The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Zgłoszenia aktualizacyjne w edytorze

From waze
Revision as of 21:42, 3 November 2013 by Tcholewa (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Country: Poland

Oryginalna strona: Update Requests in Waze Map Editor

Request pin open-high.gif

Ten artykuł opisuje tzw. Zgłoszenia Aktualizacyjne przesyłane przez użytkowników Waze, które pojawiają się w edytorze map jako kolorowe dymki z ikoną Waze. Dymki bez białej ikony Waze są automatycznymi zgłoszeniami dotyczącymi Problemów z Mapą zidentyfikowanymi przez system Waze, opisane szerzej w Map problems.

Przegląd

Zgłoszenie aktualizacyjne (ang. "Update Request", często stosowany skrót to UR) jest tym, co w aplikacji Waze określa się jako "Problem Mapy". Gdy użytkownik Waze zgłasza Problem Mapy dotyczący złych wskazówek jazdy, zakazu skrętu, itp. w edytorze mapy, w warstwie "Problemy z mapą", dodawana jest ikona błędu razem z małą ikoną Waze. Z uwagi na regulamin Waze oraz politykę prywatności, nazwa użytkownika nie jest wyświetlana w takim zgłoszeniu. Niemniej jednak umożliwiono komunikację ze zgłaszającym, co istotnie ułatwia otrzymanie dodatkowych informacji nt. błędu przez edytora mapy.

W momencie, gdy edytor oznacza Zgłoszenie aktualizacyjne (UR) jako "Rozwiązane" lub "Nie zidentyfikowane", wysyłany jest email na zarejestrowany adres użytkownika (który zgłosił problem), zawierający nazwę użytkownika (nie email) edytora zamykającego zgłoszenie. Ta drugorzędna forma komunikacji umożliwia użytkownikowi weryfikację osoby zamykającej jej zgłoszenie i umożliwienie kontaktu, jeśli jest to wymagane.

W edytorze mapy Waze, zgłoszenia aktualizacyjne (URs) zawierają informację nt. trasy, którą poruszał się zgłaszający użytkownik oraz trasy wyznaczonej przez Waze. To w wielu przypadkach znacznie ułatwia identyfikację problemu, szczególnie w przypadku raportów "Nieprawidłowy węzeł" oraz "Złe wskazówki jazdy".

Jak tylko klikniesz w dymek oznaczający zgłoszenie aktualizacyjne (UR), na górze ekranu pojawi się okno informacyjne, które przesłoni część mapy. Przyciskając napis "pokaż" (z celownikiem), ekran wyśrodkuje się i zwiększy powiększenie na tym zgłoszeniu.

Wme ur show.jpg

This initial view tries to get you to a spot where you can see the most information. However, you may need to zoom in or out and pan around to see all of the requested route and drive information. In a few cases, the editor may zoom in to a spot somewhat distant from the actual Update Request information, in which case you may need to zoom out far enough so that you can recenter the map manually on the relevant spot.

Note that while this Update Request window is visible, other Update Request and Map Problem icons will appear as faint images until the Close button is pressed.

Interface Elements

The color of the Update Request pin, just like Map Problems, are indicative of something. In the case of Update Requests, it is the age of the update request. See below for details on the several variations of the Update Request pin:

Request pin open-low.gif
A yellow update request has been open for 0-5 days.
Request pin open-med.gif
An orange update request has been open for 6-14 days.
Request pin open-high.gif
A red update request has been open for 15 days or longer.
Request pin open conversation-low.gif
A yellow update request has been open for 0-5 days and has a conversation in progress.
Request pin open conversation-med.gif
An orange update request has been open for 6-14 days and has a conversation in progress.
Request pin open conversation-high.gif
A red update request has been open for 15 days or longer and has a conversation in progress.
Request pin-notidentified.gif
The Update Request changes to this icon when you mark an Update Request as "Not Identified" because you cannot locate a reason for the request or the request is unclear.
Request pin-complete.gif
This is a Solved Update Request.

When you click on an Update Request pin, the top portion of the map display area is taken over by the information for the update request.

The top bar of the Update Request states that this is a User Reported Problem.

