Czech/Co zakreslit a co ne

From waze
Jump to: navigation, search

Reálný svět obsahuje mnoho cest a objektů, u nichž máme přirozené nutkání zachytit je do mapy a udělat ji tak co nejpřesnější. Zároveň je však třeba mít na paměti, že tvoříme navigační systém pro motorové dopravní prostředky a ani z dlouhodobého hlediska nemá Waze ambici stát se turistickou navigací, navigací pro pěší atd... Stejně tak existuje celá řada omezení, co a za jakých podmínek je viditelné v klientské aplikaci, nemluvě o zbytečné zátěži serverů a Internetového spojení, pokud je třeba přenášet spoustu nepodstatných informací. Tento článek vychází z informací poskytnutých v jiných tématech a doplňuje je.

Vždy sjízdné cesty

Bez debat klíčový prvek navigačního systému. Řadíme sem silnice, po kterých denně projedou spousty lidí - tedy dálnice, rychlostní silnice, nájezdy/sjezdy (rampy), ulice, příjezdové cesty k větším budovám (firmy, nákupní centra, bytové domy), k parkovištím, cesty vedoucí přes čerpací stanice...

V zásadě lze říci, že dokud nemáte na mapě zakresleny ve své oblasti všechny takové prvky, pak se vysoce doporučuje nevěnovat se ničemu jinému, co editor nabízí. Nic z ostatních prvků nemá tak vysokou hodnotu. Proto je potřeba zachycení silnic věnovat zvláštní pečlivost a dodržet základní pravidla Značení cest.

Při editaci je nutné využít streetview a správně zachytit jednosměrky, zákazy vjezdu či průjezdu (používáme typ "Private Road" neboli Soukromá cesta) a korektně povolit odbočení na obou koncích právě zakresleného segmentu. Pomocí restrikcí (na segment nebo na odbočení) je možné zachytit detailní podmínky průjezdnosti, např. zákaz vjezdu nákladních vozidel, průjezdnost ulice např. jen v určitém časovém intervalu denně atp.

Pozor - streetview je dobrý pomocník, ale fotografie v něm obsažené nemusí někdy reflektovat aktuální stav. Lze se setkat s nesouladem reality se streetview ohledně jednosměrek atp. V takovém případě je dobré kontaktovat posledního editora potenciálně problematického segmentu (pokud byl editován v poslední době) a situaci probrat s ním.

Daleko nejlepší pro správnou editaci je místní znalost poměrů - pokud daným místem pravidelně projíždíte nebo poblíž dokonce bydlíte, pak jsou vaše místní znalosti přesně to, co systém Waze potřebuje k tomu, aby mohl nabídnout kvalitní mapy všem řidičům.

Nesjízdné/obtížně sjízdné cesty

Mapový editor nabízí typ cesty "Polní cesta", resp. "Dirt road/4x4 trail". Jedná se o cesty typicky v zimě neudržované, mohou být s pásem trávy uprostřed, po dešti mohou být rozblácené (není to však podmínkou, takové cesty mohou být i asfaltové), častokrát využívané povětšinou jen zemědělskou technikou k přesunu mezi poli, lesníky ke svážení vytěženého dříví, případně po nich vedou turistické nebo cyklistické trasy.

Klientská aplikace nabízí možnost nechat se po takových úsecích navigovat, případně je z navigace vyřadit nebo tolerovat pouze krátké úseky (byť nikdo přesně neví, jak dlouhý úsek to je). Podpora je tedy obstojná a zdálo by se, že zakreslování těchto cest nic nebrání.

Je však velmi důležité si uvědomit, co taková cesta přinese řidiči. Pokud po nějaké cestě projede párkrát za rok traktor a dál už nic, pak je vysoce pravděpodobné, že cesta bude v natolik špatném stavu, že běžný automobil na ní bude velmi trpět, pokud už vůbec bude schopen se někam dostat - takové cesty často končí "mezi poli", resp. nájezdem na nějakou další cestu, přičemž nájezd je pro běžný vůz téměř nesjízdný.

