To edit the Wiki, please login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Czech/Značení obcí v České republice

From waze
< Czech
Revision as of 15:02, 22 June 2012 by Katoga (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Zpět na úvod CZECH

[1]

Úvodem aneb vysvětlení proč tato stránka

Pojem obec v České republice má sémanticky více významů, jedni jej chápou jako obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (kterých je okolo 6330 - číslo se může průběžně měnit, podle toho jak obce vznikají či zanikají) jiní jako název místa, kam se chceme pomocí Waze dostat, tj. adresu místa.

V České republice existuje kromě těch 6330 "obcí" další tisíce vesnic a sídel, které z pohledu obecní správy spadají pod příslušnou "obec". Tyto vesnice či sídla mají často vlastní doručovací adresy a často, mají vlastní značku začátku a konce obce, tj. je v nich omezena rychlost na 50 km/hod.

Zároveň však mnoho vesnic a obcí nemá jedinečný název, například Nových Vsí jsou v České republice desítky. To působí mnohé problémy, protože Waze není na takovou situaci připraven. Řešilo se to rozšířením názvu o doplňující údaje v závorce, k čemuž však mnozí přistupovali různě a ukázalo se, že i zde je potřeba jasně definovat určitá pravidla.

Proto vznikla snaha o sjednocení označování obcí a na fóru proběhla rozsáhlá diskuse, s cílem zajistit přehlednost v označování obcí, tj. aby uživatel Waze snadno našel to své cílové místo. Výsledkem je tento článek.

Pravidla pro označování obcí

1. Do položky City se uvede jedinečný název města/obce/vesnice/sídla, v případě, že město/obec/vesnice/sídlo nemá jedinečný název v České republice postupuje se dle pravidel uvedených dále - pro ověření jedinečnosti názvu využijte českou wikipedii (poznámka: masochisté mohou použít i prohlížeč databáze UIR-ADR)

2. Samostatně se v položce City neoznačují městské/místní části, které nemají vlastní značku začátku a konce obce - tj. např. Praha 6 Suchdol bude stále označena jen jako Praha

3. U měst se do položky City uvede pouze název města a nepřipojuje se závorka i když existuje nějaká další obec/vesnice/sídlo se stejným názvem.

4. U měst Hranice a Staré Město se do závorky uvede okres, ve kterém leží tj. buď Hranice (Cheb) nebo Hranice (Přerov), resp. Staré Město (Šumperk) nebo Staré Město (Uherské Hradiště).

5. U obcí (ze zákona), které nemají jedinečný název, se do položky City uvede do závorky uvede okres, ve kterém se nacházejí.

6. U vesnic a sídel, které nemají jedinečný název, se do položky City do závorky uvede obec pod kterou spadají.

7. U obcí (ze zákona), které nemají jedinečný název a nacházejí se v jednom okrese (bohužel i také případy s v ČR vyskytují), se do položky City do závorky uvede nějaký další rozlišující indikátor - například doručovací pošta, PSČ a pod. - viz příklady

Příklady použití

Jirkov

- v případě města v okrese Chomutov se uvede jen "Jirkov" (bez závorek)

- v případě vesnice v okrese Jablonec nad Nisou se uvede "Jirkov (Železný Brod)", tj. název_vesnice (název_obce)

Nová Ves - jen na Plzeňsku (okres Plzeň-jih) jsou 4 obce či vesnice, které se mají v názvu Nová Ves. Pole City pro tyto jednotlivé případy má obsahovat:

- v případě obce nacházející se hned u D5 blízko Plzně: "Nová Ves (Plzeň-jih)"

- v případě vesnice mezi Přešticemi a Měčínem: "Nová Ves (Kbel)"

- v případě vesnice nedaleko Nepomuka: "Nová Ves u Nepomuka"

- v případě vesnice u Oselce: "Nová Ves (Oselce)"


Mezholezy - v ČR se nacházejí dvě obce a jedna osada s názvem Mezholezy, obě obce se nacházejí v okrese Domažlice, takže na ně nelze použít pravidlo č. 5 a u těchto dvou obcí je třeba využít pravidlo 7. Proto mohou vypadat zápisy v poli City následovně:

- v případě osady v okrese Kutná Hora: "Mezholezy (Miskovice)"

- v případě obce, která se dříve nacházela v okrese Horšovský Týn: "Mezholezy (Horšovský Týn)" - adresa obecního úřadu je Mezholezy 24, 346 01 Horšovský Týn

- v případě obce, která byla i dříve v okrese Domažlice: "Mezholezy (Kdyně)" - adresa obecního úřadu je Mezholezy 57, 345 06 pošta Kdyně