Meta Info

Wme update request meta info.jpg

In the top left of the screen you will see the problem description from the user (if entered) and when the user reported it.

Display related (show)

DisplayRelated-Show.png The top right of the display will include this hyperlink that will recenter and zoom the display into the area covering the Update Request. The display can also be manually zoomed and panned to the area.

Drive and Route

Wme update request route and trace.png

On the right will be zero, one, or two checkboxes, depending on the data Waze was able to capture from the app. Each one enables you to show the Route which Waze requested the user take, the user's actual drive, or both. Note that due to privacy concerns, the route driven will only be about 0.1 miles in length, and will not include the very beginning or end of the user's drive. This may make it difficult to truly understand where the user actually ended up driving if there are a number of intersections past the end of the route indicator.

Report As

Wme update request reportas.png

At the bottom of the Update Request area is where you can take an action on the update request. You can leave it open, or mark it as Solved or Not Identified. This action, once you Save it, marks the Update Request as closed in the system, and neither you nor anyone else will be able to change the status again.

If you are able to identify a reason for the reported issue, fix the problem and save your changes. Then mark the update request as Solved. For various reasons, such as lack of detail provided by the Wazer, or conflicting route vs. drive trace information, you may not be able to identify the source of the reported problem. In these cases, you should mark the Update Request as Not Identified.

Once you make once of these selections, you need to click the Save button to save your changes. As soon as you click Save, any Update Requests and map edits you updated since the last save will be saved, and an email is sent to the Wazer who submitted the update request.

Close

Button close.png

Far to the right of the Update Request information area is a Close button. This button doesn't actually mark the Update Request as closed but simply dismisses the interface for reviewing the update request. It also hides the route information displaying on the map. This button is useful for clearing up the map display area while you work on solving the Update Request. Click on the Update Request again to bring up the details so you can mark the Update Request as Solved or Not Identified.

Driven and Requested Routes

The route that the user received from Waze will be shown in purple, just like in the app. The route that the user actually drove is in bright green.

If you cannot see the direction arrows or direction of the route, you may need to zoom in. Once zoomed in, the lines will show the direction of travel. Additionally, at each junction on the requested route (purple), a turn marker will be shown.

Wme update request zoom detail.jpg

One of the following turn instructions is placed at each junction on the purple request route line:

 • Big direction forward.png - Continue straight/forward (client doesn't give this instruction by design)
 • Big direction right.png - Turn right
 • Big direction left.png - Turn left
 • Big direction exit right.png - Exit/Keep right
 • Big direction exit left.png - Exit/Keep left
 • Big directions roundabout.png - Roundabout numbered exit turn
 • Big directions roundabout l.png - Roundabout left turn
 • Big directions roundabout r.png - Roundabout right turn
 • Big directions roundabout s.png - Roundabout straight through
 • Big directions roundabout u.png - Roundabout "u-turn" (exit the way you came in)
 • Blank Arrow - junction error (see below)

Note that these turn instructions are relative to the direction of travel (the arrows inside the purple line). For example, in the upper left corner of the screenshot above, the route was heading west and then turned south, so the icon for a left turn is shown, even though the arrow is pointing away from the direction of travel. In other words, the icon indicates a turn to the left relative to the previous direction of travel, not a turn to the west.

Diagnosis

Route Diagnosis

Using the information provided by any divergence of the requested route and user drive, you can look for turns which may need to be allowed at intersections.

If you are able to determine a fix for the user's report, you may click the Solved action on the Report As section and then click Save.

There will be times when the user description for the problem is provided, but does not seem to relate to the portion of their route you see on the map. This typically happens when the driver initially looks at their overall route and they see a problem at the end of the navigation turn list or on the map. They mark the problem there at the beginning of their trip, but don't realize an editor only sees about a mile of their route and nothing else about their trip. There is nothing you can do in these cases if they did not provide enough information to identify the problem area without the map route visual so mark these as "Not Identified". The original reporter of the problem may then reply directly to you or come to the forums to better explain what they saw.

Turns Diagnosis

Orientation

When reviewing the route, it is easy to be confused by the turn direction arrows displayed at junctions. Remember that these will display the turn for the direction being traveled. Because the Waze Map Editor uses north-up orientation, for a route going south, these turn arrows will appear to be backwards. You need to put yourself in the orientation of the driver.