Obrázky níže ukazují typickou situaci, kdy v mapovém editoru vidíme na pohled jasnou polní cestu, která však v reálném pohledu prakticky neexistuje a nikoho by ani nenapadlo jet tudy autem:

Polni-cesta.jpg
Ne každá polní cesta je při jízdě autem vidět


Jako polní cestu se obecně doporučuje zakreslovat např. rozbité příjezdové cesty k zemědělským družstvům, panelové cesty, lze tolerovat i asfaltované cesty pro zemědělce a lesníky, různé příjezdové cesty k tábořištím a odlehlým turistickým ubytovnám - zkrátka cesty, kde si dokážete představit, že někdy někdo autem pojede a bude chtít být navigován - třeba bude chtít do nějakého odlehlého kempu.

Stejně jako v předchozím textu platí - místní znalost je nejlepší. To, co dle street view může vypadat jako nejodlehlejší cestička na světě, může být v reálu obstojně využívaná zkratka, kterou v zimě obec pilně prohrnuje a udržuje průjezdnou a jeji využití ušetří každému řidiči deset minut času, který by jinak strávil objížděním po okresce...

Parky, cesty v nich, chodníky ve městech

Waze nepotřebuje žádné z výše uvedených možností mít v sobě zaneseny, neumí s nimi žádným způsobem pracovat, jejich jediným smyslem je poskytnout lepší vizuální orientaci a srovnání reality s mapkou, kdy "jedu kolem parku - tak ta plocha bude v klientu zeleně". Na druhou stranu je potřeba mít na paměti, že i "obal prodává" a dnešní moderní navigační systémy dokážou nabídnout i velmi slušivé grafické zpracování - běžný uživatel rád sáhne po graficky povedené navigaci. Je tedy třeba nabídnout uživatelům to, co očekávají, ovšem ne za cenu zvýšení problémovosti, chybovosti a zásadního zvyšování datového toku.

Waze aktuálně nabízí dva typy segmentů pro pěší, o kterých má smysl se bavit: Stezka pro chodce (Walking Trail) a Pěší zóna (Pedestrian Boardwalk).

V zásadě platí - když už, tak zakreslujeme pouze nejdůležitější cesty ve velkých parcích, čímž opticky v klientu rozbijeme jednolitou plochu a vypadá to lépe. Pro tento účel použijeme segment typu "Stezka pro chodce".

Vždy platí - je-li pěší cesta v reálu napojena na cestu pro auta, pak musí být napojena i v editoru map. Pomocí zelených šipek povolíme odjezd pryč z pěší cesty a naopak červenými zakážeme vjezd na tuto cestu. Pamatujme, že i když se jedná o nesjízdné segmenty, může Waze pod vlivem nepřesných dat z GPS senzoru "přilepit" autíčko právě na tento nesjízdný segment, zejména je-li blízko silnice, po které právě jedeme. To vyústí v přepočítání trasy a nabídnutí nesmyslné alternativy. Proto musíme umožnit co možná nejkratší odjezd ze segmentu a znemožnit vjezd na segment.

Pokročilé pomocné skripty (Validator) hlásí napojení pochůzných a sjízdných segmentů jako potenciální problém. Je možné, že se tedy úzus platný pro ČR ještě změní.

Chodníky ve městech zásadně do Waze nezakreslujeme a především to platí pro chodníky paralelně se silnicemi a v jejich blízkosti. S tímto vedeme dlouhodobý boj u nových, horlivých editorů - prosím nedělejte to, nemá pražádný smysl mít nakreslené stezky někdy dokonce až k jednotlivých vchodům domů. Výjimkou jsou ulice, které jsou v celé délce např. pěšími zónami nebo jakkoliv jinak jsou autum nedostupné (tedy vlastně "nic než chodník") a tedy mohou být v klientu vyhledávány jako navigační cíl, případně by editující wazer chtěl zadat popisná čísla (protože tato se vždy vážou na konkrétní ulici). Takové segmenty nastavíme na typ "Pěší zóna".

