive an email and a message in the Waze App Inbox when an Editor other than you closes (marks Solved or Not Identified) the Update Request

Etiquette (Guidelines for handling conversations)

Once you add a comment or question to an Update Request that requires a response from the Reporter, it is recommended that you wait seven (7) days for a response. If there is no response, then you will need to decide how to handle the Update Request as best you can from the data available. (This situation is no different than before Conversations existed.)

This may mean you have to close the report as Not Identified. In that case the Wazer who submitted the Map Issue will be notified via email when their Update Request is closed. They can still try to contact you through a private message if they do have more information.

When you come across an Update Request that has an on-going conversation, do not close that UR unless you were separately asked by either the Reporter or other Editors via email or private message that it is OK to do so.

If the Update Request conversation has no updates for at least seven (7) days, and the last message was from an Editor, you may try to solve the request and mark it appropriately. If the last message was from the Reporter, add a note so that the original Editor receives another message, which should "wake them up" and complete working on the UR. If another seven days goes by with no action, you are free to solve/close the SR as appropriate.


Back to Map Editing