Continue arrow

Remember that the "continue" arrow is merely informational. At this time, the routing server does not give the client any information about what to say for these. In the future, this feature may be enabled for specific circumstances.

Blank arrow

There are circumstances which will cause Waze Map Editor to show a blank turn arrow tile at a junction.

The blank instruction means the routing server failed to provide an instruction in this node. The client treats this as a non-audible continue straight instruction, which usually means the instruction the user hears and refers to is the next instruction after the blank one.

The reasons for this are:

 1. There is something invalid with the junction
  • It could have a short circular segment
  • Very distorted in some way
 2. There is a bug in the routing server when handling this node.

If the reason is #1, it should be quite obvious and fixable in the editor. If not, it may be #2, in which case you will need to open a support ticket.


Communication

Wme ur conversation1.jpg

Two-way communication with the user who submitted a Map Issue (the Reporter) from the App is possible via a feature called Conversations. Newly submitted Update Requests will have no replies and so the Conversations button will show "0" until replies are added. The Conversation feature allows editors to ask for clarification of the Reporter, and allows the Reporter to respond back. This conversation can go on until the issue is clarified and resolved or determined to not be solvable.

Interface

Wme ur conversation replies.jpg

To the right is an example of a conversation with several replies from both an Editor and the Reporter. The conversation button will show the total number of replies or comments which have been submitted by Editors and the Reporter for that Update Request.

The Reporter's comments are shown in blue bands and the Editors are shown in white/gray bands. The colors alternate between blues and white/gray if the Editor or Reporter enters more than one comment before the other person responds.

Usage

To open an Update Request conversation, click the Conversation button. The Conversation button alternately opens and closes the Conversation panel. Collapsing the Conversation panel allows you to see more of the map.

Add a comment or question into the box marked Enter comment. To submit the new comment, click the Send button. You may enter as many comments as you like.

When you enter a comment, the system will automatically set you to Follow the Update Request conversation. You may click the Unfollow button if you do not wish to be notified of replies. See the Notifications section below for details.

Once a comment is entered, it cannot be removed from the Update Request Conversation. Your comments will be visible to all editors.

You may elect to receive notification of comments and replies on an Update Request by clicking the Follow button. You can do this on any Update Request on the map. Click the Unfollow button to stop receiving reply notifications.

Any Editors who are Following an Update Request can also add comments from the Waze App Inbox message they receive after any reply is added to the Conversation.

It is likely that you will find the drive and route data to be very helpful in resolving Update Requests without needing to request additional information from the Wazer who submitted the Map Issue.

Notifications

Here is a quick summary of notifications which the system sends:

 • If you are the Reporter
 1. You will receive a message in the Waze App Inbox when an Editor adds a comment to the UR Conversations
 2. You will receive an email and a message in the Waze App Inbox when an Editor closes (marks Solved or Not Identified) the Update Request
 • If you are Following an Update Request Conversation (as an Editor)
 1. You will receive an email and a message in the Waze App Inbox when either another editor or the Reporter adds a comment to the Conversation
 2. You will receive an email and a message in the Waze App Inbox when an Editor other than you closes (marks Solved or Not Identified) the Update Request

Etiquette (Guidelines for handling conversations)

Once you add a comment or question to an Update Request that requires a response from the Reporter, it is recommended that you wait seven (7) days for a response. If there is no response, then you will need to decide how to handle the Update Request as best you can from the data available. (This situation is no different than before Conversations existed.)

This may mean you have to close the report as Not Identified. In that case the Wazer who submitted the Map Issue will be notified via email when their Update Request is closed. They can still try to contact you through a private message if they do have more information.

When you come across an Update Request that has an on-going conversation, do not close that UR unless you were separately asked by either the Reporter or other Editors via email or private message that it is OK to do so.

If the Update Request conversation has no updates for at least seven (7) days, and the last message was from an Editor, you may try to solve the request and mark it appropriately. If the last message was from the Reporter, add a note so that the original Editor receives another message, which should "wake them up" and complete working on the UR. If another seven days goes by with no action, you are free to solve/close the SR as appropriate.


Back to Map Editing