Editor map nabízí i ještě exotičtější segmenty typu "Staircase"(Schodiště), které nemohou být ani teoreticky použity k jízdě autem, přesto však díky nedotažené funkcionalitě mohou zmást navigační systém. Tyto segmenty nezakreslujeme, pouze v situaci, kdy jde o zvláštní, jedinečný, důležitý, unikátní, neopakovatelný a nesmírně důležitý prvek. I tak je lépe raději zkonzultovat se zkušenými editory v diskuzním fóru a nechat si tam vysvětlit, že toto ne. :-)

Zakreslování krajiny

Situace je podobná jako s městskými parky. Navigace se bez těchto dat obejde, nicméně v řadě případů se jedná o významné orientační body a lákadlo pro nové Wazery.

Pamatujme, že klientská aplikace nebude zobrazovat žádné krajinné prvky, pokud nemají alespoň jeden rozměr větší než 40 m. Nemá smysl kreslit malé plochy a přehánět to s detaily.

Lesy

Zakreslení lesa je snadné. Nekreslete každý strom u silnice a vyhněte se maniakálnímu huštění geometrických bodů. Není třeba zachytit každou větvičku, která trčí z lesa. Navigace zobrazí les na malém displeji, kde se detaily neprojeví. V databázi jsou body uložené a představují zbytečné bobtnání dat, zátěž na infrastrukturu včetně zpomalení přenosu dat při navigaci.

Les-ano-ne.jpg
Cílem je vystihnout obrys plochy s minimem geometrických bodů

Zmenšení počtu geometrických bodů neznamená, že les má byt zakreslený nepřesně. Proto při jeho tvorbě v editoru zvolte přiměřené zvětšení, které umožní kopírovat obrys lesa.

Les-okraj-ano-ne.jpg
Kopírujte dobře okraj lesa

Při kreslení neukončujte okraj lesa nad středem segmentu. V případě budoucí editace lesa nebo silnice to ztíží uchopení geometrických bodů v editoru.

Les-cesta-ano-ne.jpg
Geometrické body nepatří na cestu

Nezakreslujte dlouhá úzká stromořadí. Pokud navazují pod určitým úhlem na silnici kterou projíždíte, budí v klientovi dojem boční silnice která ve skutečnosti neexistuje.

Stomoradi.png

Nesnažte se zakreslit obrovský les jako jednu plochu. Od určité velikosti je úprava v editoru obtížná a nebo nemožná. Obrovský les rozdělte na dva nebo více dílů které se budou dotýkat, nebo lehce překrývat.

Editor při zakreslení lesa automaticky vyplní do adresy obec která mu je nejblíže. Les vhledem ke své rozloze může zasahovat do katastru více obcí a proto je tato informace matoucí. Proto v adrese u položky Město zatrhněte Nic s stiskněte tlačítko Potvrdit. To platí pro lesy bez ohledu na velikost a jejich umístění.

Adresa nevyplnovat.png
Les nesmí mít zadanou obec a ulici

U lesa v blízkosti státní hranice zkontrolujte a případně upravte v adrese položku Země podle státu ve kterém je umístěn. Automatické vyplnění ze strany editoru nemusí být vždy správné.

Les zasahující do více států rozdělte v místě státní hranice a u každé části vyplňte správně v adrese položku Země.

Rybníky, jezera

Téměř vše řečené výše u lesů platí i zde. Vyvarujeme se zadávání "každé kaluže", příliš detailnímu vykreslení obrysu. Do mapy přidáváme pouze celoroční a stabilní vodní plochy.

V adrese u položky Město vyplňte obec nebo město pod jehož katastr spadají. V případě nejasnosti zatrhněte Nic.

Řeky

Pro zakreslování řek lze doporučit užitečný skript WME Street to River PLUS, který jejich kreslení zefektivní. Umí nejen přidat novou řeku ale i rozšířit stávající. Nemá smysl kreslit každý potok.

Doporučené zdroje:

Pokud se název řeky shoduje s názvem města nebo obce, doplňte slovo řeka před její název. Například v případě řeky Jihlava uveďte v editoru název řeka Jihlava.

Pravidla týkající se adresy a kreslení řek v okolí a přes hranice jsou obdobné jako u lesů.

Pole

Zakreslování polí jde už přes hranici toho, co dává smysl. Pokud vidíte na mapě krajinný prvek typu Pole, je povoleno jej okamžitě smazat.

Železnice

Momentálně klient neumí železnici zobrazit, z čehož vyplývá, že neumí nabídnout ani navigační funkcionalitu s železnicí související (varování před přejezdem atp.). Přesto se jedná o podstatný prvek v mapě, který má navíc ze strany Waze týmu přislíbenu do budoucna pozornost (byť toto může u Waze znamenat ještě několik let zachování současného stavu).

Železnici zakreslujeme do mapy jako Railroad (Železnice) se zámkem L2. Je možné, že se v editoru setkáte se starším způsobem zakreslování jako "Walking Trail" (Stezka pro chodce) s výškou "-5" a zámkem L4. Tyto úseky můžete předělat na stávající způsob. U železnice nevyplňujte položku Město (zatrhněte Nic) a do Ulice zapište Železnice číslo_tratě a nebo jen Železnice. Číslo tratě zjistíte například na Seznam železničních tratí v Česku – Wikipedie.

Areály

Definici areálu najdeš na začátku stránky Areály. Nejčastěji se jedná o průmyslové, zemědělské, nemocniční, školní nebo rekreační areály. Ve Waze se zakreslují kvůli navigaci a také jako orientační místo v mapě.

Silnice které jsou za plotem nebo branou areálu zakreslujeme do mapy jako Private Road (Soukromá cesta). Až na výjimky nezakreslujeme:

  • silnice vedoucí přes trvale uzavřené brány nebo jiné zátarasy,
  • krátké příjezdy k jednotlivým budovám.

Město do adresy jednotlivých příjezdových cest a silnic uvnitř areálu vyplňuj, jen když je areál uvnitř obce.

V místě areálu nakresli landmark (místo) typu plocha, který kopíruje jeho hranice, například oplocení. U areálů které mají velké budovy (alespoň jedna strana větší než cca 100 m) a je to vhodné kvůli orientaci a nebo v každé budově sídlí jiná firma, je možno zakreslit každou budovu jako samostatný landmark (místo). Menší firmy sídlící v areálu můžeš zakreslit landmarkem (místem) typu bod. U landmarku (místa) nezapomeň vyplnit:

  • Kategorie, která nejlépe vystihuje provozovanou činnost. V odůvodněných případech je možno použít i více kategorií.
  • Název podle oficiálního názvu firmy nebo instituce, která v areálu sídlí. Najdeš ho většinou na jejich www stránkách v části Kontakt. Můžeš také použít obchodní nebo živnostenský rejstřík.
  • V adrese položku Město podle názvu obce ve Waze, pod kterou areál spadá. Platí to i v případě, pokud je areál mimo hranice obce z pohledu Waze, ale pod obec přísluší. Dále pokud existuje a lze zjistit, vyplň v adrese položky Ulice a Číslo domu.
  • Další položky viz Adresa a další detaily Místa

Pokud některé informace nejsou známé, nevyplňuj je. I v případě, že se o daném areálu nepodaří najít žádné informace, zakresli do mapy příslušné silnice a landmark (místo) typu průmysl, farma a nebo jiný vhodný.

Doplňková místa

Editor Waze nabízí od konce května 2014 celou řadu Míst (Places), které je možné na mapu umístit. Momentálně probíhá na diskuzním fóru ČR/SR debata o tom, jak nastavit pro ČR tento systém co nejefektivněji a informace budou doplněny. Aktuálně platné informace jsou dostupné vždy v tématu Místa.